PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 16 Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 = Analysis of Diversity and of the Development Perspective for Polish Rural Areas until 2015 | 9--37
Tytuł artykułu

Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest wydzielenie stref (typów jednostek gminnych) o różnej intensywności rzeczywistego i potencjalnego oddziaływania dużych miast na otaczające je obszary wiejskie. Jako duże uznane zostały umownie ośrodki spełniające jedno z dwóch kryteriów:
- liczba ludności powyżej 150 tys. mieszkańców (w rdzeniu ośrodka centralnego lub konurbacji),
- pełnienie funkcji administracyjnych szczebla wojewódzkiego (niezależnie od tego, czy jest to siedziba Wojewody czy Urzędu Marszałkowskiego). (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Bibliografia
 • ESPON 1.1.3 Final Report, 2006, www.espon.eu
 • ESPON 1.2.1 Final Report, 2004, www.espon.eu
 • ESPON 1.4.3 Final Report, 2007, www.espon.eu
 • Iwanicka-Lyra E., 1969, Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce, Prace Geograficzne, 76, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Komornicki T., 2007, Rola infrastruktury transportowej w rozwoju kraju - wyzwania wobec kohezji przestrzennej, [w:] T. Markowski, A. Stasiak (red.), Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, Biuletyn KPZK, 233, KPZK PAN, Warszawa, s. 63-86.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2008, Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Zuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. II, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 133-334.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Węcławowicz G., 2006, O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski, Przegląd Komunikacyjny, 6, s. 13-20.
 • Korcelli P., 1981, Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, [w:] K. Dziewoński, P. Korcelli (red.), Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, Prace Geograficzne, 149, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Korcelli P., Śleszyński P., 2008, Funkcjonalne Obszary Miejskie, [w:] Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, Warszawa.
 • Leszczycki S., Eberhardt P., Herman S., 1971, Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce1966-2000, Biuletyn KPZK PAN, 67, Warszawa.
 • Rykiel Z., 1978, Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski, Prace Geograficzne, 128, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Smętkowski M., 2005, Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce - nowe spojrzenie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Śleszyński P., 2006a, Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 'l989 roku, [w:] S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. 2, Katedra Ochrony Środowiska KUL, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Lublin-Warszawa, s. 105-123.
 • Śleszyński P., 2006b, Współczesne przemiany demograficzne w przestrzeni Polski i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju, [w:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN 33, s. 240-246.
 • Śleszyński P., 2008a, Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych miedzy miastami, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Zuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 335-391.
 • Śleszyński P., 2008b, Propozycje makroskałowych rozwiązań układu sieci transportu drogowego dla północno-wschodniej Polski w świetle powiązań funkcjonalnych, [w:] Świątek D. (red.), Rozwój obszarów cennych przyrodniczo, 57. Zjazd PTG, Oddział Akademicki PTG, Oddział Białostocki PTG, IGiPZ PAN, Warszawa-Białowieża, Dokumentacja Geograficzna, s. 46-54.
 • Wegener M.,Korcelli P., Komornicki T., 2005, Spatial Impacts of the Trans-European Networks for the New EU Member States, [w:] T. Komornicki, K.Ł. Czapiewski (red.), New Spatial Relations in New Europe, Europa XXI, 13, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 27-44.
 • Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, IGiPZ PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.