PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/2 | 399--410
Tytuł artykułu

Grunty marginalne, propozycje sposobów ich zagosopodarowania w pracach scaleniowych w powiecie brzozowskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marginal Lands, Proposals for their Management in the Consolidating Works in the District of Brzozow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest charakterystyka gruntów marginalnych oraz ukazanie możliwości ich alternatywnego zagospodarowania. Ze względu na rzeźbę terenu badany obszar podzielono na cztery grupy tzn. na tereny: górskie, podgórskie, pagórkowate i równinne, w których to przeprowadzono szczegółową analizę gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej. Wsie powiatu Brzozów charakteryzują się dużym rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem zasobów siły roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej. Dlatego też, podczas kompleksowego programowania prac scalenia gruntów istotnym aspektem jest racjonalne zagospodarowanie gruntów nieprzydatnych rolniczo. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is characteristic of marginal land and showing the possibilities of alternative development. Due to the terrain test area was divided into four groups ie areas: mountain, foothill, hilly and plains, in which it was carried out a detailed analysis of the low-grade land valuation. Villages county Brzozow is highly fragmented agrarian excess labor force and low marketable agricultural production. Therefore, the comprehensive land consolidation program of work is an important aspect of rational land use unsuitable for agriculture. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
399--410
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
Bibliografia
 • Burszta J. 1958. Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Biblioteka Popularna - Tom I, Wrocław.
 • Józefaciuk Cz., Józefaciuk A. 1996. Analiza dotychczasowych wyników badań z zakresu uwarunkowań powstawania gruntów marginalnych oraz uzasadnienie potrzeb i celowości wydzielania gleb marginalnych i opracowanie ich definicji. IUNG, Puławy.
 • Józefaciuk Cz., Józefaciuk A., Kern H., Szczepań L., Strzelec J. 1996. Racjonalizacja wykorzystanie gleb marginalnych. IUNG, Puławy. Poznań.
 • Kotańska K. 1999. Gleby marginalne w Polsce i ich wykorzystanie. AR w Poznaniu, Poznań.
 • Leń P. 2008. Kierunki zmian w strukturze użytków gruntowych w latach 1872-2008 w powiecie Brzozów. IiETW PAN, Kraków
 • Leń P. 2013. Sposób określania pilności potrzeb scalenia i wymiany gruntów. Rozprawa doktorska, AGH, Kraków.
 • Noga K. 1978.Wpływ czynników na zmiany użytkowania gruntów we wsiach górskich. Ogólnopolska Konferencja NOT Białystok.
 • Noga K. 1979. Badania zależności struktury przestrzennej użytków gruntowych w terenach górskich od wybranych czynników . Część I i II. Zeszyt Naukowy AR w Krakowie ser. Geodezja z.6.
 • Sajnóg, N., Wójcik, J. 2013. Możliwości zagospodarowania gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych w scalania gruntów . IiETW PAN, Kraków.
 • Michna W., Rokicki W. 1998. Gleby o najniższej urodzajności, ich rolnicze użytkowanie oraz ujawniająca się marginalizacja ekonomiczna. IERiGŻ, Warszawa.
 • Wójcik J., 2013. Peoposals concerning managemant of marginal lands in the land consolidation proces in Poland .s.51-60.GIS Forum Zagreb.
 • Szczepanik B. 2005. Scalenia gruntów niezbędnym zabiegiem w procesie przekształcania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Scalenia gruntów podstawą rozwoju obszarów wiejskich rozdrobnionego rolnictwa południowo-wschodniej Polski . Rzeszów.
 • Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020.
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (jedn. tekst Dz. U.z 2003r. Nr 178, poz. 1749 z póz. zm.), s. 1.
 • Ustawa z dnia 29 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.1995r., nr 16, poz. 78).
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2007r., nr 75, poz. 493).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.