PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 26 Wiejskie Obszary Peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji = Peripheral Rural Areas - Conditions and Factors Stimulating to Activity | 217--231
Tytuł artykułu

Organizacje pozarządowe na obszarach pozametropolitalnych na przykładzie wybranych regionów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Non-Governmental Organizations in Non-Metropolitan Areas. The Study of Selected Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest rozpoznanie zróżnicowania jakościowego (w rozumieniu pól działalności) i ilościowego organizacji pozarządowych działających na obszarach pozametropolitalnych (w tym na obszarach wiejskich i w małych miastach) w wybranych regionach Polski oraz próba wyjaśnienia tego zróżnicowania. Do badań wybrano obszary o różnorodnych charakterystykach demograficzno-społecznych, gospodarczych, etnicznych, historycznych i kulturowych. Badano gęstość i różnorodność organizacji, a także omówiono najważniejsze kategorie organizacji i ich zróżnicowanie przestrzenne.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the paper is to study and assess the qualitative and quantitative diversification of non-governmental organizations operating in non-metropolitan areas (rural areas and small towns), in selected Polish regions. Regions characterized by different socio-demographic, economic, ethnic, historical and cultural conditions were selected for the study. The "Klon/Jawor" database was the main source of data. The results show that the Voluntary Fires Brigades (VFB) and, to a smaller extent, sport clubs definitely dominate the voluntary-sector in rural areas. The role of VFB is not only limited to fire prevention. They are also active in other spheres of public life and they have a long tradition in the Polish countryside. Organizations related to local and regional development, as well as the ones in aid of particular villages operate in half of the studied communes. The diversity of organizations (number of organization types) is higher in urban-rural communes and small towns than in typical, rural communes. The fields of organizations activity relate to some extent to history, culture and socio-economic problems of the regions.(original abstract)
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Bartkowski )., Kurczewska J., 2006, Rola tradycji regionalnych i lokalnych w kształtowaniu nowych zróżnicowań, [w:] A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Wydawnictwo WAM, s. 513-532.
 • Darczewski R., 1967, Ochotnicze Straże Pożarne i ich funkcje, Roczniki Socjologiczne Wsi, 7.
 • Dyczewski L., Wadowski D., Szwed R., 1997, Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug, Norbertinum, Lublin.
 • Gliński R, 2006, Style działania organizacji pozarządowych. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Wydawnictwo I FiS PAN, Warszawa.
 • Gliński P. 2007, Obszary aktywności i apatii obywatelskiej, [w:] Kojder A. (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Wydawnictwo WAM, PAN, Kraków.
 • Gumkowska M., Herbst J. Radecki, 2008, Podstawowe faky' o organizacjach pozarządowych.
 • Herbst J., 2008, Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] M. Halamska (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe, IRWiR PAN, Warszawa, s. 33-75.
 • Jałowiecki B., Szczepański M., 2002, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Śląskie Wyd. Naukowe, Tychy.
 • Janc K., 2006, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego w Polsce (praca doktorska), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Karwacki A., Antonowicz D., 2003, Underclass i kultura biedy w środowiskach popegeerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych. Studia Socjologiczne, 3 (170).
 • Rosner A., 2008, Przestrzenne, zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, [w:] M. Drygas i A Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiRPAN, Warszawa.
 • Tönnies R, 1959, Gemeinschaft und Gesellschaft, [in:] A. Vierkand (red.), Handwörterbuch der Soziologie, R Rnke Verlag, Stuttgart (w: Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, 1975, PWN, Warszawa).
 • Wendt J., 2007, Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Prace Geograficzne, 208, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Wilczyński R., 2007, Specyfika opolskiego programu odnowy wsi, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa, s. 181-193.
 • Wygnański J., Herbst J. i in., 2010, Działania na rzecz zwiększania kapitału społecznego - w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.