PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (3) | 173--184
Tytuł artykułu

Różnice w sposobie prezentowania informacji dotyczących wskaźników efektywności środowiskowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Differences in the Way of Presenting the Information Concerning the Environmental Performance Indicators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z wymogów Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) jest publikowanie deklaracji środowiskowej. Deklaracja jest formą sprawozdawczości środowiskowej, w której organizacje zamieszczają między innymi informacje dotyczące: systemu zarządzania środowiskowego, aspektów środowiskowych, celów i zadań środowiskowych, a także efektów prowadzonej działalności środowiskowej (w tym wskaźników efektywności środowiskowej). Rozporządzenie EMAS określa jaka powinna być minimalna zawartość deklaracji środowiskowej, ale to organizacje decydują na ile szczegółowe informacje zostaną zawarte w deklaracji oraz jaka będzie jej struktura i układ. Rozporządzenie EMAS (Załącznik IV) wymienia sześć głównych wskaźników efektywności środowiskowej, które powinny zostać ujęte w deklaracji środowiskowej. Dotyczą one: efektywności energetycznej, efektywnego wykorzystania materiałów, wody, odpadów, różnorodności biologicznej oraz emisji. Organizacje mogą także ujmować w deklaracji dodatkowe wskaźniki, jeżeli uznają je za znaczące dla zidentyfikowanych, znaczących aspektów środowiskowych. Deklaracje środowiskowe dostarczają wielu danych jakościowych oraz ilościowych, dotyczących działalności środowiskowej danej organizacji. Ich analiza jednak i porównywanie danych, zawartych w poszczególnych deklaracjach nie jest zadaniem łatwym. Powodem są różnice w sposobie prezentowania informacji przez poszczególne organizacje. W artykule opisano różnice w sposobie prezentowania informacji (dotyczących wskaźników efektywności środowiskowej) w deklaracjach środowiskowych organizacji, zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce. Dokonano analizy źródeł wtórnych, w postaci deklaracji środowiskowych, dostępnych na stronie internetowej systemu EMAS. Badaniem objęto całą populację - wszystkie organizacje, zarejestrowane w systemie EMAS w Polsce na dzień 24.02.2014 r. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the requirements of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is to publish the environmental statement. The environmental statement is a form of environmental reporting, which includes information about for example: environmental management system, environmental aspects, environmental objectives and targets, and environmental performance (including environmental performance indicators). EMAS Regulation specifies what should be the minimum content of the environmental statement, but organization decides what details will be included in the declaration and what will be its structure and layout. EMAS Regulation (Annex IV) lists six key environmental performance indicators that should be included in the environmental statement. They relate to: energy efficiency, efficient use of materials, water, waste, biodiversity and emissions. Organizations can also include in their environmental statement additional indicators if they consider them to be significant for the identified significant environmental aspects. Environmental statements provide many quantitative and qualitative data concerning the environmental performance of the organization. Their analysis and comparing the data contained in the individual declarations is not an easy task. The reason of this situation are differences in the way of presenting the information by individual organizations. This article describes differences in the way of presenting the information (concerning the environmental performance indicators) in the environmental statements of organizations registered under EMAS. The article includes an analysis of environmental statements, which were available on the EMAS website. The study concerned all Polish organizations registered under EMAS on 24 02 2014. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
173--184
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
  • Deklaracje środowiskowe organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, dostępne na stronie www.gdos.gov.pl.
  • Erkko S., Melanen M., Mickwitz P., Eco-efficiency in the Finnish EMAS reports - a buzz world? "Journal of Cleaner Production 13", 2005.
  • EVER: Evaluation of EMAS and Eco-Label for their Revision. Report 2: Research Findings, 26 December 2005.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.