PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego | 137--149
Tytuł artykułu

Rola budżetowania partycypacyjnego w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Participatory Budgeting in the Management of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Cel niniejszej publikacji sprowadza się do ukazania roli budżetowania partycypacyjnego w obszarze funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, których motyw przewodni w dobie nieprzerwanej ewolucji gospodarczej stanowi obecnie orientacja na poprawę efektywności realizowanych działań. Poniższe treści szczególny nacisk kładą na wzrost znaczenia obywateli w kontekście podejmowanej problematyki, którzy natenczas postrzegani jako ogniwo pośredniczące, współcześnie, na drodze bezpośredniego zaangażowania w kreowanie wspólnej polityki lokalnej, tworzą fundament jej skutecznej implementacji. Idea budżetowania partycypacyjnego zorientowana z jednej strony na eskalację jakości usług świadczonych społecznościom lokalnym, a z drugiej na rozwój idei społeczności demokratycznej, nadaje obywatelom nadrzędną rolę zarówno z punktu widzenia ich uczestnictwa w procesach decyzyjnych, jak i sukcesywnego nadzoru na dalszym etapie. Metodologia badania - Niniejsza publikacja została opracowana w oparciu o analizę polsko- i anglojęzycznychstudiów literaturowych. Wynik - Konkluzja niniejszej publikacji wskazuje na szereg korzyści wynikających z zastosowania budżetowania partycypacyjnego, zdefiniowanych na podstawie doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio zaangażowanych w proces jego implementacji. Oryginalność/wartość - Problematyka podjęta w ramach niniejszej publikacji jest postrzegana jako pionierska z punktu widzenia poszukiwania skutecznych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, nadążających za wyzwaniami współczesnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of this publication comes down to role presenting of participatory budgeting in the area of local self-government units, which theme over the continued evolution of economy at present coprises orientation at improvement of realized activities efficiency. The contents mentioned below encompass increase of citizens significance in the context of considered problematic, which at that time perceived as mediative link, current on the way to directly involvement in common local policy creation, create foundation of its effective implemenatation. Idea of participatory budgeting on the one side oriented at escalation of social services quality, and on the other side at development of democratic community, gives citizens an imperative role, both from their participation in decision-making processes point of view, as well as successive supervision at the next stage. Design/Methodology/approach - This publication has been created on the basis of analysis of Polish and English literature on the subject. Findings - Conclusion of this publication indicates on a number of advantages resulted from participatory budgeting aplication, defined on the basis of local self-govenrnment units expenditures, which were directly commited to its implementation process. Originality/value - Problematic considere in this publication is perceived as pioneering, from the quest of effective ways in the area of improvement of local self-government units functioning point of view, followed contemporary economy challenges. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bovaird T. (2002), Public management and governance. Emerging trends and potential. Future directions, w: Public administration. An interdisciplinary critical analysis, red. E. Vigoda, Marcel Dekker, Inc., New York, s. 347- 348.
 • Bovaird T., Lӧffler E. (2003), Understanding public management and governance, w: Public management and governance, red. T. Bovaird, E. Lӧffler, Routledge, London, s. 6-8.
 • Bovaird T., Lӧffler E. (2009), The changing context of public policy, w: Public management and governance. Second edition, red. T. Bovaird, E. Lӧffler, Taylor & Francis, New York, s. 20.
 • Cabannes Y., Huber R. (2004), General questions, w: 72 frequently asked questions about participatory budgeting, Global Campaign on Urban Governance, UN-HABITAT, Nairobi, s. 23.
 • Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J. (2006), New public management is dead - long live digital - era governance, "Journal of Public Administration Research and Theory", no. 16, s. 470.
 • Goldfinch S.F. (2009), Introduction, w: International handbook of public management reform, red. S.F. Goldfinch, J.L. Wallis, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, s. 1-2.
 • Górski D., Fenrych P. (2010), Współpraca i kontakty zewnętrzne, w: ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, red. B. Imiołczyk, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja im. Stefana Batorego, Kobiety dla Polski Polska dla Kobiet, Warszawa, s. 79.
