PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 26 Wiejskie Obszary Peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji = Peripheral Rural Areas - Conditions and Factors Stimulating to Activity | 19--34
Tytuł artykułu

Wiejski obszar peryferyjny w koncepcjach geograficznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Peripheral Rural Areas in the Geographical Concepts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W tradycji badań geograficznych koncepcja centrum-peryferie jest jedną z najważniejszych konstrukcji teoretycznych o licznych weryfikacjach empirycznych. Głównym celem opracowaniu jest próba porównania sposobów przedstawień wiejskich peryferii w tradycyjnych i nowych geograficznych koncepcjach badawczych. Przegląd najważniejszych koncepcji teoretycznych w kontekście wiejskich obszarów peryferyjnych ukazuje z jednej strony dużą różnorodność sposobów wyjaśniania struktur i procesów kształtujących ich charakter, z drugiej zaś buduje on pewne wyobrażenie o możliwościach interpretacji wiejskich peryferii w nowych, tzn. poststrukturalnych i kulturowych podejściach badawczych w geografii człowieka.(abstrakt oryginalny)
EN
In the tradition of geographical studies the concept "core - periphery" is one of the most important theoretical constructs which has been verifi ed empirically on many occasions. The main objective is to attempt and compare form of occurrences of 'peripheral rural areas' in the traditional and a new geographical research. Overview of key theoretical concepts in the context of peripherality, on the one hand, shows a large variety of ways to explain the structures and processes that shape a character of peripheral rural areas, and, on the other hand, builds on some idea of the possibilities of interpretation of rural periphery in the new - post-structural and cultural approaches in researches of human geography.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
 • Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bunce M., 1994, The countryside ideal, Routledge, London.
 • Cloke P., Philo Ch., Sandler D., 1991, Approaching Human Geography. An Introduction to Contemporary Theoretical Debates, Paul Chapman Publishing Ltd, London.
 • Czapiewski K. Ł., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, 22, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Friedman J., 1968, The role of cities in national development, Santiago de Chile.
 • Gilbert J., 1998, Teoretyczny fundament socjologii wsi, [w:] K. Gorlach (red.), Socjologia wsi w Ameryce Połnocnej, Wydawnictwa UMK, Toruń.
 • Golachowski S., 1966, Urbanizacja wsi w województwie opolskim, [w:] Problemy ewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnych w Polsce, MZPPAUiB, Materiały i Studia, Seria IV, nr 5, PWN, Warszawa.
 • Gregory D., 1994, Geographical imaginations, Blackwell, Oxford.
 • Grosse T. G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (8).
 • Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne, 173, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Grzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Monografie IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Harvey D., 1989, The condition of postmodernity, Blackwell, Oxford.
 • Jędrzejczyk D., 2007, Geografia jako nauka humanistyczna, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3., Geografia a przemiany współczesnego świata, WSG, Bydgoszcz.
 • Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 4, Warszawa.
 • Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, UW, Warszawa.
 • Maik W., 1976, Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kaliskoostrowskiego, Seria Geografia, 11, UAM, Poznań.
 • Maik W., 1988, Rozwój regionalnych i krajowych układów osadnictwa, Seria Geografia, 37, UAM, Poznań.
 • Maik W., 1992, Podstawy geografii miast, UMK, Toruń.
 • Maik W., 1993, Koncepcja lokalnych systemów osadniczych. Założenia i perspektywy badawcze, [w:] W. Maik (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych, UMK, Toruń.
 • Maik W., Stachowski J., 1995, Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społecznoprzestrzennych, [w:] St. Liszewski (red.), Studia z geografii społecznej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia geographica, 19, Łódź.
 • Massey D., 1998, Power-geometries and the politics of space-time, Hettner-Lecture, Department of Geography, University of Heidelberg, Heidelberg.
 • Murdoch J., 2006, Post-structuralist geography, SAGE Publications, London - Thousand Oaks - New Delhi.
 • Phillips M., 2005, Differential productions of rural gentrification: illustrations from North and South Norfolk, Geoforum, 35, s. 477-494.
 • Rajman J., 1994, Przemiany społeczno-gospodarcze osadnictwa wiejskiego (przegląd problematyki badawczej), [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce, lata 1918-1993, tom II, Kierunki badań naukowych, PTP, KGOiL, Łódź.
 • Rakowski W., 1980, Uprzemysłowienie a proces urbanizacji, PWE, Warszawa.
 • Ratzel F., 1897, Politische Geographie, München.
 • Rembowska K., 2003, Kultura w tradycji i współczesnych nurtach badań geograficznych, UŁ, Łódź.
 • Rykiel Z., 1991, Rozwój regionów stykowych w teorii i badaniach empirycznych, IGiPZ PAN, Ossolineum, Warszawa.
 • Sayer A., 1984, Method and social science, Hutchinson, London.
 • Soja E., 1996, Third space. Journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places, Blackwell London.
 • Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Suliborski A., 1976, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, Acta Universitatis Lodziensis, Seria II, 7.
 • Suliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Suliborski A., 2008, Funkcje miast, [w:] St. Liszewski (red.), Geografia Urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Suliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Turner J. H., 2004, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wójcik M., 2009, Społeczna geografia wsi, Czasopismo Geograficzne, 80, 1-2.
 • Wójcik M., Zmiany funkcji obszarów wiejskich w województwie łódzkim w ujęciu koncepcji bazy ekonomicznej (1999-2007), [w:] M. Wójcik (red.), Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim, KIRR, ZGRiS UŁ, Łódź.
 • Zagożdżon A., 1964, Problematyka zespołów osadniczych, Czasopismo Geograficzne, 3-4, Wrocław.
 • Zarycki T., 2007, Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych. Propozycje teoretyczne, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (27).
 • Zgliński W., 1994, Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne, 162.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.