PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (937) | 85--100
Tytuł artykułu

Erozyjny wpływ kosztów funduszy inwestycyjnych na wartość kapitału inwestorów w Polsce na tle wybranych krajów europejskich

Autorzy
Warianty tytułu
The Erosive Effect of Mutual Fund Expenses on the Terminal Wealth Value of Investors in Poland and Other European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spośród czynników, które w całym okresie funkcjonowania funduszu inwestycyjnego, niezależnie od jego formy prawnej, specjalizacji czy zakresu działania, wywołują efekt erozji wartości bogactwa inwestorów istotną rolę odgrywa poziom kosztów, jaki inwestorzy ponoszą bezpośrednio lub pośrednio w związku z tą inwestycją. Z przeprowadzonych z wykorzystaniem wskaźnika bogactwa końcowego Sharpe'a badań wynika, że wywołana wysokością obciążeń kosztowych skala erozji bogactwa końcowego związanego z inwestowaniem w fundusze w przypadku Polski znacznie przewyższa - ceteris paribus - porównywalne inwestycje realizowane w objętych badaniami krajach europejskich. Dysproporcja w wartości końcowej kapitału jest pochodną wysokości naliczanych opłat manipulacyjnych oraz kosztów operacyjnych i narasta w miarę wydłużania horyzontu inwestycyjnego. Przykładowo dla czterdziestoletniego okresu inwestycji, wywołana wyłącznie dysproporcją w kosztach wysokość końcowych wyników z inwestycji osiąganych przez inwestorów z Polski, różni się średnio od wyników europejskich o 35% w przypadku funduszy gotówkowych i pieniężnych, o 42% - w przypadku funduszy dłużnych, o 197% - w przypadku funduszy akcyjnych oraz o 234% - w przypadku funduszy mieszanych. Fakt ten świadczy zarówno o niedojrzałości polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, jak i o ciągle jeszcze niskiej świadomości ekonomicznej rodzimych inwestorów, co przy braku wystarczającego zaangażowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za nadzór i funkcjonowanie tego segmentu rynku finansowego w proces tworzenia taniego, efektywnego i bezpiecznego mechanizmu alokacji oszczędności społeczeństwa przyczynia się do znacznie głębszej erozji ich bogactwa aniżeli w krajach rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)
EN
One factor that has a critical impact on mutual fund investors' terminal wealth is the fees which investors incur directly or indirectly in connection with establishing and maintaining their investment. Applying the Sharpe's Terminal Wealth Ratio Analysis, this study shows that cost burdens imposed by mutual funds operating in Poland greatly exceed the cost burdens of comparable investments made in more developed European countries, magnifying the erosive effect on investors' terminal wealth value, especially as the investment horizon is extended. For example, over a forty-year investment period the reduction in investment performance (investors' terminal wealth value) attributed only to the disparity of mutual fund fees in Poland compared with the other European countries, on average, are as follows: about 35% in money market funds, 42% for fixed-income funds, 197% in the case of equity funds, and 234% in the case of allocation funds. This fact demonstrates both the immaturity of the Polish mutual fund market and a lack of economic knowledge and experience among domiciled investors. This, coupled with the absence of sufficient involvement of public institutions to create a cheap, efficient and safe allocation mechanism for investors' savings, contributes to a much deeper erosion of their wealth than in developed countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bello Z.Y, Frank L.A.C. [2010], A Re-examination of the Impact of Expenses on the Performance of Actively Managed Equity Mutual Funds, "European Journal of Finance and Banking Research", vol. 3, nr 3.
 • Carhart M.M. [1997], On the Persistence in Mutual Fund Performance, "Journal of Finance", vol. 52.
 • Dawidowicz D. [2011], Fundusze inwestycyjne: rodzaje, metody oceny, analiza, z uwzględnieniem światowego kryzysu, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Ellis C.D. [2012], Investment Management Fees Are (Much) Higher Than You Think, "Financial Analysts Journal", vol. 68, nr 3 (May/June), http://dx.doi.org/10.2469/faj.v68.n3.2.
 • Global Fund Investor Experience Report [2013], Morningstar Fund Research, May, http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/Global-Fund-Investor-Experience-Report-2013.pdf (dostęp: 11.12.2013).
 • Grinblatt M., Titman S. [1989], Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings, "Journal of Business", vol. 62, nr 3, http://dx.doi.org/10.1086/296468.
 • Hooks J.A. [1996], The Effect of Loads and Expenses on Open-End Mutual Fund Returns, "Journal of Business Research", vol. 36, http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(95)00169-7.
 • Houge T., Wellman J. [2007], The Use and Abuse of Mutual Fund Expenses, "Journal of Business Ethics", vol. 70, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-006-9077-6.
 • Khorana A., Servaes S., Tufano P. [2008], Mutual Fund Fees Around the World, "The Review of Financial Studies", vol. 22, nr 3.
 • Krawiec W. [2003], Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 982, Wrocław.
 • Księżak A. [2013a], Czy polskie fundusze mogą być tańsze?, http://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/14622/czy-polskie-fundusze-moga-byc-tansze.html (dostęp: 11.12.2013).
 • Księżak A. [2013b], Fundusze gotówkowe i pieniężne coraz droższe, http://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/14546/fundusze-gotowkowe-i-pieniezne-coraz-drozsze.html (dostęp: 11.12.2013).
 • Oleksy P. [2013], Wysokość opłat za zarządzanie a efektywność polskich funduszy nieruchomości, "Annales UMCS Sectio H - Ekonomia", nr 47.
 • Otten R., Bams D. [2002], European Mutual Fund Performance, "European Financial Management", vol. 8, http://dx.doi.org/10.1111/1468-036x.00177.
 • Palica Z. [2007], Wpływ opłat manipulacyjnych na wyniki funduszy inwestycyjnych w latach 1998-2005, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 455, Szczecin.
 • Perez K. [2012], Efektywność funduszy inwestycyjnych - podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
 • Strategia rozwoju rynku kapitałowego "Agenda Warsaw City 2010" [2004], Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Sharpe W. [2013], The Arithmetic of Investment Expenses, "Financial Analysts Journal", vol. 59, nr 2.
 • Wermers R. [2000], Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock-Picking Talent, Style, Transactions, Costs, and Expenses, "Journal of Finance", vol. 55, http://dx.doi.org/10.1111/0022-1082.00263.
 • Worldwide Investment Fund Assets and Flows, Trends in the Third Quarter [2013], European Fund and Asset Management Association (EFAMA), International Statistical Release, http://www.efama.org/Publications/Statistics/International/Quarterly%20%20International/140107_International%20Statistical%20Release%202013%20Q3.pdf (dostęp: 4.02.2014).
 • Zamojska A. [2012], Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.