PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 7 | nr 1 (23) Efektywność i ryzyko inwestorów finansowych | 77--92
Tytuł artykułu

Fundusze hedgingowe - identyfikacja ryzyka i szans inwestowania

Warianty tytułu
Hedge Funds - Identification of Risks and Investment Opportunities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczenie segmentu instytucji wspólnego inwestowania wśród polskich instytucji finansowych nieustannie wzrasta, szczególnie wśród inwestorów indywidualnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wraz z postępującą globalizacją rynków finansowych oraz znoszeniem barier legislacyjnych utrudniających swobodny przepływ kapitałów indywidualni inwestorzy w Polsce poszukiwać będą bardziej wyrafinowanych, alternatywnych form inwestowania kapitałów, jakimi są m.in. fundusze hedgingowe. Fundusze hedgingowe, które rozpoczęły już działalność na polskim rynku finansowym, niewątpliwie korzystają z doświadczeń pochodzących z państw wysoko rozwiniętych, w tym przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Jednakże rozwój funduszy hedgingowych budzi pewne obawy związane z ich transparentnością. Od dłuższego czasu, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, powstają próby nadania norm prawnych dedykowanym wyłącznie tym podmiotom. Pozostaje również kwestią otwartą, czy w czasie kryzysu finansowego fundusze te zdołają przynosić zadowalające przychody. Dlatego za cel artykułu postawiono identyfikację szans i ryzyk inwestowania w taki rodzaj funduszy. Analizą badawczą objęto lata dziewięćdziesiąte i okres 2000-2007. Szczególnej uwadze zostały poddane strategie podejmowane przez fundusze typu hedge, regulacje prawne dotyczących funduszy hedgingowych w Unii Europejskiej i USA oraz analiza grupy inwestorów funduszy typu hedge. Do praktycznych rezultatów opracowania zaliczyć należy wyniki analizy dochodowości i ryzyka wybranej strategii inwestycyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The role of the segment of mutual funds among Polish financial institutions and, especially, individual investors has been growing continually. It is highly probable that in step with progressing globalisation of financial markets and elimination of legislative barriers that hamper the free flow of capitals individual investors in Poland will start looking for more refined, alternative forms of investment such as hedge funds. There is no doubt that the hedge funds that have begun to operate on the Polish financial market draw on the experience of organisations functioning in the highly developed countries, the United States in particular. However, the development of hedge funds arouses some fears connected with their transparency. For some time now Poland and other countries have been launching efforts to formulate and adopt legal regulations dedicated to these entities exclusively. It also remains an open question whether these funds can generate satisfactory income during the period of financial crisis. Therefore, the article tries to define the opportunities and risks of investments in such type of funds. Analyses conducted by the author cover the 1990s and the 2000-2007 period, and give special attention to strategies pursued by hedge funds, legal regulations pertaining to such funds adopted in the European Union and the United States, as well as to the composition of the group of the hedge funds' investors. The article provides practical information in the form of results of analyses of the profitability of and risks connected with selected investment strategies. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Strony
77--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Amenc, N., Malaise, L. i L. Martellini. 2004, Revisiting Core-Satelite Investing. The Journal of Portfolio management, nr 3/2004.
 • Biuletyn Miesięczny Europejskiego Banku Centralnego. 2006. Fundusze hedgingowe: rozwój i implikacje prawne, styczeń.
 • Brodzka, A. 2006, Fundusze hedgingowe: alternatywne możliwości inwestowania, www.aip.
 • Gabryelczyk, K. 2006. Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Kraków: Wolters Kluwer.
 • Gabryelczyk, K. i U. Ziarko-Siwek. 2007. Inwestycje finansowe, Warszawa: Wydawnictwo: CEDEWU.
 • Gabryelczyk, K. 2007. Nowe usługi finansowe, Warszawa: Wydawnictwo: CEDEWU.
 • Garbaravicius, Т. i F. Dierick. 2005. Hedge funds and their implications for stability. ECB: Occasion Paper, sierpień.
 • Hucik-Gaicka, S. 2006. Rozwój branży funduszy hedgingowych - regulacje, www.aii.pl.
 • http://euro.bankier.pl. 2007. Hexus Capital Management - Fundusze hedgingowe, czyli jak dziś zarabiać duże pieniądze?
 • Kossowski, M. 2007. Więcej funduszy hedge na polskim rynka, www.aii.pl.
 • Kupiecka, E. 2005. Regulować czy nie regulować. Gazeta Giełdy Parkiet, 02.07.2005.
 • Loeys, J. i L. Bransolet. 2004. Have Hedge Funds Eroded Market Opportunities? Londyn: J.P. Morgan.
 • Mazurek, J. 2006. Kierunki rozwoju funduszy hedgingowych, www.skarbiec.biz.
 • Mazurek, J. 2007. Nadzór nad funduszami hedgingowymi i regulacje prawne, www.skarbiec. biz.
 • New World Alternative Investment 2007. 2008, styczeń.
 • Sławiński, A. 2006. Rynki finansowe, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szeląg, T. 2003. Hedging w teorii i praktyce, Wroclaw: Wydawnictwo przecinek.
 • Szulec, P. 2007. Fundusze hedgingowe: wyższe zyski, niższe ryzyko? www.bankier.pl.
 • Szweda, E. 2008. Nieszczelne ogrodzenie. Manager Magazin, nr 5 (40).
 • The Economist. 2005. Hedge Funds. Too Clever by Half, 14 maja.
 • Van Hedge Fund Advisors International, Van Hedge Fund Indices - Global U.S. and Worldwide Hedge Fund Demand Outstripping Capacity?, August 2005.
 • Wojtaszek, J. Co to są fundusze hedgingowe, www.nbporta.pl.
 • Zalewski, G. 2005. Klienci funduszy hedge, Portal Inwestycji Alternatywnych, www.aii.pl, 26.04.2005.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.