PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 1 | 174--185
Tytuł artykułu

Poziom satysfakcji pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych

Warianty tytułu
The Level of Satisfaction of Patients in Hospital Emergency Departments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Satysfakcja pacjenta to miara spełnienia oczekiwań osoby chorej i leczonej w placówce medycznej lub mającej inny kontakt z opieką zdrowotną. Jest ona istotnym wyznacznikiem jakości opieki medycznej w placówkach opieki zdrowotnej. Celem badań jest określenie poziomu satysfakcji pacjentów w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Cele szczegółowe: 1. Jak czas oczekiwania pacjentów na poradę w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych wpływa istotnie na poziom ich satysfakcji? 2. 2.W jakim stopniu według pacjentów są respektowane prawa pacjenta? 3. Czy pacjenci są zadowoleni z udzielanych świadczeń medycznych przez lekarzy w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych? 4. Jaka jest satysfakcja pacjentów przebywających w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych z opieki pielęgniarskiej? 5. Jakie są oczekiwania pacjentów przebywających w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych wpływające na zwiększenie poziomu ich satysfakcji? Metodą badań będzie sondaż diagnostyczny w oparciu o sformułowaną ankietę autorską. Badania zostały przeprowadzone wśród pacjentów przebywających w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych dwóch Klinicznych Szpitali w Lublinie. Liczebność próby to 210 osób. Termin badań: marzec 2013 r.- wrzesień 2013 r. (abstrakt oryginalny)
EN
Patient satisfaction is a measure of the fulfillment of the expectations of the sick person and treated in a medical facility or having other contact with health care. It is an important indicator of quality of care in health care. The aim of the study is to determine the level of satisfaction of patients in Hospital Emergency Departments. Specific objectives: 1. As the waiting time of patients on the advice of Hospital Emergency Departments significantly affect their level of satisfaction? 2. To what extent are respected by patients, patient rights? 3. Are patients satisfied with the medical services provided by doctors in Hospital Emergency Departments? 4. What is the satisfaction of patients in Hospital Emergency Departments of nursing care? 5. What are the expectations of patients in Hospital Emergency Departments reported to increase their level of satisfaction? Test method is a diagnostic survey based on a questionnaire formulated author. The research was conducted among patients in Hospital Emergency Departments of two Clinical Hospital in Lublin. The sample size is 210 people. The term studies March 2013 - September 2013. (short original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
174--185
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
 • Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
Bibliografia
 • 1. Bajor I., Ostrowski T., Sapuła R.: Satysfakcja pacjentów z usług medycznych świadczonych w podstawowej opiece zdrowotnej. Wiad. Lek. 2002; LV supl.1, cz. I.
 • 2. Balcerzak J., Palac - Siczek M., Kornatowska K., Pojmańska E., Olesiejuk A., Kisiel M., Rygalska B., Łukawska I.: Analiza przypadków zgłaszanych na ostry dyżur laryngologiczny w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie ,,Otolaryngologia Polska"2008, LXII, 2, s. 134-135.
 • 3. Bryl W.: Ocena jakości usług medycznych na przykładzie wybranej placówki opieki zdrowotnej. Badanie stanu zdrowia populacji i funkcjonowanie opieki zdrowotnej - zagadnienia wybrane. Poznań 2002, s. 221- 222.
 • 4. Bukowska-Piestrzyńska A.: Marketing usług zdrowotnych. Od odbudowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów. Wydawnictwa fachowe. Warszawa 2010 (dodruk). Wydanie III, s. 216-217.
 • 5. Dyndur J.: Forum Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych. Biuletyn Ogólnopolski. ,,Wydawnictwo Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych'' 2008, (1), s. 20.
 • 6. Głowacka M.D., Galicki J., Mojs E.(red): Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2009, s. 233.
 • 7. Grabska K., Stefańska W.: Sylwetka zawodowa pielęgniarek w opinii pacjentów. Problemy pielęgniarstwa 2009; 17 (1), s. 8-12.
 • 8. Gruca-Wójtowicz P.: Jakość usług medycznych w kontekście zróżnicowanych oczekiwań stron zainteresowanych. ,,Problemy jakości'', 2009, 3, s. 22-26.
 • 9. Hupert Z.: Jakość w opiece medycznej koncepcja pomiaru. Wydawnictwo Instytut Medycyny Wsi. Lublin 2003, s. 20.
 • 10. Kamińska M., Ślusarz R., Opozda K.: Oczekiwania pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego. ,,Pielęgniarstwo Polskie'' 2001, 2 (12), s. 323.
