PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 52--60
Tytuł artykułu

Kryzys zadłużenia jako wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Światowy kryzys finansowy przeobraził gospodarkę światową, uwypuklając niedoskonałości i ułomności jej funkcjonowania. Kryzys dotknął kilku istotnych elementów życia gospodarczego: przejawił się on w formie kryzysu bankowego, kryzysu sytemu finansowego, kryzysu zadłużeniowego i kryzysu finansów publicznych. Wszystko to odbiło się negatywnie na funkcjonowaniu zarówno gospodarki światowej jako całości, jak i poszczególnych krajów ją tworzących. Wielkie załamanie dotknęło wszystkie rejony świata, w tym również jednoczącą się Europę. Zmiany spowodowane działalnością kryzysu w Unii Europejskiej odbiły się na tempie wzrostu gospodarczego, stopie bezrobocia, wymianie handlowej oraz finansach publicznych. Zjawiska kryzysowe w sferze finansów publicznych są przedmiotem niniejszego artykułu, jako problem i wyzwanie dla państw Unii, nie tylko ze względu na równowagę wewnętrzną poszczególnych państw, ale również ze względu na silne powiązania pomiędzy poszczególnymi krajami oraz resztą świata. W artykule przedstawiono zasady fiskalne regulujące funkcjonowanie sfery finansów publicznych w Unii Europejskiej, dokonano analizy stanu finansów publicznych krajów UE oraz opisano i przeanalizowano zmiany i wyzwania związane z kryzysem zadłużenia. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
52--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorant
Bibliografia
 • Bukowski, S., 2007, Strefa euro. Perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, PWE, Warszawa, s. 42.
 • Buti, M., Eijffinger, S., Franco, D., 2003, Revisiting the Stability and Growth Pact. Grand Design or Internal Adjustment?, CEPS Discussion Paper Series, no 3692, s. 95.
 • Czemielewska-Rutkowska, M., 2003, Europeizacja polityki fiskalnej - adaptacja państw członkowskich do ram budżetowych UE. Wnioski dla Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, s. 16-18.
 • Detken, C., Gaspar, V., Winkler, B., 2004, On prosperity and posterity. The need for fiscal discipline in a monetary union, Working Paper Series no 420, European Central Bank, Frankfurt, s. 7.
 • Działo, J., 2012, Wpływ kryzysu gospodarczego na stan finansów publicznych i politykę fiskalną państw Unii Europejskiej, [w:] Bednarczyk, J.L., Przybylska-Kapuścińska, W. (red.), Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, Cedewu, Warszawa, s. 282-292.
 • Komisja Europejska, 2014, Odpowiedź na kryzys zadłużeniowy, Komisja Europejska, Bruksela, http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_financial_and_economic_crisis/responding_to_the_debt_crisis/index_pl.htm [Dostęp: 14.10.2014],
 • Marchewka-Bartkowiak, K., 2012, Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia publicznego w strefie euro, Studia ekonomiczne. Economic Studies, Nr 1 (LXXII) 2012, s. 54-58.
 • Oręziak, L., 2007, Pakt Stabilności i Wzrostu - zasady i praktyka funkcjonowania, [w:] Bąk, H., Wojtkowska-Łodej, G. (red.), Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 68; 80.
 • Oręziak, L., 2009, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 46-49; 55-60.
 • Petrakis, P.E., Kostis, P.C., Valsamis, D., 2013, European Economics and Politics in the Midst of the Crisis. From the Outbreak of the Crisis to the Fragmented European Federation, Springer, New York and Heidelberg, s .274.
 • Pronobis, M., 2010, Kryzys w strefie euro - ryzyko niewypłacalności Grecji i pozostałych krajów peryferyjnych, [w:] Kalinowski, M., Pronobis, M., (red.), Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, CeDeWu, Warszawa, s. 78-79.
 • Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact, Amsterdam, 17 June 1997, Official Journal C 236 z 02.08.1997 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97AVE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L209/1 z 2 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 209/6 z 2 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 118/1.
 • Skonsolidowana wersja Traktatu o funkcjonowaniu o Unii Europejskiej, 2010, Bruksela, art. 119.
 • Wierzba, R., 2004, Dyscyplina budżetowa warunkiem rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, [w:] Hanisz, R.N., Znienacka, K. (red.), Finanse w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 589.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.