PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1 | 6--19
Tytuł artykułu

Internal relations w zarządzaniu uniwersytetem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Internal Relations University of Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wewnętrzny PR stanowi podstawę integracji poszczególnych elementów organizacji, usprawnia realizowanie jej celów. Audyty komunikacyjne dowodzą, że pracownicy dobrze poinformowani wykonują swoje obowiązki wydajniej i sprawniej nawet o 30 proc. Nie ulega więc wątpliwości, że wypracowanie sprawnie działającego, wielokanałowego systemu komunikacyjnego wewnątrz organizacji warunkuje jej sukces. Sukces możliwy dzięki systematycznemu informowaniu pracowników o aktualnych problemach i wydarzeniach w ich miejscu pracy i otrzymywaniu od nich informacji zwrotnej. Profesjonalne zarządzanie uczelnią wymaga zastosowania szerokiego instrumentarium internal relations. Wewnętrzny PR umożliwia osiągnięcie dwojakiego rodzaju efektów: zrealizowanie celów uczelni jako instytucji oraz zaspokojenie potrzeb i osiągnięcie celów indywidualnych pracowników. Podejmowanie tych działań wymaga uwzględnienia specyfiki otoczenia wewnętrznego szkoły, determinującego zarówno cele, jak i narzędzia public relations. (abstrakt oryginalny)
EN
The internal PR constitutes of the basis for the integration of the individual elements of the organization and facilitates the fulfilment of its goals. The communicative audits prove that the well-informed employees carry out their duties in a more efficient and effective manner even up to 30%. There are not doubts that the development of the efficient multi-channel communication system within the organization determines its success. The success lies in the systematic provision of information on the current problems and events in the place of work to the employees and receipt of feedback. The professional management of a higher education unit requires application of a broad range of internal relations instruments. The internal PR enables to achieve two objectives: fulfilment of the institutional goals of a higher education unit and satisfaction of the individual needs and goals of its employees. These activities require taking into account the specific nature of the internal milieu of the school determining both the goals and the public relations tools. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
6--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000.
 • Banach Cz., Dobra szkoła - organizacją uczącą się, www.scholaris.pl [dostęp: 4 sierpnia 2008].
 • Barańska B., Kreowanie wizerunku nauczyciela akademickiego w procesie dydaktycznym, [w:] Public relations instytucji użyteczności publicznej, Gdańsk 2005.
 • Czerniachowicz B., Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce red. D. Kopycińska, Szczecin 2003.
 • Dudek A., Public Relations szkół wyższych na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, [w:] Jakość zarządzania w organizacji non profit, red. A. Chodyński, M,. Huczek, I. Socha, Sosnowiec 2004.
 • Griffin W.R., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa 2004.
 • Jurczak-Pejko E., Kozłowska I., Zasoby ludzkie jako element kształtowania wizerunku niepublicznej szkoły wyższej, [w:] Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Poznań 2006.
 • Kaczmarczyk M., Zarządzanie wiedzą w organizacjach wobec wymogów nowoczesnej gospodarki, red. A. Chodyński, Sosnowiec 2006.
 • Leja K., Po co uczelni administracja?, "Forum Akademickie" 2001, nr 3.
 • Leja K., Doskonalenie przepływu wiedzy w wyższej uczelni, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy: organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, Warszawa 2005.
 • Mruk H., Osobowość profesora jako czynnik budowania wizerunku szkoły wyższej, [w:] Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Poznań 2004.
 • Oczachowski D., Znaczenie personelu w budowaniu relacji w szkołach wyższych, [w:] Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Poznań 2004.
 • Pabian A., Marketing szkoły wyższej, Warszawa 2005, s. 268-271.
 • Paszkowski J., Kluczowe etapy procesu kadrowego w szkolnictwie wyższym, [w:] Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Poznań 2006.
 • Protasiuk M., Wewnętrzny PR - zabawa czy konieczność?, www.proto.pl [dostęp: 12 sierpnia 2009].
 • Ratajczak Z., Osobno czy razem?, "Gazeta Uniwersytecka" 1994, nr 15.
 • Rozwadowska B., Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002
 • Rudnicka S., Relacje interpersonalne pomiędzy nauczycielem akademickim a studentem, [w:] Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Poznań 2004.
 • Rudnicka S., Specyfika osobowości i zachowań młodego nauczyciela akademickiego a kształtowanie wizerunku uczelni, [w:] Marketingowe zarządzanie szkołą wyższa, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Poznań 2006.
 • Stoner J.H.F., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1996.
 • A. Szymańska, Public Relations w systemie zintegrowanego komunikowania marketingowego, Wrocław 2004.
 • Tworzydło D., Public Relations. Teoria i studia przypadków, Rzeszów 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.