 • 11. Kamiński A.: Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. Ossolineum, Wrocław 1971.
 • 12. Kapica D., Orzeł Z., Draus J.: Ocena poziomu zadowolenia pacjentów szpitala ze świadczonych usług zdrowotnych. ,,Zdrowie Publiczne'' 2001(1), s. 26-30.
 • 13. Kisiel Ż., Samborska - Sabik A., Gaszyński W.: Ocena jakości opieki medycznej na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. ,,Zdrowie publiczne'', 2008;118 (3), s. 330- 331.
 • 14. Kózka M. (red): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie I. Kraków 2001, s.11.
 • 15. Kropornicka B., Baczewska B., Turowski K.: ,,Satysfakcja z opieki pielęgniarskiej w grupie pacjentów hospitalizowanych z powodu dyskopatii lędźwiowej'', Lublin 2003.
 • 16. Ksykiewicz - Dorota A.(red): Zarządzanie w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studentów studiów magisterskich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2005. Wydanie I, s. 241.
 • 17. Ksykiewicz - Dorota A. (red): Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2004. Wydanie I. s. 168-169.
 • 18. Kulczycka K.: Kryteria oceniające satysfakcję pacjentów z opieki pielęgniarskiej. ,,Zdrowie Publiczne'' 2001. 111(1), s. 53-56.
 • 19. Kulczycka K.: Przedmiot i kryteria jakości świadczeń zdrowotnych punktu widzenia pacjenta. W: A. Ksykiewicz- Dorota (red): Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2004, s. 168.
 • 20. Kurpas D., Steciwko A.: Satysfakcja pacjenta jako główny wskaźnik podstawowej opieki zdrowotnej. ,, Przegląd lekarski'', 2005/62/12, s. 1546-1547.
 • 21. Kutaj - Wąsikowska H., Siwiec J.: Jakość w praktyce. ,, Służba zdrowia'' 2001, Nr 7-8.
 • 22. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 86.
 • 23. Lewczuk J. Próba badania i oceny satysfakcji pacjenta w szpitalu. W: A. Piątek (red): Standardy opieki pielęgniarskiej w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 1999.
 • 24. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Wydawnictwo "Impuls'', Kraków 2004.
 • 25. Maciąg A.: Rola informacji w procesie tworzenia usług medycznych. Zdrowie i zarządzanie. Tom VI, nr 6, s. 43.
 • 26. Maciąg R. Badanie satysfakcji pacjenta - wskazówki metodologiczne. ,,Służba zdrowia'', 2001. Nr.1.
 • 27. Majchrowska A. (red): Wybrane elementy socjologii. Podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznych. Wydawnictwo Czelej. Wydanie I. Lublin 2003, s. 253.
 • 28. Nesterowicz P.: Organizacja na krawędzi chaosu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 2001, s. 161.
 • 29. Nowak S.: Metodologia badań społecznych. PWN. Warszawa1985, s. 22.
 • 30. Palka S.: Metodologia Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 17.
 • 31. Piątek D., Rulewska A.: Rozwój pielęgniarstwa w Polsce. ,, Nasz głos''. Marzec - kwiecień 2/2009, s. 24.
 • 32. Pilch T., Barman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.
 • 33. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977.
 • 34. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Wydanie II poprawione i rozszerzone. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa 1998.
 • 35. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 • 36. Siwiec J.: Służba zdrowia, 2000, s. 16-17.
 • 37. Skrzypek G. M.: Satysfakcja pacjentów a jakość opieki w oddziałach zabiegowych. Praca magisterska, 2009, s. 28.
 • 38. Starowicz M.: Przykłady schorzeń pacjentów leczonych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 12/2009, s. 30.
 • 39. Stępień A. (red): Neurologia po dyplomie. Tom III, nr 5, 2008.
 • 40. Świątek B.: Bezpieczny pacjent, Bezpieczny szpital. Błąd medyczny w praktyce medyka sądowego, Warszawa 2004.
 • 41. Taranowicz I., Majchrowska A., Kawczyńska - Butrym Z. (red): Elementy socjologii dla pielęgniarek. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2000, s. 230.
 • 42. Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?. Poradnik dla studentów. Oficyna wydawnicza "Impuls", Kraków 2005.
 • 43. Widomska - Czekajska T., Górajek -Jóźwik J. (red): ,,Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych''. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Tom III. Warszawa 2010.
 • 44. Zaczyński Z.: Prace badawcze nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
 • 45. Zadroga M., Cudak - Bańska E., Dyk D., Krysiak I., Gutysz - Wojnicka A.: Ocena satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej.,, Pielęgniarstwo Polskie I'', 2005 (19), s. 49-52.
 • 46. Zawadzki (red. naukowa): Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2006, 2007, s. 350-351.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358173

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.