PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/2 | 453--465
Tytuł artykułu

Porównanie i ocena kompletności danych o użytkach ekologicznych w wybranych rejestrach na przykładzie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparison and Evaluation of Completeness of Data on Ecological Site Register : a Case Study of The Koszalin Voivodship and City of Koszalin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są użytki ekologiczne i dane o nich zawarte w oficjalnych rejestrach. Porównując zestawienia łącznych powierzchni użytków ekologicznych według stanu z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) na dzień 1.01.2012, w województwie zachodniopomorskim i zestawienia dotyczące różnych form ochrony przyrody, zawartych w tych samych opracowaniach statystycznych, zauważamy znaczne rozbieżności. Te pierwsze wskazują na powierzchnię 4 328 ha, w tych drugich podano zaś 6 424 ha. W pracy postanowiono, między innymi, sprawdzić czy podobne rozbieżności występują na obszarze powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Celem badań, których wyniki prezentowane są w pracy, było wykazanie i ocena rozbieżności pomiędzy różnymi rejestrami na poziomie lokalnym zawierającymi zestawienia ilościowe i powierzchniowe użytków ekologicznych. Podstawowymi źródłami informacji wykorzystanymi do analizy był rejestr prowadzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB). Obiekt, który objęto badaniami to obszar powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Do badań przyjęto dane według stanu na dzień 1.10.2013.W badaniach zastosowano technikę analizy ilościowej i jakościowej dokumentów (danych z rejestrów) oraz analizę opisową. W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano braki i różnice występujące w obu rejestrach oraz dokonano oszacowania ilości i powierzchni użytków ekologicznych niewykazanych w EGiB. Stwierdzono, iż dla obszaru powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin w EGiB nie wykazano użytków ekologicznych od 3% do nawet 7% ich powierzchni faktycznej. Wskazano na konieczność uzupełnienia i weryfikacji danych w obu rejestrach oraz możliwości wykorzystania szczegółowych danych z EGiB o użytkach ekologicznych do ocen i analiz. (abstrakt oryginalny)
EN
Ecological sites and their data included in official registers are the subject of the paper. While comparing the total area of ecological sites in The Land and Building Register (EGiB) (the state for January 1, 2012) in zachodniopomorskie voivodeship with the data on various forms of environmental protection included in the same source, one can notice big discrepancies. The first data mentions the area of 4 328 ha, the other ones - 6 424 ha. One of the purposes of the paper is to check whether similar discrepancies occur in Koszalin Province and City of Koszalin. The aim of the research, whose results are presented in the paper, was to show and evaluate discrepancies between various registers on the local level containing quantitative and area data of ecological sites. The main source of information used was the register of Regional Director of Protection of Environment (RDOŚ) and EGiB. The area of Koszalin province and Koszalin itself was the object of the research. The data collected for October 1, 2013 and quantitative and qualitative analysis of documents and area analysis were used. The conducted analyses resulted in pointing out deficiencies and discrepancies in both registers and evaluating numbers and areas of ecological sites which were not included in EGiB. It was stated that for the area of Koszalin Province and City of Koszalin EGiB did not register ecological sites of 3-7% of their total area. A necessity to complete and verify data in both registers and a possibility to use detailed data on ecological sites from EGiB for evaluation and analyses were also pointed out. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
453--465
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Batyk I. (2013). Potrzeba ochrony środowiska w województwie warmińsko-mazurskim związana z rozwojem działalności turystycznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 4/1, PAN, Kraków, s. 7-16.
 • Deska K. (2003). Niektóre aspekty udostępniania i wymiany danych pomiędzy Ewidencją Gruntów i Budynków, a Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli(IACS). XVII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezyjnych na Wydziałach Niegeodezyjnych, Warszawa, Wyd. SGGW, s. 50-57.
 • GUS (2012a). Ochrona środowiska 2012. Warszawa.
 • GUS (2012b). Rocznik statystyczny województw. Warszawa.
 • Guzal-Dec D. (2013). Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. Rocznik Ochrona Środowiska, tom 15, Koszalin: Wyd. Ś-PTNOŚ, s. 2925-2941.
 • Koreleski K. (2004). Funkcjonowanie użytków ekologicznych w przestrzeni wiejskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 4, PAN, Kraków, s. 43-52.
 • Koreleski K. (2005). Zasady tworzenia i zarządzania użytkami ekologicznymi w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 1, PAN, Kraków, s. 15-26.
 • RDOŚ (2010). Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie - gospodarstwo pomocnicze RDOŚ w Szczecinie. Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego. Szczecin.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 454).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 1080).
 • Sammel A., Siuda P., Mrugowski W. (2012). Gleby organiczne projektowanego użytku ekologicznego "Łąki koło Owczar". Rocznik Ochrona Środowiska, tom 14, Koszalin: Wyd. Ś-PTNOŚ, s. 427-436.
 • US w Szczecinie (2012). Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2012. Szczecin.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880).
 • www.crfop.gdos.gov.pl (dostęp: 15.11.2013).
 • www.koszalin.pl (dostęp: 01.10.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.