PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/2 | 411--421
Tytuł artykułu

Wyłączenie spod zabudowy gruntów nadmiernie uwilgotnionych klasyfikowanych za pomocą narzędzi GIS

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Exclusion of Lands from Development for their Excessive Soil Moisture Content, Classified with the Use of GIS Tools
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyznaczanie terenów pod zabudowę jest procesem szczególnie istotnym, niestety warunki naturalne często nie są uwzględniane w planowaniu przestrzennym. Celem badań była analiza warunków glebowych i rzeźby terenu dla potrzeb wyłączenia gruntów spod zabudowy. Założono, że grunty, które mogą być nadmiernie uwilgotnione lub podmokłe są często położone w obniżeniach terenu. Należy je wyłączyć z zabudowy lub wprowadzić zabiegi niwelujące negatywny wpływ tych czynników. Dodatkowo sprawdzono, czy takie grunty uwzględniane są studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Badania wykonano przy użyciu oprogramowania SAGA-GIS i ArcMap przy użyciu danych przygotowanych w środowisku obliczeniowym OCTAVE. Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno istniejące jak i planowane tereny zabudowy zlokalizowane są na obszarach o niskiej nośności, nadmiernej wilgotności oraz na obszarach bezodpływowych. Należy podkreślić, że otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują na to iż analizy przydatności terenu pod zabudowę nie są brane pod uwagę podczas opracowywania dokumentów planistycznych. Na badanym obszarze około 25% powierzchni obszaru powinno być wyłączone spod zabudowy. W przypadku obszarów wiejskich często takie wyłączenie jest możliwe ponieważ jest tam większa dostępność przestrzeni. (abstrakt oryginalny)
EN
Designation of lands for development is a vital process. Regrettably, natural conditions are often disregarded in spatial planning. The research focuses on the analysis of soil conditions and relief for the purposes of exclusion of lands from development. It was assumed that lands of excessive soil moisture content and wetlands are often located in depressions. Such lands should be excluded from development or actions should be taken to limit the negative impact of the said factors. It was also investigated, whether such lands are considered in communal studies of conditions and directions of land use. SAGA-GIS and ArcMap software was used in the research, as well as data computed in OCTAVE environment. The research proves that the existing as well as contemplated development plots are sometimes located in areas of poor bearing capacity, excessive soil moisture content, as well as in closed drainage basins. It should be emphasized that the research results unambiguously indicate that analysis of suitability of given terrains for development is not taken into consideration for the purposes of drafting spatial planning documents. Approximately 25% of the investigated development area should be excluded from development. In rural areas such exclusion is particularly feasible due to greater availability of space. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
411--421
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Kocyla J., 2011: Mapy przydatności gruntów pod zabudowę jako rezultat dynamicznych analiz scenariuszowych w zintegrowanym systemie informacji przestrzennej ARCGIS COMMUNITYVIZ, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego,446, s. 95-100.
 • Białousz S., Skłodowski P., 1999: Ćwiczenia z Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 1 - 134,wyd. IV uzupełnione.
 • Hopfer A., Cymerman R., Nowak A, 1982., Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich, PWRiL, Warszawa.
 • Jaroszewicz J., Bielska A., Szafranek A., 2012: Wykorzystanie algebry map dla wyznaczenia terenów przydatnych pod zabudowę, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, s. 127-137.
 • Hejmanowska B., Hnat E., 2009: Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy Podegrodzie, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, s. 109-121.
 • Cymerman R., Rafalska M., 2011: Ład przestrzenny, (w:) red. Cymerman R.,: Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 23- 32.
 • Hiscock K., 2005: Hydrogeology, Principles and Practice, Blackwell Publishing, Malden, USA, Oxford, UK, s. 389
 • Mioduszewski W., 1999: Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych krajobrazie rolniczym, Wyd. IMUZ, Falenty.
 • Oberski T., Zarnowski A., 2013: Analiza wpływu rzeźby terenu na kształtowanie krajobrazu przyrodniczego i jego zagospodarowanie, Inżynieria Ekologiczna Nr 33.
 • Oberski T., Szczepaniak-Kołtun Z., 2013: Określania obszarów lokalnych podtopień na podstawie nmt i bazy hydro, Roczniki Geomatyki, t. XI z. 1(58).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.