PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/2 | 623--634
Tytuł artykułu

Badanie stopnia cyfryzacji danych oraz wykorzystania map katastralnych w EGiB na obszarze wybranego powiatu w województwie podkarpackim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Examination of the Digitization of Data and Use of Cadastral Maps Degree in Land and Buildings Cadaster in the Selected District in Podkarpackie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest analiza danych ewidencyjnych z zakresu części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) powiatu strzyżowskiego. Obszar badań obejmuje pięć jednostek ewidencyjnych (gmin): Strzyżów, Frysztak, Niebylec, Czudec, Wiśniowa. W sumie stanowi to 63 obręby ewidencyjne. Badaniem objęto mapy ewidencyjne znajdujące się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie. Badania wykonano w oparciu o klasyfikację udostępnionych na potrzeby pracy (Markowska, 2013) materiałów kartograficznych pod względem formy (mapa analogowa, cyfrowa, numeryczna) oraz skali, daty i techniki wykonania. Głównym celem publikacji jest zbadanie stopnia wykorzystania map katastralnych w EGiB na w/w obszarze w pracach geodezyjnych. Ponadto w pracy poddano ocenie poziom modernizacji i cyfryzacji zasobu EGiB, w celu weryfikacji zamierzeń przeprowadzonego przez ARiMR projektu LPIS. Dodatkowy aspekt publikacji stanowi porównanie otrzymanych wyników z danymi dla województwa małopolskiego, w kontekście tej samej przynależności historycznej tych regionów do ziem byłego zaboru austriackiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the elaboration is an analysis of cadastral data in the graphic part of the cadaster register of land and buildings (EGiB) in the Strzyżów district. The study area includes five register units (communes): Strzyżów, Frysztak, Niebylec, Czudec, Cherry. In total, this represents a 63 cadastral precincts. The study includes cadastral maps located in the resources of the District Documentation Centre of Geodesy and Cartography in Strzyżów. The study was performed basing on the classification of cartographic materials made available for work (Markowska, 2013) in the form of (analog, digital, numeric maps) and scale, date and technique of realisation. The main objective of this paper is to examine the degree of utilization of cadastral maps in EGiB in the abovementioned area in the surveying works. In addition, the paper evaluates the level of modernization and digitization resource EGiB, in order to verify the objectives of the LPIS project carried out by ARiMR. An additional aspect of the paper is to compare the results with the data for the voivodship of Malopolska, in the context of the same belonging history of these regions to the lands of the former Austrian annexed territory. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
623--634
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Bagnicki, J., Mika, M. (2013). Analiza niezgodności danych opisowych działki (nieruchomości) na przykładzie wybranego obrębu ewidencyjnego. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2/II. Kraków: PAN, s. 99-110.
 • Fedorowski, W. (1974). Ewidencja gruntów. Warszawa: PPWK.
 • Hycner, R. (2004). Podstawy katastru. Kraków: Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH.
 • Karwel, A. (2007). Ocena dokładności NMT na obszarze Polski na podstawie danych wysokościowych projektu LPIS. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a. Kraków.
 • Markowska, P. (2013). Analiza pokrycia obszaru powiatu strzyżowskiego (woj. podkarpackie) mapami ewidencyjnymi. Praca magisterska. Kraków: Uniwersytet Rolniczy.
 • Taszakowski, J. (2012). Sposób wykorzystania map katastralnych w skali 1:2880 dla potrzeb współczesnych prac geodezyjno-prawnych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 3/IV. Kraków: PAN, s. 131-142.
 • Wilkowski, W., Budzyński, T., Sobolewska-Mikulska, K., Pułecka, A.(2006).
 • Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Zaremba, S., Zoń, J. (2007). Z LPIS do EGiB. Geodeta, Warszawa 12/2007, s. 40-45.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzUNr 38, poz. 454).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzUNr2013, poz. 1551).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.