PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/2 | 571--583
Tytuł artykułu

Identyfikacja obszarów szczególnie wskazanych do realizacji prac scaleniowych na przykładzie powiatu dąbrowskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Areas Identification Particularly Indicated for the Implementation of the Land Consolidation in the Example of Dabrowski Administrative District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kompleksowe prace scaleniowe są jedynym narzędziem umożliwiającym dokonanie w krótkim czasie istotnych zmian struktury przestrzennej gruntów na dużym obszarze. Bardzo duże potrzeby w zakresie realizacji prac tego typu w Polsce, w powiązaniu z ograniczoną pulą środków finansowych dostępnych na ten cel, wskazują na konieczność wypracowania metod w sposób precyzyjny identyfikujących obszary, gdzie realizacja prac scaleniowych jest konieczna i gdzie procedura ta może dać największe efekty. Prezentowany artykuł przedstawia wyniki badań mających na celu określenie rankingu obrębów powiatu dąbrowskiego (położonego w północno- wschodniej części województwa małopolskiego) określającego pilność prac scaleniowych. Wykorzystano w tym celu, będące przedmiotem wcześniejszych badań, wyniki przestrzennego zróżnicowania takich cech poszczególnych obrębów jak: rozdrobnienie gruntów, struktura obszarowa gospodarstw, występowanie obszarów pozbawionych dojazdu do drogi publicznej, przeciętna bonitacja gruntów czy natężenie występowania przeszkód terenowych utrudniających proces projektowania nowego układu działek. Zaproponowany wskaźnik syntetyczny ujmujący pięć wymienionych wyżej cech może mieć szerokie zastosowanie w procesie programowania prac scaleniowych na poziomie samorządu wojewódzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Complex land consolidation works are the only instrument which enables in a short time making significant changes in the spatial structure in a large area. Very large needs for those types of work implementation in Poland in connection with the limited pool of funding available for this purpose, indicate the need to develop methods, which in precise way identify areas where implementation of land consolidation works is necessary and where the procedure can give the greatest effects. The presented article introduces the results of the analysis which have to determine the ranking of parts of Dąbrowski administrative district (which is located in the north-eastern part of Małopolska voivodeship) which shows the urgency of land consolidation works. For this purpose, the results which have been the subject of previous studies were used. The previous studies were connected with spatial differentiation of every parts of administrative district features like: land fragmentation, area structure of farms, areas without road access, the average land classification and the intensity of field obstacles presence, which make difficult in the new plots layout design process. Proposed synthetic indicator, which contains five features listed above, may have wide application in land consolidation works programming process in the provincial government level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
571--583
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Błaż B., Król A. Wawro D., 2010. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim. Opracowanie Województwa Dolnośląskiego
 • Gawroński K., 2005. Wstępna ocena gmin województwa małopolskiego w aspekcie potrzeb realizacji prac scaleniowych i wymiennych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005/ 3
 • Hartvigsen, M., 2006. Land consolidation in Central and Eastern European Countries. In: XXIII FIG Congress, Munich, Germany.
 • Janus J., Taszakowski J. 2013. Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych w aspekcie typowania obszarów do prac scaleniowych na przykładzie powiatu dąbrowskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02 /3
 • Janus J., Taszakowski J. 2013. Propozycja wskaźnika określającego stopień rozdrobnienia gruntów oraz jego zastosowanie na przykładzie powiatu Dąbrowskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02 /2
 • Taszakowski J., Janus J. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie obrębów powiatu dąbrowskiego ze względu na wartość wskaźnika określającego natężenie obszarów pozbawionych połączenia z siecią drogową. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02
 • Janus J., Taszakowski J. 2013. Ocena możliwości kształtowania nowego układu działek w procesie scalenia gruntów z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych na przykładzie powiatu dąbrowskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02
 • Markuszewska I., 2013. Land consolidation as an instrument of shaping the agrarian structure in Poland: a case study of the wielkopolskie and dolnośląskie voivodeships.
 • Paszkowski S., 2001. Uwarunkowania szachownicy gruntów w Polsce oraz szacunek potrzeb w zakresie prac scaleniowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Nr 1. s. 35-58.
 • Wierzchowski M., 2007. Przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Witek T., Górski T., (1977). Przyrodnicza Bonitacja Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej w Polsce, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • Woch F., 2010. Stan aktualny i perspektywy zmian rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych w Polsce. Przegląd Geodezyjny. T. 82, nr 9/2010
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.