PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 2 | 1723--1732
Tytuł artykułu

Podział i internalizacja kosztów zewnętrznych transportu samochodowego

Warianty tytułu
Classification and Internalisation of External Cost in Road Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono podział kosztów zewnętrznych w transporcie samochodowym. Opisano metody, dzięki którym wyliczane są poszczególne grupy kosztów oraz internalizacja kosztów zewnętrznych mające na celu uzyskanie środków finansowych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności transportu samochodowego. Przedstawiono przykładowe modele estymacji różnych kategorii kosztów transportowych. Na podstawie opracowania Parlamentu Europejskiego wskazano wagę każdego czynnika zewnętrznego według różnych rodzajów transportu. Dla każdego czynnika określono najczęściej stosowane podejście metodyczne wraz z najważniejszymi zmiennymi, które uwzględniono przy ustalaniu estymacji kosztów. Według badań i analiz wykazano, iż transport samochodowy ma najwyższe wskaźniki ze wszystkich rodzajów transportu w generowaniu wysokich kosztów zewnętrznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the classification of external costs in road transport. It presents methods necessary for calculating particular groups of costs measurement as well as internalisation of external costs aimed at obtaining financial means for preventing the negative effects of road transport. The paper presents examples of models estimating the different categories of transport costs. On the basis of the development of the European Parliament the importance of each external factors of different modes of transport were pointed out. For each factor, the most commonly used methodological approach was determined, together with the most important variables were taken into account when determining the estimation of costs. According to research and analysis it was proved that road transport has the highest rates of all types of transport in the generation of high external costs.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1723--1732
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Pedmo S.A., Tychy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • [1] Ahlchheim M., Buchholz W.: Reflections on the Difference between "Willingness To Pay" and "Willingness To Accept", Germany, dane z Internetu: www.wiwi.uni-regensburg.de (10.06.2013r.).
 • [2] Breńska U., Kretkiewicz B., Jaździk-Osmólska A.: Szacunek kosztów wypadków drogowych w Polsce i próba ich internalizacji w ramach prac badawczych IBDiM w Warszawie, Zakład Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa, 2012.
 • [3] Burdzik R., Śmigalski G.: Analiza porównawcza hałasu komunikacyjnego dla różnych parametrów potoków ruchu, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., nr 1882 Transp. z. 78, s. 31-38, 2013.
 • [4] Burdzik R.: Badania hałaśliwości opon samochodowych (I) Źródła hałasu w pojazdach samochodowych, edroga.pl EKKOM, Kraków, 2012.
 • [5] Burdzik R.: Badania wpływu ciśnienia w ogumieniu na hałas generowany przez opony samochodowe, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., nr 1882 Transp. z. 78, s. 13-18, 2013.
 • [6] Burdzik R.: Identification of structure and directional distribution of vibration transferred to car-body from road roughness, Journal of Vibroengineering Vol. 16, Issue 1, s. 324-333, 2014.
 • [7] Burdzik Rafał, Konieczny Łukasz: Research into noise emissions by a car combustion engine exhaust system, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej rok LII nr 1, s. 7-12, 2011.
 • [8] Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. WKiŁ, Warszawa 1997.
 • [9] Dohn K., Matusek M., Odlanicka-Poczobutt M.: Ocena efektywności kanałów dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Cz. 1, , Logistyka, vol. 4, s. 99-106, 2012.
 • [10] Ejsmont J., Ronowski G.: Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 cz. 1-3, edroga.pl EKKOM, Kraków, 2010. Logistyka - nauka 1732 Logistyka 4/2014.
 • [11] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Załącznik do Zarządzenia nr 18: Wytyczne zimowego utrzymania dróg, Warszawa, 30 czerwca 2006.
 • [12] Ignaciuk P." LPGTECH - nowe polskie instalacje gazowe, Czasopismo: Samochody specjalne, Komponenty i akcesoria, nr 9, s. 78-80, 2011.
 • [13] Jacyna M., Szczepański E.: Holistic approach to the ecological cargo distribution in urban areas with the use of multi-modal transport, WIT Transactions on the Built Environment, 130, 2013.
 • [14] Jarmuziewicz T.: Materiał do wystąpienia Sekretarza Stanu w MTBiGM, Zastępcy Przewodniczącego KRBRD na Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach "Drogi Zaufania", Wrocław, 4-6 grudnia 2012.
 • [15] Karbownik A., Dohn K., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Value chain analysis of environmental management in urban areas. Case study: Metropolitan Association of Upper Silesia, Pol. J. Environ. Stud., vol. 21 no. 4, s. 911-921, 2012.
 • [16] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych, dane z Internetu: www.eurlex.europa.eu/LexUriServ (10.06.2013r.).
 • [17] Korzeb J, Nader M, Rózowicz J.: Review and estimation of traffic generated vibration developed in proximity of Warsaw subway line, 12th International Congress on Sound and Vibration, s. 5048-5055, 2005.
 • [18] Kowal G.: Identyfikacja i estymacja zewnętrznych kosztów transportu samochodowego szansą dla realizacji idei zrównoważonego transportu. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków 25-27.09.2008.
 • [19] Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Raport stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012, Warszawa, 2012.
 • [20] Kramarz M.: Modelowanie symulacyjne kooperacji przedsiębiorstw w sieci dystrybucji, Logistyka, vol. 4, 2011.
 • [21] Kramarz M.: Strategie przedsiębiorstw transportowych w sieciach logistycznych, Logistyka, vol. 4, 2010.
 • [22] Lewczuk K., Żak J., Pyza D., Jacyna-Gołda I.: Vehicle routing in an urban area: environmental and technological determinants, Urban Transport XIX 130, s. 373-384, 2013.
 • [23] Lozia Z.: Truck front wheels and axle beam vibrations, 5th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (VSDIA 96), Budapest, 1996.
 • [24] Merkisz J., Pielcha J., Nowak M.: Emisja zanieczyszczeń z pojazdów w rzeczywistych warunkach na przykładzie aglomeracji poznańskiej. Postępy Nauki i Techniki nr. 15, Politechnika Poznańska, 2012.
 • [25] Merkisz-Guranowska A., Merkisz J., Kozak M., Jacyna M.: Development of a sustainable road transport system, WIT Transactions on the Built Environment, 130, 2013.
 • [26] Nader M., Chudzikiewicz A.: The energy flow method for estimation of the vibrations effect on man-vehicle systems, Machine Dynamic Problems, vol. 28, no. 2, s. 7-22, 2004.
 • [27] Pawłowska B.: Zewnętrzne koszty transport. Problemy ekonomicznej wyceny. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • [28] Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 27 czerwca 2005.
 • [29] Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, grudzień 2010.
 • [30] Radan D., Rafaeli S.: Subjective value of information: the endowment effect, Haifa, University of Haifa, 2002.
 • [31] Raport Detoitte i Targeo 2012, dane z Internetu: www.targeo.pl (10.06.2013r.).
 • [32] Raport o korkach w 7 największych miastach Polski: Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk". 2012.
 • [33] Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6), dane z Internetu: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ (10.06.2013r.).
 • [34] Rymsza B.: Identyfikacja i zestawienie propozycji działań służących ograniczeniu skutków zmian klimatu dla sektora transportu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2011.
 • [35] Technologia BEV - Battery Electric Vehicle, dane z Internetu: www.autocentrum.pl (10.06.2013r.).
 • [36] Wpływ ciśnienia w ogumieniu na hałas generowany przez opony samochodowe, dane z Internetu: www.edroga.pl (10.06.2013 r.).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.