PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 369, t.2 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 2 | 305--320
Tytuł artykułu

Zmiany we współczesnej gospodarce: przejawy, kierunek i przyczyny

Warianty tytułu
Changes in Contemporary World Economy: Occurrences, Directions and Causes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cykl koniunkturalny od lat 60. XX wieku uległ głębokim zmianom, które oznaczają wydłużenie fazy wzrostu i skrócenie fazy załamania koniunktury. Przypisuje się to w dużym stopniu koordynacji polityki gospodarczej głównych ośrodków oraz liberalizacji wymiany (regionalnej, subregionalnej i globalnej). Zmiany strukturalne obserwowane w gospodarce światowej zachodzą z różną dynamiką w zależności od kontynentu. Dużą rolę w tych zmianach odgrywa liberalizacja kontaktów zagranicznych oraz jej kierunek geograficzny i poziom rozwoju integrujących się gospodarek (lub liberalizujących swoje kontakty partnerów). W opracowaniu podkreśla się znaczenie zróżnicowania poziomów rozwoju. Nie wszystkie państwa w poszczególnych regionach w tym samym stopniu skorzystały z istniejących możliwości, co więcej, nie ma pełnej świadomości wpływu liberalizacji na rozwój gospodarczy, a w szczególności nie widzi się związków między warunkami rozwoju a zróżnicowaniem rozwojowym integrujących się gospodarek. Ostatni kryzys 2008+ wyraźnie przyspieszył zmiany strukturalne oraz wpłynął na stosowaną politykę gospodarczą, przesuwając zaangażowanie państwa z jednych dziedzin na inne. Zmiany te wynikają ze zmian strukturalnych gospodarki. Ewolucja struktury sprzyja zwiększeniu tworzenia wartości dodanej, co wpływa na proces bogacenia się społeczeństw w ramach polityki podnoszenia dobrobytu. Proces zmian przebiega w sposób zróżnicowany w poszczególnych państwach i zależy od zastosowanych rozwiązań wprowadzonych przez polityki gospodarcze.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic cycle has deeply changed since the 1960s. Those changes consist of the prolongation of the phase of growth and relative shortening of the downturn phase. Those observed effects are ascribed to coordination of economic policies by the main economic centers and liberalization of trade (in regions, subregionally and globally). The dynamics of structural changes observed in the world economy is differentiated according to geographic continents. An important role in structural changes is effected by the liberalization of external economic relations, their geographic directions as well as the level of development of the integrating economies (or partners who liberalize their relations). The paper shows that a difference of development levels matters in that process. Not all economies in each of the regions were able to make full use of the optional advantages. Moreover, the knowledge about the impact of liberalization on development, with specific relationship among economies which represent differentiated levels of development, seems to be still very limited. The last 2008+ crisis has accelerated the structural changes and has changed the applied economic policies moving the engagement of state from one areas to others. Those changes in policies, followed by financial allocations, are resulted by structural changes of the world economies. The evolution of the structure of world economy helps to increase the creation of value added, what has an impact on the level of wealth of the society. The speed of undertaken changes is differentiated among states. The rate of changes is resulted by the applied economic policies.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barro R. (ed.), Modern Business Cycle Theory, Harvard University Press, Cambridge 1989.
 • Globalization and Inequality. World Economic and Financial Survey, IMF, Washington 2007.
 • Gwartney J., Lawson R., Hall J., Economic Freedom of the World 2013, Annual Report, Frazer Institute, Toronto 2013.
 • http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements.
 • http://www.ustr.gov/trade-agreements/other-initiatives.
 • http://www.ustr.gov/trade-agreements/trade-investment-framework-agreements.
 • Keohane R.O., Nye J.S., Power and Interdependence, 3d ed., Pearsons Education, New York 2001.
 • McCallum B.T., Real Business Cycle Models, NBER Working Paper 1988.
 • Pasinettyi L., Structural Economic Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 • Soto de J.H., Money, Bank Credit, and Economic Cycles, Ludwig von Mises Institute, 2006.
 • Sztaba S., Wybory ekonomiczne a preferencje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • The changing dynamics of the global business cycle, [w:] World Economic Outlook, Chapter 5, IMF, October 2007.
 • Transition Report Update 2013, EBRD, London 2012.
 • UNIDO calculation based on UN Statistics (data in current prices, in US$). (Structural Change Report UN, New York 2013).
 • Żukrowska K. (red.), Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.