 • Gumboh S. (2013), Review of literature, w: Practicality of stakeholder participation in the local government budgeting system in Zambia. Scholarly Research Paper, GRIN Verlag GmbH, Santa Cruz, s. 4.
 • Islam R. (2007), Preface, w: Participatory budgeting. Public Sector Governance and Accountability Series, red. A. Shah, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, s. xv.
 • Jelonek D., Turek T. (2011), Strategiczna karta wyników jako narzędzie realizacji strategii IT w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 159, Informatyka Ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 56-66.
 • Jessop B. (2007), Promowanie "dobrego rządzenia" i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, Zarządzanie publiczne 2 (2), red. J. Hausner, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Kraków, s. 12.
 • Kowalczyk L. (2008), Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej, w: Refleksje społeczno-gospodarcze, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 11.
 • Krupski R. (2008), Podstawowe problemy zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 60.
 • Lee Jr. R.D., Johnson R.W., Joyce P.G. (2013), Introduction: Responsible government and budgeting, w: Public budgeting systems. Ninth edition, Jones and Bartlett Learning, Burlington, s. 11.
 • Lichtarski J.(2008), Równowaga i nierównowaga w paradygmatach funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 99-100.
 • Luehrs R., Heaven J. (2013), The future of participatory budgeting. Political participation and practicable policy, w: The participatory culture handbook, red. A. Delwiche, J.J. Henderson, Routledge, New York, s. 157.
 • Łukomska-Szarek J., Włóka M. (2013), A comparative analysis of performance-based and participatory budgeting, "Pridneprovsky Research Journal", no. 9 (145), s. 34.
 • Mikesell J.L. (2007), Fiscal administration in local government: an overview, w: Local budgeting. Public sector governance and accountability series, red. A. Shah, The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, Washington, s. 27-28.
 • Municipal Development Partnership for Eastern and Southern Africa, United Nations Human Settlements Programme (2008), Participatory budgeting in Africa - A training companion with cases from eastern and southern Africa. Volime I: concepts and principles, UN-HABITAT, Nairobi, s. 2.
 • Nowicka-Skowron M. (2000), Budżetowanie w uczelniach wyższych, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, AGH, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami, Kraków-Zakopane, s. 220-227.
 • Noworól A. (2010), Zarządzanie w samorządzie, w: ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, red. B. Imiołczyk, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja im. Stefana Batorego, Kobiety dla Polski Polska dla Kobiet, Warszawa, s. 57.
 • Nowosielski S. (2009), Modelowanie procesów gospodarczych w literaturze i praktyce, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 187.
 • Pollit Ch., Bouckaert G. (2011), Comparative public management reform: an introduction to the key debates, w: Public management reform. A comparative analysis new public management, governance, and the neoweberian state, Oxford University Press Inc., New York, s. 10.
 • Romanowska M. (2010), Ewolucja metod planowania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 58-59.
 • Rudolf W. (2010), Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, "Acta UniversitatisLodziensis, Folia Oeconomica", 245, s. 75.
 • Rudolf W. (2011), Rozwój zarządzania publicznego, "Acta UniversitatisLodziensis, Folia Oeconomica", 261, s. 410-411.
 • Seal W.B., Ball A. (2008), Introduction: aims, methods and methodologies, w: Reinventing Budgeting. The impact of third way modernization on local government budgeting, Elsevier Ltd., Burlington, s. 4.
 • Shah A. (2007), Overview, w: Participatory budgeting. Public Sector Governance and Accountability Series, red. A. Shah, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, s. 1.
 • Skrzypiec R., Długosz D. (2007), Budżet gminy bez tajemnic. Laboratorium monitoringu budżetu-nasz budżet naszym głosem, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Laboratorium Monitoringu Budżetu, Warszawa, s. 5.
 • Swain J.W., Reed B.J. (2010), Introduction: Public budgeting for public managers, w: Budgeting for public managers, M.E. Sharpe, Inc., New York, s. 13-14.
 • Transparency International, United Nations Human Settlements Programme (2004), Participatory budgeting, w: Tools to support transparency in local governance, UN-HABITAT, Nairobi, s. 141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.