PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego | 193--204
Tytuł artykułu

Implementacja Strategicznej Karty Wyników do oceny obsługi klienta w działalności jednostek administracji samorządowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementation of the Balanced Scorecard in to Assessment of Customer Service in Activity of Self-Government Administration Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem niniejszej publikacji jest ukazanie roli zastosowania Strategicznej Karty Wyników w ramach funkcjonowania jednostek administracji samorządowej z punktu widzenia świadczonych przez nią usług obywatelom. Metodologia badania - Niniejsza publikacja została opracowana w oparciu o analizę literatury przedmiotu w tym zakresie. Wynik - Treść podsumowania wskazuje na mnogość korzyści wynikających z zastosowania Strategicznej Karty Wyników z punktu widzenia oceny działań podejmowanych przez podmioty sektora samorządowego, w ramach których szczególny nacisk jest kładziony na fakt wykorzystywania w jej ramach zarówno finansowych, jak i pozafinansowych aspektów oceny, które warunkują jej interpretację zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Oryginalność/wartość - Z uwagi na fakt, iż problematyka jakości usług świadczonych obywatelom przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi ich aktualny dylemat, wykorzystanie w ich ramach Strategicznej Karty Wyników wyraża nowatorskie podejście do oceny ich efektywności. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of this publication is showing of role of the Balanced Scorecard application in the are of local self-government units functioning, from the public services providing point of view. Design/Methodology/approach - This publication has been created on the basis of analysis of literature on the subject in this area. Findings - The contents of conclusion, indictaes at multitude of adcantages resulted from the Balanced Scorecard application from the assessemnt of activities undertaken by self-government units point of view, within which essential significance affects using in its area both financial as well as nonfinancial aspects of analysis, which cindition its interpreatation in the qualitative and quantitative area. Originality/value - Due to the fact that problematic of public services quality comprises present theme, using in this area Balanced Scorecard expresses modern approach to assessment of their efficiency. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bojnowska A. (2008), Strategiczna karta wyników - istota, korzyści i wady, oprogramowanie, s. 8, www.boc-pl.com/ uniprogram/wp-content/uploads/2008/11/Bojnowska-A.-Strategiczna-karta-wynik%C3%B3w.pdf (7.02.2014).
 • Bovaird T. (2002), Public management and governance. Emerging trends and potential future directions, w: Public Administration. An Interdisciplinary Critical Analysis, red. E. Vigoda, Marcel Dekker, INC., New York, s. 347.
 • Bovaird T., Loeffler E. (2003), Public Management and Governance, Rotledge, New York, s. 18.
 • Denhardt J.V., Denhardt R.B. (2011), The Roots of the New Public Service, w: The New Public Service. Serving, Not Steering. Third Edition, M. E. Sharpe, Inc. New York, s. 28-29.
 • Dent M., Barry J. (2004), New Public Management and the professions in the UK: reconfiguring control?, w: Questioning The New Public Management, red. M. Dent, J. Chandler, J. Barry, Ashgate Publishing Limited, England, s. 8.
 • Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J. (2006), New Public Management Is Dead - Long Live Digital- Era Governance, "Journal of Public Administration Research and Theory", vol. 16, s. 469-470.
 • Filipiak B. (2011), Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność?, Zeszyty naukowe, nr 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 224-225.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Istota zarządzania publicznego, w: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 26.
 • Goldfinch S.F. (2009), Introduction, w: International Handbook of Public Management Reform, red. S.F. Goldfinch, J.L. Wallis, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, s. 3.
 • Hannabarger Ch., Buchman R., Economy P. (2007), The ABC's of Balanced Scorecard, Goals, Scores, and the Balanced Scorecard, w: Balanced Scorecard Strategy for Dummies, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, s. 11.
 • Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie publiczne" 1, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 7-20.
 • Kafel T. (2004), Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w jednostkach administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 648, Kraków, s. 32.
 • Kania Z. (2010), Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej, w: Wybrane aspekty zarządzania jakością II, red. M. Salerno-Kochan, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 2.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2006), Alignment, A Source of Economic Value, w: Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies, Harvard Business School Press, Harvard, s. 8.
 • Kasiński M. (2011), Współczesne problemy rozwoju administracji publicznej w Polsce, "Annales, etyka w życiu gospodarczym", vol. 14, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, s. 215.
 • Kowalczyk L. (2008), Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej, w: Refleksje społeczno-gospodarcze, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 5-11.
 • Kożuch B., Kożuch A. (2011), Istota współczesnych usług publicznych, w: Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków, s. 34-35.
 • Krynicka H. (2006), Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), Studia Lubuskie 2, Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Prawo, Administracja, Regionalistyka, Zarządzanie, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sulechów, s. 193.
 • Łukomska-Szarek J., Włóka M. (2012), Teoretyczne podstawy zarządzania publicznego, w: Współczesne problemy zarządzania organizacją, red. A. Wójcik-Mazur, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 48-49.
 • Łukomska-Szarek J., Włóka M. (2013), A comparative analysis of performance-based and participatory budgeting, "Pridneprovsky Research Journal", no. 9 (145), s. 34.
 • Mayne J., Zapico-Goñi E. (2009), Effective Performance Monitoring: A Necessary Condition for Public Sector Reform, w: Monitoring Performance in the Public Sector, Transaction Publishers, New Jersey, s. 5.
 • Mazur S., Olejniczak K. (2012), Rola organizacyjnego uczenia się we współczesnym zarządzaniu publicznym, w: organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, red. K. Olejniczak, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 28-40.
 • Osborne S.P. (2010), Introduction. The (New) Public Governance: a suitable case for treatment, w: The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, Routledge, New York, s. 6-7.
 • Piasecka A. (2013), Wdrożenie Strategicznej Karty Wyników w szkole wyższej - studium przypadku, "Journal of management and finance", 1/2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 242.
 • Pollit Ch., Bouckaert G. (2011), Comparative public management reform: an introduction to the key debates, w: Public management reform. A comparative analysis - New Public Management, Governance and The Neo- Weberian State. Third edition, Oxford University Press, New York, s. 10-22
 • Rajca L. (2009), Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2 (86), s. 73.
 • Rudolf W. (2010), Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 245, s. 74.
 • Rudolf W. (2011), Rozwój zarządzania publicznego, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 261, s. 411-412.
 • Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 315.
 • Skowron-Grabowska B. (2013), Procesy innowacyjno-konkurencyjne w strategiach przedsiębiorstw, "Przegląd organizacji", nr 6, s. 13-18.
 • Tyrańska M., Walas-Trębacz J. (2006), Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego, Zeszyty Naukowe, nr 4, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 176-177.
 • Wańkowicz W. (2004), Wskaźniki realizacji usług publicznych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 2.
 • Wójcik-Mazur A., Wieczorek K. (2013), Wykorzystanie Balanced Scorecard do strategicznej oceny funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, w: Wybrane procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, red. D. Wielgórka, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 227.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.