PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 369, t.2 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 2 | 287--294
Tytuł artykułu

Ocena efektywności technicznej przedsiębiorstw województwa podkarpackiego metodą granicznej analizy danych

Warianty tytułu
Assessment of Technical Effectiveness of Companies in Podkarpackie Voivodeship with Borderline Data Analysis Method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest analizie efektywności technicznej przedsiębiorstw. W pierwszej części opracowania omówiono teoretyczne aspekty pomiaru efektywności oraz metody tego pomiaru opisywane w literaturze przedmiotu. Następnie, opierając się na wynikach własnych badań bezpośrednich, podjęto próbę analizy efektywności technicznej wybranych przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze przemysłowym na obszarze województwa podkarpackiego, przy wykorzystaniu metody DEA. Przeprowadzone badania wykazały, że pomiar efektywności technicznej przedsiębiorstw jest warunkiem koniecznym oceny racjonalności decyzji dotyczących nakładów inwestycyjnych, przy czym stosowanie tradycyjnych, jednowymiarowych metod pomiaru może prowadzić do suboptymalizacji. Rozwiązaniem problemów metodycznych oceny efektywności technicznej przedsiębiorstw przemysłowych jest stosowanie podejścia wielowymiarowego, w ramach którego można wyróżnić metodę nieparametryczną DEA. Należy podkreślić, iż zastosowanie metody DEA do oceny efektywności technicznej przedsiębiorstw jest podejściem nowatorskim i w Polsce było wykorzystywane tylko w nielicznych pracach badawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the analysis of technical effectiveness of companies. The first part of the elaboration discusses theoretical aspects of measuring the effectiveness as well as methods described in the literature. Next, using the results of direct studies, there is an attempt to analyze the technical efficiency of some chosen companies acting in the industrial sector of Podkarpackie Voivodeship, based on the DEA method. These studies showed that the measurement of technical effectiveness of companies is a necessary condition to rationally evaluate a decision concerning investment expenditure. However, using traditional one-dimensional methods of measurement may lead to sub-optimization. The solution to methodological problems of technical effectiveness assessment of companies is to apply a multi-dimensional approach, which uses non-parametric method - DEA. It is worth stressing that applying DEA method in the technical effectiveness assessment of companies is a ground-breaking approach, and so far has been hardly used in Polish research studies.(original abstract)
Twórcy
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
  • Coelli R., Rao D., O'Donnell C., Battese G., An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Springer, New York 2005.
  • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., Data Envelopment Analysis, Springer, New York 2007.
  • Fare R., Grosskopf S., Lovell C., Production Frontiers, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
  • Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  • Kijek T., Matras-Bolibok A., Wpływ nakładów na innowacje (działań projektowych, przygotowawczych, nowych procedur itp.) na wdrożenie innowacji oraz trendy/zmiany w nakładach innowacyjnych (w tym sektora rolnego), Ekspertyza naukowa w ramach projektu "Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013".
  • Koopmans T.C. (ed.), Activity Analysis of Production and Allocation, Wiley, New York 1951.
  • Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  • Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.