PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 2 | 1605--1616
Tytuł artykułu

Wariantowe rozłożenie potoku ruchu w zadanej sieci przy uwzględnieniu kosztów zewnętrznych

Warianty tytułu
Variant Solution of Traffic Flow Distribution in the Specified Network Taking into Account the External Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transport oddziałuje destrukcyjnie na środowisko naturalne. Jego negatywny wpływ można wyrazić przy pomocy kosztów zewnętrznych. Jedne gałęzie transportu oddziałują w większym stopniu (większa wartość kosztów zewnętrznych), inne w mniejszym. Należy dążyć do ograniczenia wielkości kosztów zewnętrznych związanych z działalnością transportu. Jednym z działań może być przeniesienie potoku ruchu z gałęzi transportu cechujących się większymi kosztami zewnętrznymi na inne. W artykule przeanalizowano wpływ kosztów zewnętrznych na rozłożenie potoku pasażerów w ciągu komunikacyjnym Warszawa - Bydgoszcz. Jako wskaźniki oceny jakości rozłożenia potoku na sieć przyjęto koszty średnie oraz koszty krańcowe. Rozłożenie przeprowadzono dla dwóch sytuacji. W pierwszej poszczególne połączenia były opisane charakterystykami o interpretacji średniego kosztu przemieszczania, w drugiej jako suma średnich kosztów przemieszczania i kosztów zewnętrznych. Przeanalizowano trzy warianty różniące się wielkością potoku pasażerów oraz wyposażeniem.(abstrakt oryginalny)
EN
Transport impacts destructive on the environment. Its negative impact can be expressed with the help of external costs. Some modes of transport affect in a greater extent (higher value of external costs), others less. The aim should be to reduce the size of the external costs of transport activities. One of the activities may be transfer of traffic flow from branches of transport characterized by higher external costs on others. In the article was analyzed the impact of external costs for the distribution of passengers flow in the transport connection Warsaw - Bydgoszcz. As indicators of the solution quality assessment of the distribution of the flow on the network assumed average costs and marginal costs. The distribution was carried out for the two situations. In the first individual connections were described by characteristics of the interpretation of the average cost of transport and the second as the sum of the average cost of transport and external costs. We analyzed three variants with varying volume of passengers flow and equipment.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1605--1616
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Ambroziak, T., Gołębiowski, P., Pyza, D., Jacyna-Gołda, I., Merkisz-Guranowska, A.: Identification and Analysis of Parameters for the Areas of the Highest Harmful Exhaust Emissions in the Model EMITRANSYS. Journal of KONES Powertrain and Transport, 2013, cz. 20, nr 3, str. 9-20.
 • [2] Ambroziak, T., Jacyna, M., Gołębiowski, P., Wasiak, M., Żak, J.: Wpływ rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej na poziom emisji CO2 przez środki transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej.Transport, 2013, z. 97, str. 9-18.
 • [3] Burton, I.: Report on Reports: Our Common Future: The World Commission on Environment and Development. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 1987, cz. 29 nr 5, str. 25-29.
 • [4] Coase, R.: The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 1960, nr 3, s. 1-14.
 • [5] Danklefsen N. (red): Obliczanie kosztów zewnętrznych w sektorze transportu, Parlament Europejski, Bruksela, 2009.
 • [6] Graczyk, A.: Ekologiczne efekty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 • [7] Jachimowski R., Kłodawski M., Lewczuk K., Szczepański E., Wasiak M.: Implementation of the model of proecological transport system. Journal of KONES, 2013, cz. 20, nr 4, str. 129-139.
 • [8] Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.
 • [9] Jacyna M.: Some aspects of multicriteria evaluation of traffic flow distribution in a multimodal transport corridor. Archives of Transport 1999, cz.10 nr1-2, str. 37-52.
 • [10] Jacyna M., Kakietek S., Przygocki M.: Wielokryterialne modelowanie rozłożenia potoku ruchu w multimodalnym korytarzu transportowym. Cz. II - ocena dostosowania infrastruktury do zadań. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Transport. Zeszyt 52, Warszawa 2004.
 • [11] Jacyna M., Żak J., Jacyna-Gołda I., Merkisz J., Merkisz-Guranowska A., Pielecha J.: Selected aspects of the model of proecological transport system. Journal of KONES, 2013, cz. 20, nr 4, str. 193-202.
 • [12] Komisja Europejska: Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu [on-line].
 • [13] Komisja Wspólnot Europejskich: Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście [on-line].
 • [14] Leszczyński J. Modelowanie systemów i procesów transportowych, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999.
 • [15]Maibach, M. i in.: Handbook on estimation of external costs in the transport sector. CE Delft Solutions for environment, economy and technology, 2008. Dostępny on-line: www ce.nl.
 • [16]Ministerstwo Infrastruktury: Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 - 2025, [online], [dostęp 16 czerwca 2013 r.], dostępny w Internecie: http://cms.transport.gov.pl.
 • [17] Ortuzar, J., Willumsen L.: Modelling transport. Wiley, 1994.
 • [18] Poliński, J.: Identyfikacja, estymacja I internalizacja kosztów zewnętrznych transportu. Problemy Kolejnictwa, 2012, z. 156, str. 33-67.
 • [19] Pigou, A.C.: Economics of Welfare. Macmillan Company, London 1952.
 • [20] United Nations: Report of the World Commission on Environment and Development [on-line].
 • [21]Wu C., Lei H., Yan X., Zhou F.: Data Mining for Bibliometric Analysis of Traffic Flow. Proceedings of Conference on Web Mining and Web-based Application WMWA \'09 2009, str. 28-31.
 • [22] Żylicz, T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.