PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 2 | 1617--1624
Tytuł artykułu

O pewnym podejściu do modelowania systemu transportowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
About Modelling Transport System in Aspect of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono model systemu transportowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Zdefiniowano pojęcia zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego transportu. Zidentyfikowano podstawowe negatywne skutki wpływu transportu na środowisko naturalne tj.: zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatu, hałas, kongestię oraz wypadki. W modelu ograniczono się do analizy systemu transportowego z punktu widzenie jego emisyjności, czyli wpływu na zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne. W sposób formalny zapisano dane, zmienne decyzyjne, ograniczenia i funkcje kryterium. Słowa kluczowe: transport zrównoważony, model matematyczny, proekologiczny system transportowy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a model of the transport system in the context of sustainable development. The concept of sustainable development and sustainable transport were defined. The main negative effects of the impact of transport on the environment, such as: air pollution, climate change, noise, congestion and accidents were identified. The model is limited to the analysis of the transport system from the point of view of its emissivity, i.e. the impact on air pollution and climate change. Data, decision variables, constraints and features criterion were formalized.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1617--1624
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Poznańska
autor
 • Politechnika Warszawska
autor
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Air quality in Europe - 2012 report. EEA Report No 4/2012.
 • [2] Ambroziak T., Żak J.: - Kryteria oceny rozłożenia strumienia ładunków w sieci logistycznej uwzględniając komodalność transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej serii Transport, z. nr 75, Warszawa 2010.
 • [3] Ambroziak, T., Gołębiowski, P., Pyza, D., Jacyna-Gołda, I., Merkisz-Guranowska, A.: Identification and Analysis of Parameters for the Areas of the Highest Harmful Exhaust Emissions in the Model EMITRANSYS. Journal of KONES Powertrain and Transport, 2013, cz. 20, nr 3.
 • [4] Chłopek Z., Laskowski P.: Charakterystyki emisji zanieczyszczeń wyznaczane metodą Monte Carlo Eksploatacja i Niezawodność Nr 2/2009.
 • [5] Daganzo C. (1999). "Logistics systems analysis", Berlin, New York, Springer.
 • [6] Danklefsen, N., (red), Obliczanie kosztów zewnętrznych w sektorze transportu, Parlament Europejski, Bruksela, 2009.
 • [7] Green Paper on "Towards fair and efficient pricing in transport". European Commission. COM (95) 691 final Brussels 20.12.1995. Fair Payment for Infrastructure Use: Aphased approach to a common transport infrastructure-charging framework in the EU. COM (1998) 466 final. Brussels. 27.07.1998.
 • [8] Gronowicz, J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, Poznań - Radom 2004.
 • [9] Inspekcja Ochrony Środowiska: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2011, Warszawa 2012, WWW: http://www.gios.gov.pl.
 • [10] Inspekcja Ochrony Środowiska: Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 2009 roku na tle wielolecia, Warszawa 2011, www: powietrze.gios.gov.pl.
 • [11] Jachimowski R., Kłodawski M., Lewczuk K., Szczepański E., Wasiak M., Implementation of the model of proecological transport system, Journal of KONES Powertrain and Transport, Institute of Aviation (Aeronautics) BK, Vol. 20, No. 4, Warszawa 2013, str. 129-139.
 • [12] Jacyna M. (red.): System logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne ko modalności transportu, Wydawnictwo Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • [13] Jacyna M., Wasiak M., Jacyna-Gołda I., Pyza D., Merkisz-Guranowska A., Merkisz J., Lewczuk, K. Żak J., Pielecha J., A holistic approach to modelling of the ecological domestic transport system, Materiały konferencyjne XVIII Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística (PANAM 2014), Santander, 06-2014.
 • [14] Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych, Wydawnictwo Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 • [15] Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami: Krajowy bilans emisji SO2, NOx , CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2010 - 2011 w układzie klasyfikacji SNAP raport syntetyczny. Warszawa, 2013 http://www.kobize.pl.
 • [16] Logistyka transportu towarowego w Europie - klucz do zrównoważonej mobilności, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 28.6.2006 r.
 • [17]Merkisz J., Pielecha J., Fuć P. Badania emisji spalin w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego- aktualne możliwości badawcze Logistyka 2010, nr 4.
 • [18]Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S., New Trends in Emission Control in the European Union. Springer Tracts on Transportation and Traffic, Vol. 1, 2014, p. 170.
 • [19]Ministerstwo Infrastruktury: Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 - 2025. http://cms.transport.gov.pl.
 • [20] Polityka Transportowa Państwa na lata 2005-2020, Rynek Kolejowy, Październik, 2004.
 • [21] Projekt rozwojowy nt. "Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w UE". Sprawozdanie merytoryczne z zadania 1 i 7. Kierownik projektu M. Jacyna, Warszawa 2010.
 • [22]White Paper: European transport policy for 2010: time to decide, EC 2001.
 • [23]Wood D. F: AMACOM International logistics Books New York, N.Y., London2002.
 • [24] www.eea.europa.eu/pl/pressroom/newsreleases/zmniejszenie-kosztow-zdrowotnych-blisko-45.
 • [25] Jacyna M., Żak J., Jacyna-Gołda I., Merkisz J., Merkisz-Guranowska A., Pielecha J.: Selected Aspects of the Model of Proecological Transport System, Journal of Kones, Powertain and Transport, Institiute of Aviation, ISSN 1231-4005.
 • [26] Jacyna M., Merkisz J., Merkisz-Guranowska A., Jacyna-Gołda I. Żak J.: The role of inland waterways in the development of environmentally friendly transport system, Recenzowane Materiały konferencyjne 2nd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems October 9-11, 2013, Nice, France.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.