PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 26 Wiejskie Obszary Peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji = Peripheral Rural Areas - Conditions and Factors Stimulating to Activity | 57--72
Tytuł artykułu

Location matters - analiza zależności pomiędzy dostępnością przestrzenną a sukcesem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich Mazowsza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Location Matters - Analysis of Co-Occurrence Between Spatial Accessibility and Socio-Economic Success on Rural Areas in the Mazovia Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy dostępnością przestrzenną z obszarów wiejskich Mazowsza a ich poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. W pracy postawiono hipotezę mówiącą, że wiejskie obszary sukcesu społeczno-gospodarczego cechują się korzystną dostępnością przestrzenną do ośrodka regionalnego i ośrodków subregionalnych. Na początku zdelimitowano wiejskie obszary sukcesu oraz określono czasową dostępność przestrzenną do głównych miast Mazowsza. Następnie dokonano porównań pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich regionu z ich dostępnością przestrzenną. Całość kończy posumowanie i wnioski aplikacyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The research objective of the article is to analyze the relations between spatial accessibility from rural areas of Mazovia to main cities of the region and the level of their socio-economic development. The hypothesis of the analysis is this: successful rural areas are characterized by better road time accessibility to main towns of the Mazovia region. Analyses made in the article allowed to positively verify the above mentioned hypothesis. At the end, the article provides conclusions and practical recommendations.(original abstract)
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego - koncepcja i diagnoza, Studia Obszarów Wiejskich, 14, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, [w:] E. Pałka (red.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 57-73.
 • Czapiewski K., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, 22, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A.J., 1999, The Spatial Economy. Cities, Regions and International Trade, The MIT Press, Cambridge.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Dziemianowicz W., Roszkowski W., Zarycki T., 1998, Dynamika i czynniki sukcesu lokalnego w Polsce, [w:] G. Gorzelak i B. Jałowiecki (red.), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Studia Regionalne i Lokalne, 25, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 81-151.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Woodward R., Dziemianowicz W., Herbst M., Roszkowski W., Zarycki T., 1999, Dynamics and factors of local success in Poland, Regional and Local Studies, 15, EUROREG, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Heffner K., 2002, Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 75-106.
 • Heffner K., Rosner A., 2002, Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 133-152.
 • Herbst M., Piotrowska P., 2008, Gminy odnoszące sukces, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska lokalna 2007, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 107-129.
 • Janc K., 2007, Wpływ kapitału ludzkiego na efektywność gospodarek lokalnych w Polsce - przykład zastosowania regresji przestrzennej, [w:] P. Brezdeń, S. Grykień (red.), Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, IX, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 89-99.
 • Kamińska W., 2006, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003, Prace Geograficzne, 203, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Kłodziński M., 2003, Jak aktywizować gminę wiejską, [w:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Akademia Rolnicza, Warszawa-Szczecin, s. 17-32.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2010, Dostępność przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza, [w:] K. Heff ner, W. Kamińska (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, Warszawa, s. 66-85.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś, [w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do roku 2015, Studia Obszarów Wiejskich, 16, IGiPZ, PTG, Warszawa, s. 9-38.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., przy współpracy M. Stępniaka i P. Siłki, 2010, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241.
 • MAREMA - Best practice of Regional Management in regions with large protected areas, 2005, Umweltbüro, Klagenfurt.
 • Norcliffe G.B., 1986, Statystyka dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 2004, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej: elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, 59, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2020 roku (aktualizacja), 2006, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • Swianiewicz P., 2002, Sukces mijającej kadencji, Wspólnota, 39-40, s. 10-16.
 • Śleszyński P., 2006, Socio-economic development, [w:] M. Degórski (red.), Natural and Human Environment of Poland. A geographical overview, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 109-124.
 • Śleszyński P., 2009, Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu transporcie drogowym, Przegląd Komunikacyjny, 5.
 • Środki wsparcia projektów województwa mazowieckiego w latach 1999-2004 (synteza), 2006, Mazowsze - Analizy i Studia, 1, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Tarkowski M., 2004, Poziom i dynamika wewnątrzwojewódzkich zróżnicowań rozwoju w układzie centra-peryferie w Polsce w latach 1994-2002, [w:] E. Jakubowicz, A. Raczyk (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, VIII/2, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 177- 188.
 • Wilkin J., 2003, Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm), [w:] A. Bołtromiuk (red.), Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 44-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.