PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 26 Wiejskie Obszary Peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji = Peripheral Rural Areas - Conditions and Factors Stimulating to Activity | 189--202
Tytuł artykułu

Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców wiejskich obszarów peryferyjnych na przykładzie województwa lubelskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Landscape as Perceived by Rural Population in Peripheral Areas-Based on the Example of the Lublin Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (2000) krajobraz to obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działalności i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Krajobraz wpływa na jakość życia ludzi, niezależnie od miejsca ich przebywania: w mieście, na wsi, w obszarach cennych przyrodniczo i zdegradowanych, pięknych i zwyczajnych - "codziennych". W artykule przedstawiono rezultaty ankietowych badań jakości życia oraz krajobrazu kulturowego, przeprowadzonych w latach 2000-2007 wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
As a consequence of marginalization of its rural areas, the Lublin region has undergone insignificant modification of nature and, additionally, of its high-quality landscape. The landscape is of great importance to most of local inhabitants. They feel strong attachment to the landscape of their "little homeland". Experiencing the landscape leads to greater life satisfaction (respondents in the region express a very high level of this satisfaction). Variety and richness of positive feelings that are derived from landscape enhance people's well-being. This, in turn, intensifies a cognitive and creative passion as well as an enjoyment of life. The results of quality research on experiencing the landscape provide a vital contribution to rural areas management.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Allardt E., 1993, An Alternative to the Swedish model of Welfare Research, [w:] M. Nussbaum, A. Sen (red.), T e Quality of life, Clarendon Press, Oxford.
 • Bernat S. 2004, Przemiany krajobrazu odcinka granicznego doliny Bugu w ostatnim stuleciu, Maszynopis pracy doktorskiej wyk. w Zakładzie Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.
 • Bernat S., 2005, Ewolucja związków człowieka z krajobrazem na wschodnim pograniczu Polski - rola wielkiej własności ziemskiej, [w:] E. Skowronek (red.), Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 131-146.
 • Bogdanowski J., 1976, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 • Campaign to Protect Rural England Tranquility Program http://www.cpre.org.uk/campaigns/landscape/tranquillity
 • Cutter S.L., 1985, Rating places. A geographer view on quality of life, Association of American Geographers, Washington.
 • Drewnowski J., 1974, On Measuring and Planning the Quality of life, Institute of Social Studies, Mounton, Hague-Paris.
 • Europejska Konwencja Krajobrazowa, 2000 (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2006 r., nr 14, poz.98).
 • Kałamucka W., 2001a, Doświadczanie i ocena krajobrazu kulturowego mieszkańców Lubelszczyzny (na wybranych przykładach), [w:] U. Myga-Piątek (red.) Krajobraz kulturowy - idee, problemy, wyzwania, Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, 12, s. 31-37.
 • Kałamucka W., 2001b, Wskaźniki jakości życia powiązane z cechami środowiska geograficznego (na przykładach z wybranych obszarów Lubelszczyzny) praca doktorska, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, maszynopis.
 • Kałamucka W., 2002, Styl życia społeczności wiejskich. Wyniki badań empirycznych z Lubelszczyzny, [w:] E. Orłowska (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Oddział Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 225-236.
 • Kałamucka W., 2004, Krajobraz i ogród wiejski w geograficznych badaniach nad jakością życia, [w:] Z. Borkowski (red.), Krajobraz i ogród wiejski, KUL, Lublin, 2, s.......
 • Landscapes and individual and social well-being. European Landscape Convention Report on Theme of the 2003 Workshop. Council of Europe Strasbourg 2003.
 • Myga-Piątek U., 2001, Spor o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. Przegląd Geograficzny, 73, 1-2, s. 163-176.
 • Our Countryside: the future. A fair Deal for rural England. Dep of the environment, transport and the regions, London 2000 http://www.defra.gov.uk/rural/pdfs/ruralwp/rural.pdf
 • Połomski K., 2010, Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013
 • Rural White Paper. Our Countryside: the future 2000 http://www.defra.gov.uk/rural/pdfs/ruralwp/rural.pdf
 • Wojciechowski K.H., 1986, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, UMCS, Lublin.
 • Wojtanowicz J., 2002, Geneza i wiek krajobrazów kulturowych Europy, [w:] T. Jankowski, U. Myga-Piątek, G. Jankowski (red.), Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 1, Sosnowiec, s. 13-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.