PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/2 | 533--544
Tytuł artykułu

Administracyjna aktualizacja operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Administrative Update of Soil Classification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów ściśle wiąże się z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków przez starostów, zgodnie z zapisami prawa geodezyjnego i kartograficznego. Rejestr w postaci operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów powstał, był prowadzony i aktualizowany w oparciu o rozporządzenie z 1956 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów aż do 2012 roku. Nowe rozporządzenie zastąpiło wiekowy akt wprowadzając zmiany w dotychczas utrwalonym porządku. Spowodowało to wiele komplikacji dla organów administracyjnych oraz osób wykonujących czynności techniczne. W artykule poruszone zostały kwestie związane z funkcjonowaniem operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, jego prowadzeniem i aktualizacją w oparciu o uchylony już akt od strony administracyjno-prawnej, jak i w oparciu o rozporządzenie z 12 września 2012 r. Kwestie te dotyczą pojęcia operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów jako rejestru osobnego w stosunku do operatu ewidencji gruntów, czy celu funkcjonowania i zakresu zadań związanych z prowadzeniem operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wiele problemów powoduje niejasne określenie pożądanych kompetencji osoby, która zostanie powołana do wykonania czynności klasyfikacyjnych w terenie i w zakresie robót kameralnych. Poruszony aspekt klasyfikacji gruntów jest tematem bardzo aktualnym w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Dynamiczne zmiany w polskim prawodawstwie wymuszają konieczność uaktualniania starszych przepisów. Znowelizowane akty sprzyjają usprawnieniu działań, a z drugiej jednak strony nie odpowiadają na wszystkie nurtujące pytania, na które osoba administracji musi znać odpowiedź. (abstrakt oryginalny)
EN
Soil classification is closely linked to conducting of land administration by leading authority, with respect to land surveying act. Register in form of soil classification frame was conducted and updated on the base of regulation from 1956 till 2012. New executive act has replaced old one and entering changes with the previously established order. This caused a lot of complications for the administrative authorities and persons performing technical activities. In this article the problems related to the functioning of the soil classification were discussed, its running and updating based on the already repealed act from the administrative and legal side and moreover in accordance with the executive act from 12th September 2012. These topics are related to concept of soil classification as a separate register with respect to land register or the aim of functioning and the scope of the tasks associated with conducting soil classification register. Many problems are coming with unclear description of proper person who is appointed to perform outdoor and indoor classification operations. Described topic of soil classification is a very up to date problem in the field of property management. Very dynamic changes in Polish legislation force the need updating older legal provisions. The amendment acts conductive to improving operations, but on the other side it do not answer all the key pillar questions, on which the person who work in administrative office have to know the answer. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
533--544
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168)
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2013 r. poz. 1205)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 poz. 1246)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 1956r. Nr 19, poz. 97 z późn. zm.)
 • Orzeczenie WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 1637/01 z dnia 10.03.2004 r.
 • Orzeczenie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1291/08 z dnia 07 października 2010 r.
 • Orzeczenie WSA w Łodzi o sygn. akt III SA/Łd 543/10 z dnia 20 stycznia 2011 r.
 • Orzeczenie WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po z dnia 14 września 2012 r.
 • Orzeczenie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 1744 z dnia 24 listopada 2010 r.
 • Orzeczenie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 688/11 z dnia 15 czerwca 2011r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.