PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/2 | 609--622
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie jakości gleb powiatu dąbrowskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Differentation of the Soil Quality in Dabrowski Administrative District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakość gleb należy do najważniejszych czynników wpływających na poziom możliwych do uzyskania plonów w rolnictwie. Przez to jest istotnym elementem kształtującym dochodowość produkcji rolniczej na danym obszarze. Znajomość przestrzennego zróżnicowania bonitacji gleb na obszarach poszczególnych obrębów czy gmin ma wpływ na proces planowania rozwoju obszarów rolniczych. Element ten stanowi również ważną informację w procesie programowania prac scaleniowych, które to działanie odbywa się na poziomie samorządu wojewódzkiego. Dane te charakteryzują się bardzo długim okresem przydatności do wykorzystania, z uwagi na niewielką ilość zmian dotyczących klasyfikacji gruntów wprowadzanych do operatu ewidencyjnego, mających najczęściej charakter jednostkowy. Artykuł prezentuje wyniki analizy mającej na celu przedstawienie zróżnicowania przeciętnej bonitacji gruntów w poszczególnych obrębach powiatu dąbrowskiego, położonego w północno- -wschodniej części województwa małopolskiego. Jako źródło danych wykorzystano dane z operatu ewidencji gruntów i budynków pozyskane dla wszystkich obrębów wchodzących w skład powiatu. Wyniki przedstawiono zarówno w formie tabelarycznej, jak i graficznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The soil quality belongs to one of the most important factors which affects the level of possible to obtain crops in agriculture. Because of that, it is an important element in determining profitability of agricultural production in particular area. Knowledge of soil quality spatial differentiation in the areas of administrative parts or municipalities has an influence on the planning process for the development of agricultural areas. This element also provides important information in the programming process of land consolidation works, which action takes place at the level of provincial government. These data are characterized by a very long period of suitability for use, due to the small amount of changes relating to the soil classification inserted into ground and building registration, which mostly have sporadic event. The article presents the results of the analysis which aims to provide differentiation of the average soil classification in particular administrative parts of Dąbrowski district which is located in the north-eastern part of Małopolska voivodeship. The data of the ground and building registration were used as a data source, which were gained for every administrative parts of Dąbrowski district. The results of studies are presented in both tabular and graphical form. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
609--622
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
  • Prus B., Salata T., 2013. Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej gminy Tomice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02
  • Kopeć B. 1969. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych w zarysie. PWRiL, Warszawa.
  • Urban M. 1981. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. PWN Warszawa
  • Witek T., Górski T., (1977). Przyrodnicza Bonitacja Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej w Polsce, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
  • Witek T. (red.) (1981). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.