PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 24--40
Tytuł artykułu

Współczesne muzea przyrodnicze w Polsce i ich działalność

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Modern Natural History Museums in Poland and Their Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie specyfiki współczesnych muzeów przyrodniczych i ich funkcji. Samo pojęcie muzeum przyrodniczego może być różnie formułowane, co utrudnia opisanie pewnych zjawisk. Z tego powodu na potrzeby niniejszego artykułu autorka przyjęła własną definicję muzeum przyrodniczego. Pierwsza część artykułu poświęcona jest charakterystyce muzeów przyrodniczych, tj. ich lokalizacji, rodzajom kolekcji przyrodniczych i sposobach prezentacji; w drugiej z kolei opisano funkcje, jakie pełnią muzea przyrodnicze (edukacyjną, informacyjną i rozrywkową). Przeprowadzona analiza i jej wyniki pozwalają zapoznać się ze specyfiką i działalnością muzeów przyrodniczych, ukazują zróżnicowanie tych placówek na wielu płaszczyznach: lokalizacji, zawartości zbiorów (tematyka, oryginalność), ekspozycji (sposób prezentacji zbiorów, aranżacja) i działalności (lekcje muzealne, warsztaty). Polskie muzea przyrodnicze są to placówki w większości tradycyjne, dopiero wprowadzające do prezentacji swoich kolekcji nowoczesne pomoce multimedialne. Nadal ich najważniejszą funkcją jest działalność edukacyjna, choć coraz częściej oferta turystyczna wzbogacana jest o atrakcje związane z rozrywką dla zwiedzających. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is presentation specifics of the natural history museums and their functions. A concept of the natural history museum is defined differently, which makes it difficult to describe this phenomenon. For the above-mentioned reasons the author wrote definition of the natural history museum. The first part of the article is devoted to the description of the museums of natural history i.e. location, types and methods of collection natural presentation. The second part of the article describes their functions (educational function, include information and entertainment function). The analysis and the results enables to know the specifics of museums of natural history and their activities. They show diversity these institutions at various levels: location, types of collection natural (topics, originality), exposure (methods of collection natural presentation, arrangement) and functions (museum lessons, educational workshops). The Polish natural history museums still are traditional institutions. Some of them present their collections using multimedia technology. Constantly the most important function of museum is educational activity, but often their tourist offer are enriched about entertainments for visitors. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Benediktsson G., 2004, Museums and tourism. Stakeholders, resource and sustainable development, Göteborg University, Göteborg
 • Durrans B., 1993, The Future of Ethnographic Exhibitions, "Zeitschrift fur Ethnologie", t. 118, nr 1, s. 125-39
 • Folga-Januszewska D., 2010, Muzeum: definicja i pojęcie czym jest muzeum dzisiaj? "Muzealnictwo" nr 49
 • Folga-Januszewska D., 2011, 1000 muzeów w Polsce - przewodnik, BOSZ, Lesko
 • Herremann Y., 1998, Museums and Tourism: Culture and Consumption, "Museum International", t. 50, z. 3, UNESCO, Paris
 • International Accord on the Value of Natural Science Collection, 1995, [in:] J.R. Nudds, C.W. Pettitt (eds.), The Value and Valuation of Natural Science Collection. Proceedings of International Conference, Manchester, The Geological Society of London, Manchester, s. 211-214
 • Jędrysiak T., 2009, Turystyka muzealna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej. t. 1., AWF w Poznaniu, Poznań, s. 36-37
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa
 • Kąsinowska R., 1998, Zamek w Kórniku, Biblioteka Kórnica PAN, Kórnik
 • Kluss M., Kłosek P., Zamek w Pszczynie - perła śląskiej architektury, BOSZ, Olszanica
 • Kowalczyk A., 1995, Marketing w muzeum, "Muzealnictwo", nr 37, s. 10-20
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyczna Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Łysoń P. (red.), 2014, Turystyka w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa
 • McKercher B., DuCros H., 2002, Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, London/New York
 • Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Poznańskie muzea w kontekście standardów i potrzeb współczesnej turystyki kulturowej, [w:] A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek miejskiej turystyki kulturowej, Proksenia, Kraków/KulTour.pl, Poznań, s. 362-404
 • Nowacki M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla zwiedzających [w:] A. Stasiak (red.) Kultura i turystyka. Razem, ale jak?, WSTH w Łodzi, Łódź, s. 267-284
 • Reiss M.J., Tunnicliffe S.D., 2011, Dioramas as Depictions of Reality and Opportunites for Learning in Biology, "Curator: The Museum Journal", t. 54, nr 4, s. 447-459
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa
 • Stasiak A., 2000, Muzeum jako produkt turystyczny, [w:] A. Schwichtenberg, E. Dziegieć (red.), Przemysł turystyczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 165-182
 • Stasiak A., 2006, Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki, [w:] A. Toczewski (red.), Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra, s. 29-44
 • Stasiak A., 2007, Kultura a turystyka - wzajemne relacje, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka razem czy oddzielnie?, WSTH w Łodzi, Łódź, s. 7-17;
 • Stasiak A., 2007, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem czy oddzielnie?, WSTH Łódź, s. 115-134; 126-127
 • Stasiak A., Włodarczyk B., 2013, Miejsce spotkań kultury i turystyki, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka - miejsca spotkań, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 29-46
 • Stefaniak M., Kamel M., 2013, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce - współczesna atrakcja turystyczna, "Turystyka Kulturowa", nr 8, s. 9
 • Strager H., Astrup J., 2014, A Place for Kids? The Public Image of Natural History Museums, " Curator: The Museum Journal", t. 57, nr 3, s. 315-327
 • Szymkiewicz E., Szymkiewicz M., 2005, Muzeum Przyrody w Olsztynie. Oddział Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Warmii i Mazur, Olszyn.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach r. (Dz.U. nr 5, poz. 24, z późn. zm.)
 • Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.