PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 43 Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy | 197--209
Tytuł artykułu

Międzynarodowe uwarunkowania wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodno-ściekowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Conditions of Implementation of Sustainable Development of Water and Waste Water Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi powinno uwzględniać interesy wszystkich sektorów gospodarczych, społecznych oraz ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W artykule opisano wybrane międzynarodowe uwarunkowania formalnoprawne wpływające na Polską gospodarkę wodno-ściekową. Szczególną uwagę poświęcono nadrzędnym strategiom i konwencjom międzynarodowym oraz regulacjom Unii Europejskiej w zakresie polityki wodnej - dyrektywie wodnej 2000/60/WE oraz dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. (abstrakt autora)
EN
Appropriate usage of water resources should take into consideration interests of all economy, social and environmental sectors in line with sustainable development principle. In article was described selected international legal and formal conditions having influence on Polish water and waste water economy. Special attention was paid to supervisory strategies and international conventions but also European Community water regulations (Water Directive 2000/60/WE and Waste Water Treatment Directive 91/271/ EWG). (author's abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Bibliografia
 • R. Miłaszewski, Polityka ochrony wód w Polsce, [w:] S. Kozłowski (red.), Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004, s. 328.
 • B. Poskrobko, Podstawy polityki ekologicznej, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998, s. 75.
 • E. Kośmicki, Dylematy zrównoważonego rozwoju w warunkach globalizacji gospodarki, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Ofi cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005, s. 148.
 • Word Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford and New York (Raport Brundtland), 1987, s. 12.
 • M. Adamowicz, Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe" SERiA, t. II, z. 1, Koszalin 2000, s. 69.
 • P. Gradziuk, Rola rolnictwa i leśnictwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Problemy Integracji Rolnictwa" 2000, nr 4, s. 32.
 • E. Lorek, Zarządzanie środowiskiem na poziomie lokalnym w procesie integracji europejskiej, [w:] A. Klasik, Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych o konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej, Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002, s. 113.
 • A. Woś, Rozwój zrównoważony, w: tegoż (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 740.
 • Strategia Gospodarki Wodnej, Rada Ministrów, Warszawa 2005, s. 18.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 2008 (raport wstępny), Warszawa 2009, http://www.kzgw.gov.pl, (maj 2009), s. 67.
 • Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015), Proeko CDM, http://www.kzgw.gov.pl (listopad 2008), s. 32.
 • Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000, s. 1-73.
 • http://www.rdw.org.pl (maj 2009).
 • Z. Kaczmarek, Gospodarka wodna w Polsce u progu XXI wieku, w: Materiały Konferencyjne II Kongres Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2005.
 • A. Puszkarewicz, Wybrane uwarunkowania prawne związane z gospodarką wodno-ściekową, "Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego", nr 9, Rzeszów, 2007, s. 81.
 • Dz. Urz. UE L 135 z 30.05.1991, s. 40-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.