PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 2 | 1673--1682
Tytuł artykułu

Regionalny model podróży na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego

Warianty tytułu
Regional Transportation Model for the Plan of Sustained Public Transport Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na organizatora publicznego transportu zbiorowego obowiązek opracowania planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. W dokumencie tym powinna być uwzględniona m.in. ocena i prognoza potrzeb przewozowych. W tym celu wydaje się być naturalnym wykorzystanie zaawansowanych technik i narzędzi pozwalających na modelowanie podróży i symulacyjne testowanie i ocenę różnych rozwiązań transportowych. Jednakże, wobec braku powszechnie dostępnych danych, wiąże się to z dużym wyzwaniem zarówno finansowym jak i organizacyjnym. Budowa modelu, który dobrze opisywałby zjawiska transportowe, wymaga bowiem pozyskania (często na drodze badań) szeregu danych o zachowaniach podróżnych. W niniejszym artykule zaprezentowano główne założenia i rozwiązania, które pozwoliły na budowę modelu podróży o zasięgu regionalnym na przykładzie województwa wielkopolskiego. Opracowany model bazuje na tzw. podejściu czterostadiowym, w którym występują cztery zasadnicze fazy budowy modelu, tj.: 1) generacja ruchu, 2) dystrybucja ruchu, 3) podział modalny, 4) rozłożenie ruchu na sieć. Ponadto konstrukcja modelu podróży wymaga opracowania modelu sieci transportowej. W artykule opisano wszystkie fazy oraz przedstawiono ocenę jakości skonstruowanego modelu oraz wyniki końcowe w postaci rozłożenia ruchu na sieć transportową.(abstrakt oryginalny)
EN
According to the Act on Public Collective Transport, the organizers of public transport are obliged to prepare a plan of sustained public transport development. Among others, the document should include an evaluation and prognosis of transport needs. In order to this, it seems natural to use advanced techniques and tools which allow to test in simulation and model journeys as well as to evaluate various transport solutions. However, due to a lack of available data this constitutes a major financial and organizational challenge. The construction of a model which could correctly define the transport phenomena calls for obtaining a number of data on passenger behavior. On many occasions, these data can only be defined by way of research. In this paper, main assumptions and solutions are presented which rendered it possible to construct a model of regional journeys, based on the example of the Wielkopolska region. The model is based on the so called four stage approach consisting of the following principle phases. These include 1) trip generation, 2) trip distribution, 3) modal split, 4) traffic assignment. Additionally, the construction of the model of journeys calls for the construction of a transport network model. The article defines each of them, presents the evaluation of quality of the model and its final results based on the traffic assignment.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1673--1682
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • [1] Bradley S., Hax A., Magnanti T., Applied Mathematical Programming. Addison- Wesley Publishing, San Francisco, 1977.
 • [2] Ceder, A., Public Transit Planning and Operation: Theory, Modeling and Practice, Wydawnictwo Elsevier, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK, 2007.
 • [3] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Generalny pomiar ruchu w 2010, http://www.gddkia.gov.pl/pl/1231/generalny-pomiar-ruchu [dostęp: 24.07.2013 r.].
 • [4] Hensher D.A., Button K., J. (red)., Handbook of Transport Modelling. Elsevier, Oxford, 2000.
 • [5] http://www.openstreetmap.org/.
 • [6] Kiciński M., Stasiak P., Analiza zmian efektywności wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie ZUK ROKBUS Spółka z o. o. w latach 2012-2013, W: Szychta E. (red.), Logistyka systemy transportowe Logistyka - nauka 1682 Logistyka 4/2014 bezpieczeństwo w transporcie, str. 388, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom, 2014.
 • [7] Kiciński M., Stasiak P., Ocena realizacji zakładanych zadań przewozowych na przykładzie przedsiębiorstwa publicznego transportu autobusowego ZUK Rokbus Sp. z o.o. Czasopismo Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 3/2013 (CD str. 555-564).
 • [8] Krych A., Kaczkowski M., Słownictwo kompleksowych badań i modelowania potoków ruchu, Poznań, 2010.
 • [9] Leszczyński J., Modelowanie systemów i procesów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999.
 • [10] Ortuzar J., Willumsen L.G., Modelling Transport. John Wiley & Sons, New York, 2001.
 • [11] Plant J. F., Johnston R., Ciocirlan C.E. (eds.), Handbook of Transportation Policy and Administration, Public Administration and Public Policy No. 127, CRC Press, 2007.
 • [12] Podolak J., Raport podsumowujący wyniki badań potoków pasażerskich i struktury biletów w pociągach wykonujących przewozy w ramach służby publicznej objętych dofinansowaniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Collect Consulting S.A., Katowice, grudzień 2013.
 • [13] Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 - 2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 27 czerwca 2005.
 • [14] Preston L. Schiller P.L., Bruun E.C., Kenworthy J.R., An Introduction to Sustainable Transportation: Policy, Planning and Implementation. Earthscan, London - Washington, 2010.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. (Dz. U. 117/2011, poz. 684).
 • [16] Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, SITK Odział w Krakowie, Kraków, 1999.
 • [17] Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5, poz. 12).
 • [18] White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels, 28.3.2011, COM (2011) 144 final, Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela, dnia 28.3.2011, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
 • [19] Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Polityka rozwoju transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013.
 • [20] Wyszomirski O. (red.), Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2010.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.