PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 7 | nr 2 (24) Przedsiębiorczość technologiczna | 53--70
Tytuł artykułu

Zgłoszenia patentowe polskich spółek giełdowych

Warianty tytułu
Patent Applications of Polish Listed Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wynalazczość, której towarzyszy poszukiwanie ochrony patentowej, jest jednym z najważniejszych przejawów działalności innowacyjnej. Obecność powszechnie dostępnych baz patentowych sprawia, że jest ona również cechą możliwą do zmierzenia na podstawie danych pierwotnych. W niniejszej pracy zostanie przedstawiona analiza zgłoszeń patentowych polskich spółek giełdowych, wykonana na podstawie bazy danych Urzędu Patentowego RP. Przeanalizowane zostaną różnice między spółkami składającymi zgłoszenia patentowe oraz tymi, które nie ubiegają się o ochronę patentową. Celem analizy będzie odpowiedź na pytanie, czy te dwie grupy spółek różnią się pod względem wielkości, poziomu zadłużenia, wyników oraz poziomu umiędzynarodowienia. (abstrakt oryginalny)
EN
Inventions, followed by patent applications, are among the most prominent displays of innovative activity. The availability of patent databases makes the inventiveness measurable with the use of primary sources. The authors of the article present an analysis of patent applications of Polish listed companies, based on the data obtained from the database of the Polish Patent Office. They analyze the differences between companies which do apply for patents and those which do not seek patent protection. The aim of the analysis is to find an answer to the question whether these two types of companies differ in terms of size, leverage ratio, performance results and level of internationalization. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Strony
53--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Adams, R., Bessant, J. i R. Phelps. 2006. Innovation management measurement: a review. International Journal of Management Reviews, Vol. 8, nr 1, s. 21-47.
 • Arrufiada, В. і X. Vazquez. 2006. When your contract manufacturer becomes your competitor. Harvard Business Review, Vol. 84, nr 9, s. 135-144.
 • Arundel, А. і I. Kabla. 1998. What percentage of innovations are patented? Empirical estimates for European firms. Research Policy, Vol. 27, nr 2, s. 127-141.
 • Baruk, J. 2002. Zarządzanie inowacjami a zarządzanie wiedzą - podejście integracyjne. Organizacja i Kierowanie, nr 2 (108), s. 21-34.
 • Baruk, J. 2004. Charakterystyka działalności badawczo-rozwojowej. Problemy Zarządzania, nr 1 (3), s. 32-52.
 • Bettis, R. i M. Hitt. 1995. The new competitive landscape. Strategie Management Journal, Vol. 16, s. 7-19.
 • Bogdanienko, J. 2008. W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmiany, Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 • Bogdanienko, J" Haffer, M. i W. Popławski. 2004. Innowacyjność przedsiębiorstw, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Bond, S., Harhoff, D. i J. Van Reenen. 2003. Investment, R&D and financial constraints in Britain and Germany, Institute for Fiscal Studies, http://cep.lse.ac.uk/pubs/down- load/dp0595.pdf.
 • Caves, R. 1974. Causes of direct investment: foreign firms' shares in Canadian and United Kingdom manufacturing industries. The Review of Economics and Statistics, Vol. 56, nr 3, s. 272-293. -
 • Cohen, W. i S. Klepper. 1996. Firm size and the nature of innovations within industries: The case of process and product R&D. The Review of Economics and Statistics, Vol. 78, nr 2, s. 232-243.
 • Daniels, J. і J. Bracker. 1989. Profit performance: do foreign operations make a difference. Management International Review, Vol. 29, nr 1, s. 46-56.
 • Dunning, J. 1980. Towards an eclectic theory of international production: Some empirical tests . Journal of International Business Studies, Vol. 11, nr 1, s. 461-491.
 • Dz. U. nr 119, poz. 1117. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej.
 • EIS. 2009. European innovation scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation performance, http:/Avww.proinno-europe.eu/EIS2008Avebsite/docs/EIS_2008_Final_report.pdf.
 • Geringer, J., Beamish, P. i R. da Costa. 1989. Diversification strategy and internationalization: Implications for MNE performance. Strategic Management Journal, Vol. 10, nr 2, s. 109-119.
