PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2 | 27--37
Tytuł artykułu

Model zrównoważonego biznesu a bezpieczeństwo biznesowe przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Sustainable Business Model Business Enterprise Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Definiowanie czynników strategicznych potrzebnych do kreacji wartości przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie stanowi obecnie istotny wyraz zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Gdy przedsiębiorstwo to jest społecznie odpowiedzialne, to działania jego są szczególnie ważne z punktu widzenia przyjętego modelu zrównoważonego biznesu. Artykuł zwraca szczególną uwagę i przedstawia sposób budowy zrównoważonej wartości dla akcjonariuszy i innych interesariuszy oraz odpowiednie narzędzia do implementacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu dla dynamicznego kierunku osiągania przewagi konkurencyjnej. Artykuł nawiązuje do budowy wartości przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie z wykorzystaniem strategicznej karty wyników według autora artykułu. Budowanie i wdrożenie zrównoważonego modelu biznesu jest dzisiaj ważną drogą do zapewnienia przez przedsiębiorstwa ciągłości bezpiecznego prowadzenia biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
Defining the strategic factors necessary for the creation of a socially responsible company is now an important expression of the strategic management of the company. When a company is socially responsible to its actions are particularly important for the sustainable business model adopted. The article draws attention and shows you how to build sustainable value for shareholders and other stakeholders and the appropriate tools to implement the principles of corporate social responsibility towards the achievement of a dynamic competitive advantage. Article refers to the construction of a socially responsible company with a strategic scorecard. Build and implement a sustainable business model is the article by author, now an important way to ensure business continuity in the safe business. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej w Katowicach; OTTIMA plus w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Bellman R., Clark C., On the Construction of a Multi -Stage, Multi-Person Business Game, "Operations Research" 1957, No. 4.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1972.
 • Morris L., Business Model Warfare. The Strategy of Business Breakthroughs, University of Pennsylvania, May 2003.
 • Afuah A., Tucci C.L., Internet business models and strategies, Boston: McGraw-Hill Irwin, 2001.
 • Linder J.C., Cantrell S., Changing Business Modells: Surveying the Landscape, Accenture Institute for Strategic Change, May 2004
 • Banaszyk P., Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, [w:] Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Chesbrough H., Rosenbloom R.S., The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation's Technology Spin-off Companies, Industrial and Corporate Change, vol. 11, No. 3, 2002.
 • Hamel G., Leading the Revolution, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 • Geschaftsmodelle In der digitalen Okonomie. Merkmale, Strategien und Auswirkungen, MCM. St. Gallen, University of St. Gallen HSG.
 • Betz F., Strategic Business Models, "Engineering Management Journal", vol. 14, 2002, No.1.
 • Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Ott C., Schiemann W., Rusing Strategic Measurement to Turn Visio into Realisty, "Journal of Strategic Performance Measurement" 2000, No. 1.
 • Małkowska M., Metody kwantyfikacji przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne, tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000.
 • Shafer S.M., Smith H.I., Lander I.C., The power of business models, "Business Horizons" (2005) 48.
 • Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2005.
 • Simon H.A., Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • Opolski K., Waśniewski K., Wereda M., Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, Wydawnictwo Cedetu Sp. z o.o. , Warszawa 2008.
 • Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. A. Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 • Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 • Jabłoński A., Jabłoński M., Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie, "Problemy Jakości" 2008, nr 5.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirualnych, Difin, Warszawa 2007.
 • Maelicke B., Managment in Sozialen Organizationen Ganzheitliche ung Sozialokolgische Organisationsentwicklung fur Non - Profit - Unternehmen, "Blatter der Wohlfahrtpflege", 136 (3).
 • Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008.
 • Burchell J, The Corporate Social Responsibility Reader, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York 2008.
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • Jabłoński A., Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.