PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | nr 3 | 53--66
Tytuł artykułu

Organizational Culture as a Source of Competitive Advantage - Case Study of a Telecommunication Company in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kultura organizacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej - studium przypadku firmy telekomunikacyjnej w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Badanie kultury organizacyjnej znajduje się obecnie w centrum uwagi. Natomiast ograniczona liczba opracowań analizuje zbieżność kultury organizacyjnej ze strategicznymi celami firmy oraz jej wpływ na skuteczność działań.
Cel badań. Celem tej pracy jest analiza wpływu kultury organizacyjnej na konkurencyjność firmy. Artykuł opisuje proces planowanych zmian kulturowych przeprowadzonych od listopada 2012 roku do lutego 2014 roku i jego wyniki w takich obszarach jak innowacja, wydajność, jakość, rozpoznawalność firmy i wizerunek zewnętrzny.
Metodyka. Struktura teoretyczna jest wsparta przez stadium przypadku jednej z największych spółek telekomunikacyjnych w Polsce. Obserwacje autora są uzupełnione przez nieformalne wywiady i analizę danych firmowych (struktura wartości konkurujących, zaangażowanie pracowników w ankietę zmian, ankieta satysfakcji klientów, raporty wewnętrzne, itd.)
Kluczowe wnioski. Studium przypadku pokazuje, że zbieżna ze strategią kultura organizacyjna jest wewnętrzną siłą organizacji, znacznie poprawiającą jej konkurencyjność. Jednym z najważniejszych elementów procesu zmiany jest poprawna diagnoza równic pomiędzy obecnymi a pożądanymi cechami kulturowymi. W tym przypadku ważne luki kulturowe obejmują takie obszary jak: struktura firmy, procedury, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Research on organizational culture has received significant attention recently. However, a limited number of studies examine the alignment of organizational culture with the strategic goals of the company and its impact on effectiveness.
Research aims. The aim of this paper is to analyse the impact of organizational culture on the company competitiveness. The article describes a process of planned cultural changes conducted from November 2012 to February 2014, and its results in such areas, as innovation, efficiency, quality, the company identity and external image.
Method. The theoretical framework is supported by a case study of one of the biggest telecommunication companies in Poland. The author's observation is supported by informal interviews and company data analysis (Competing Values Framework, Employees commitment to change survey, Customer satisfaction survey, internal reports, etc.)
Key findings. The case study shows that organizational culture aligned with a strategy is the inner strength of the organization, significantly improving its competitiveness. One of the most important elements in the process of change is the correct diagnosis of the difference between the current and the desired cultural characteristics. In this case, the important cultural gaps covered such areas, as the company structure, procedures and internal and external communication. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
53--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kozminski University, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management Science, 17(1), 99-120.
 • Barney, J.B. (1995). Looking inside for competitive advantage. Academy of Management Executive, 9(4), 49-61.
 • Barney, J.B., & Hesterly, W.S. (2008). Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases. Pearson Prentice Hall Inc.
 • Cameron, K.S. (1986). Effectiveness as paradox: Conflict and consensus in conceptions of organizational effectiveness. Management Science, 32, 539-553.
 • Cameron, K.S. & Freeman, S.J. (1991). Cultural congruence, strength, and type: Relationships to effectiveness. Research in Organizational Change and Development, 5, 23-58. Greenwich, CT: JAI Press.
 • Cameron, K.S., & Quinn, R.E. (1999). Diagnosing and changing organizational culture. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Collis, D.J., & Montgomery, C.A. (1995). Competing on Resources: Strategy in the 1990s. Harvard Business Review, 73 (4), 118-128. (July-August).
 • Conner, K.R., & Prahalad, C.K. (1996). A resource-based theory of the firm: Knowledge versus opportunism. Organization Science, 7, 477-501.
 • Denison, D.R. (1989). Corporate Culture and Organizational Effectiveness. New York: Wiley.
 • Glew, D.J., O'Leary-Kelly, A.M., Griffin, R.W. & Van Fleet, D.D. (1995). Participation in organizations: a preview of the issues and proposed framework for analysis. Journal of Management, 21(3), 395-421.
 • Hartnell, Ch.A., Ou, A.Y. & Kinicki, A. (2011). Organizational Culture and organizational Effectiveness: A meta-Analytic Investigation of the Competing Values Framework's Theoretical Suppositions. Journal of Applied Psychology, 96 (4), 677-694.
 • Hatch, M.J. (1993). The dynamics of organizational culture. Academy of Management Review, 1(4), 657-693.
 • Johnson, G. (1988). Rethinking Incrementalizm. Strategic Management Journal, 9, 75-91.
 • Kim, W.Ch. & Mauborgne, R. (1991). Creating New Market Space. Harvard Business Review, Jan.-Feb.
 • King, A.W. & Zeithaml, C.P. (2001). Competencies and firm performance: examining the causal ambiguity paradox. Strategic Management Journal, 22 (1), 75-99.
 • Kotter, J.P. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Lewin, Kurt (1945) (1951). Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers by Kurt Lewin, Ed. Dorwin Cartwright, Boston, Massachusetts: MIT Research Center for Group Dynamics and New York: Harper and Brothers Publishers.
 • Martin, J. (1992). Cultures in Organizations: Three perspectives. New York. University Press.
 • Martin, J. (2002). Organizational Culture: Mapping the Terrain (Thousand Oaks, CA: Sage Publications).
 • Mento, A.J., Jones, R.M., & Dirndorfer, W. (2002). A Change Management Process: Grounded both in theory and practice. Journal of Change Management, 3(1), 45-59.
 • Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy. Free Press. New York.
 • Porter, M. (1985). Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
 • Quinn, R.E. & Rohrbaugh, J. (1981). A special model of effectiveness criteria: Towards a competing values approach to organizational analysis. Management Science, 29, 363-377.
 • Quinn, R.E., & Spreitzer, G.M. (1991). The psychometrics of the competing values culture instrument and an analysis of the impact of organizational culture on quality of life. Research in Organizational Change and Development, 5, 115-142.
 • Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2007). Organizational Behavior. 12th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Stevenson, W.J. (2009). Operations Management, 10th Edition, McGraw Hill.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.