 • Gomes, L. і К. Ramaswamy. 1999. An empirical examination of the form of the relationship between multinationality and performance. Journal of International Business Studies, Vol. 30, nr 1, s. 173-187.
 • GPW. 2008. Rocznik giełdowy, http://gpw.pl/gpw.asp?cel=informacje_gieldowe&k=9&i=/ro- cznik_j;ield/rocznik2008.
 • Grant, R. 1987. Multinationality and performance among British manufacturing companies. Journal of International Business Studies, Vol. 22, s. 249-263.
 • Greliches, Z. 1990. Patents statistics as economic indicators: A survey. Journal of Economic Literature, Vol. 28, nr 4, s. 1667-1707.
 • Harchoff, D., Narin, F., Scherer, F. і К. Vopel. 1999. Citation frequency and the value of patented inventions. Review of Economics and Statistics, Vol. 81, s. 511-515.
 • Jasiński, A.H. 2000. Innowacje і transfer techniki w gospodarce polskiej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Jasiński, A.H. 2007. Narodowy system innowacji w Polsce wobec wyzwań integracyjnych, w: Bogdanienko, J., Kuzel, M. і I. Sobczak (red) Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jasiński, A.H. i E. Okoń-Horodyńska. 2002. Innovation in transition. The case of Poland, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kim, C., Hwang, P. i W. Burgers. 1989. Global diversification strategy and corporate profit performance. Strategic Management Journal, Vol. 10, s. 45-57.
 • Kleinknecht, A., Van Monfort, K. і E. Brouwer. 2002. The non-trivial choice between innovation indicators. Economics of Innovation and New Technology, Vol. 11, nr 2, s. 109-121.
 • Klincewicz, K. 2008. Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kochhar, R. i P. David. 1996. Institutional investors and firm innovation: A test of competing hypotheses. Strategic Management Journal, Vol. 17, s. 73-84.
 • Kwiatkowski, S. 1990. Uciekający świat. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.
 • Lev, В. 2001. Intangibles: Managing, Measuring and Reporting. Washington: Brookings Institution Papers.
 • Lopez-Rodriguez, J. i L. Garcia-Rodriguez. 2005. Technology and export behavior: A resource-based view approach. International Business Review, Vol. 14, s. 539-557.
 • Obłój, К. 2007. Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • OECD. 2005. Podręcznik Oslo. OECD, Eurostat, http://www.nauka.gov.pl/mn/_gal- lery/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf.
 • Opler, T. i S. Titman. 1994. Financial distress and corporate performance. Journal of Finance, Vol. 49, s. 297-306.
 • Parthasarthy, R. i J. Hammond. 2002. Product innovation input and outcome: Moderating effects of the innovation process. Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 19, s. 75-91.
 • Porter, A.L. і S.W. Cunningham. 2005. Tech Mining: Exploiting New Technologies for Competitive Advantage, Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Posner, M. 1961. International trade and technical change. Oxford Economic Papers, Vol. 13, s. 323-341.
 • Scellato, G. 2007. Patents, firm size and financial constraints: an empirical analysis for a panel of Italian manufacturing firms. Cambridge Journal of Economics, Vol. 31, s. 55-76.
 • Scherer, F. 1965. Firm size, market structure, opportunity, and the output of patented inventions. American Economic Review, Vol. 55, s. 1097-1125.
 • Schumpeter, J. 1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Shapiro, A. 2006. Measuring innovation: beyond revenue from new products. Research Technology Management, Vol. 49, nr 6, s. 42-51.
 • Tallman, S. i J. Li. 1996. Effects of international diversity and product diversity on the performance of multinational firms. Academy of Management Journal, Vol. 39, nr 1, s. 179-196.
 • Trevino, L. i R. Grosse. 2002. An analysis of firm-specific resouces and foreign direct investment in the United States. International Business Review, Vol. 11, s. 431-452.
 • Van de Ven, H. 1986. Central Problems in the Management of Innovation. Management Science, Vol. 32, nr 5, s. 590-607.
 • Vernon, R. 1966. International investment and international trade in the product life cycle. Quarterly Journal of Economics, Vol. 80, nr 2, s. 190-207.
 • Yiu, D., Lau, С., i G. Bruton. 2007. International venturing by emerging economy firms. Journal of International Business Studies, Vol. 38, nr 4, s. 519-540.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.