PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 2 | 1693--1704
Tytuł artykułu

Współczesna logistyka i kierunki jej rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Modern Logistics and Directions of its Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Żyjemy w wieku, w którym skala jak i tempo zmian w wielu obszarach naszego życia stale rośnie. Taki stan rzeczy generuje potrzebę ciągłej analizy sytuacji i przygotowania rozwiązań, które będą adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości, nowych potrzeb i wymagań. Dotyczy to szczególnie logistyki, której rola i znaczenie jak również zakres prowadzonych działań stale rośnie. Logistyki, która musi sprostać coraz bardziej ekstremalnym wymaganiom dotyczącym czasu, kosztów, elastyczności jak efektywności działań. Dlatego coraz częściej zderza się teraźniejszość z wizjami przyszłości i na tej podstawie kreuje się oraz tworzy nowe kierunki oraz koncepcje rozwoju logistyki, wskazując jednocześnie na te elementy, które będą miały zasadnicze znaczenie. Należy również dostrzegać, że sama logistyka w coraz szerszym wymiarze w sposób bezpośredni jak i pośredni wpływa oraz oddziałuje na gospodarkę i zachodzące w niej przemiany, generując tym samym kolejne nowe wyzwania sama dla siebie. Wskazanie tych perspektywicznych kierunków rozwoju jak i elementów, które będą decydować o skuteczności logistyki w perspektywicznych uwarunkowaniach wymaga z jednej strony racjonalnych i przemyślanych działań opartych na wiedzy i doświadczeniu wynikających z obecnych zmian z drugiej zaś strony intelektualnej odwagi w budowaniu nowych koncepcji i rozwiązań, wskazywania nowej filozofii myślenia i funkcjonowania w wielu obszarach szczególnie w aspekcie innowacyjności. W logistyce wiele działań i decyzji obarczone jest presją czasu. Dlatego nie tylko nie należy odkładać do jutra decyzji (przekształceń), które należy podjąć dziś, ale przede wszystkim z podjęciem takich działań (zmian) nie należy się spóźniać. Brak takich działań skutkuje przegraną na coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym rynku. Przedstawione w artykule zagadnienia są przedmiotem rozważań i badań jakie prowadzi Instytut logistyki WSB we Wrocławiu dotyczących zmian i kierunków rozwoju logistyki. Zaprezentowane w artykule rozważania stanowią kanwę do szerszej dyskusji na ten temat, szczególnie w kontekście zmian jakie czekają polską logistykę.(abstrakt oryginalny)
EN
We live in an age in which the scale and pace of change are constantly growing in many areas of our lives. Such a state of affairs generates the need to continuously analyse the situation and to prepare solutions which will be proportionate to the changing reality, new needs and requirements. This refers, especially, to logistics, whose role and importance as well as the range of activities is growing steadily. It must meet more and more extreme requirements regarding time, cost, flexibility as well as effectiveness of activities. Therefore, present increasingly collides with future visions and, on this basis, new directions and concepts for the development of logistics are developed, and, at the same time, items which will be crucial are indicated. It is also worth noticing that logistics itself increasingly influences, directly and indirectly, the economy and the transformations taking place in it and thus generates more challenges for itself. The indication of the prospective directions of development as well as the elements that will determine the effectiveness of logistics in future conditions requires, on the one hand, rational and deliberate actions based on knowledge and experience resulting from the current changes, and, on the other hand, intellectual courage to build new concepts and solutions, to indicate a new philosophy of thinking and functioning in many areas, particularly in the context of innovativeness. In logistics, numerous activities and decisions are burdened with time pressure. Therefore, it is not only inappropriate to postpone decisions (transformations) to be taken today, but, above all, it is also inadvisable to be late with taking such measures (changes). The lack of such measures results in losing in an increasingly demanding and competitive market. The issues presented in the article are the subject of reflection and research conducted by the Institute of Logistics at Wrocław School of Banking on changes and directions of development of logistics. The reflection presented in the article provides the basis for a wider discussion on this topic, particularly in the context of changes that await our Polish logistics.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1693--1704
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Coyle J., Bardi E., Langley J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2012.
 • [2] Lebiecki M., Co to jest Nowa Ekonomia, Modern Marketing 2000, nr 9.
 • [3] Szyszka G., Sieci logistyczne - nowy wymiar logistyki, Polski Kongres Logistyczny - Logistics - 2004, Poznań 19-21 maja 2004.
 • [4] Christopher M., Logistics and supply chain management: Strategies for reducing costs and improving service, Financial Times - Prentice Hall, London 1998.
 • [5] Enarsson L., Future Logistics Challenges, Copenhagen Business School Press DK, 2006.
 • [6] Elements for European Logistics Policy - a Discussion Paper. Ministry of Transport and Communications, Helsinki 2006.
 • [7] Skowrońska A., Globalne trendy cywilizacyjne podstawą europejskiej polityki logistycznej, Gospodarka Materiałowa i logistyka nr 1/2007.
 • [8] Supply Chain Excellence admits the global economic crisis, ELA/A.T. Kearney, Bruksela, 2009.http://www.elalog.org/.
 • [9] Differentiation for Performance Excellence in Logistics, ELA and AT Kearney 2004. http://www.elalog.org/.
 • [10] Innovation Excellence in Logistics 2007, ELA and AT Kearney 2007. http://www.elalog.org/.
 • [11] http://www.dbschenker.com/site/logistics/dbschenker/com/en/about_dbschenker/best_practice/innovation/global_logistics_study2015.html.
 • [12] 2016 The Future Value Chain, Global Commerce Initiative, Capgemini, Intel 2006.
 • [13] Succeeding In a Volatile Market. 2018 The Future Value Chain, Global Commerce Initiative, Capgemini, SAP,HP, 2008.
 • [14] www.ciltinternational.org/web/downloads/Vision2035.pdf.
 • [15] IBM Global Business Services, Somers, 2010.
 • [16] Delivering Tomorrow, Logistik 2050, Eine Szenariostudie.
 • [17] Gołembska E., Współczesne trendy i kształtowanie wizji logistyki przyszłości, Gospodarka materiałowa i logistyka nr 6/2012, PWE, Warszawa 2012.
 • [18] Niedobór talentów 2014_raport ManpowerGroup.pdf, http://www.manpowergroup.pl/pl/site.html.
 • [19] Taleb N. N., Antykruchość, Wyd. Kurhaus Publishing 2013.
 • [20] Kołodziejczyk R., 4 pokolenia pracowników we współczesnej organizacji , http://okrokdoprzodu.wordpress.com/2010/11/02/4-pokolenia-pracownikow-we-wspolczesnej-organizacji/.
 • [21] http://www.frame-online.net/.
 • [22] Doren Ch. V., Historia wiedzy. Od zarania dziejów do dziś, Warszawa 1996.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.