PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 16 Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 = Analysis of Diversity and of the Development Perspective for Polish Rural Areas until 2015 | 55--78
Tytuł artykułu

Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem opracowania jest identyfikacja obszarów odznaczających się wysokimi wartościami endogenicznego potencjału rozwojowego. Potencjał endogeniczny na obszarach wiejskich wynika z różnego rodzaju uwarunkowań rozwojowych. Stąd też zidentyfikowano i oceniono obszary wiejskie cechujące się: wysokim poziomem wyposażenia infrastrukturalnego, potencjałem do rozwoju funkcji turystycznych, wysokim poziomem kapitału ludzkiego mieszkańców i władz samorządowych, wysokim poziomem kapitału społecznego (lokalnej aktywności społecznej) oraz potencjałem rozwoju sektora rolnego. Oceniono przy tym zależność pomiędzy endogenicznym potencjałem rozwojowym, a rentą położenia w kontinuum miasto-wieś i konkurencyjnością gospodarki rolnej. Podjęto też próbę nadania rang różnym czynnikom endogenicznym w zależności od lokalizacji obszarów wiejskich. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, 14, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Ciok S., Raczyk A., 2008, Implementation of the EU Community Initiative INTERREG IIIA at the Polish-German border: an attempt at evaluation, [w:] M. Leibenath, E. Korcelli-Olejniczak, R. Knippschild (red.), Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development, Springer, Berlin, s. 33-47.
 • Ciołkosz A., (red.), 2003, Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, GUS, Warszawa.
 • Czapiewski K., 2009, Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, IGiPZ PAN, Warszawa (maszynopis pracy doktorskiej).
 • Czapiewski K., Janc K., 2007, Education as a factor that diversifies the possibilities of economic development in Poland, Alfa Spectra (Central European Journal of Architecture and Planning), 2, s. 29-35.
 • Cześnik M., 2007, Partycypacja wyborcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Halamska M. (red.), 2008, Wiejskie organizacje pozarządowe, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Hayek von F., 1945, The Use of Knowledge in Society, American Economic Review, 35, s. 519-530.
 • Heffner K., Rosner A., 2002, Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa, s. 107-132.
 • Jałowiecki B., 1983, Ocena stanu systemu osadniczego Polski, [w:] A. Kukliński (red.), Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Wstępne wyniki badań, Biuletyn KPZK PAN, 123, s. 73-83.
 • Janc K., 2006, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego w Polsce, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (maszynopis pracy doktorskiej).
 • Janc K., Czapiewski K., 2005, Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, [w:] B. Głębocki, U. Kaczmarek (red.), Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 8, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 69-84.
 • Janc K., Czapiewski K., 2008, Przestrzenne aspekty zmiany poziomu wykształcenia ludności w Polsce, [w:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Europa bez Granic - nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe, 4, IGiRR UWr., Wrocław, s. 173-184.
 • Kołodziejczyk D., 2003, Kapitał społeczny w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 27-37.
 • Kołodziejczyk D., 2004, Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 39-58.
 • Lee S.Y., Florida R.,Acs Z., 2004, Creativity and Entrepreneurship: a Regional Analysis of New Form Formation, Discussion Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy, Max Planck Institute, Jena.
 • Romer P.M., 1990, Endogenous Technological Change, Quarterly Journal of Economics, 98, 71-102.
 • Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Świątek D., 2009, Rozwój funkcji pozarolniczych w regionie Płocka w okresie transformacji. Rola infrastruktury technicznej, maszynopis (praca doktorska).
 • Wasilewski A., 2005, Samorząd gminny jako czynnik poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich, Studia i Monografie, 129, IERiGŻ, Warszawa.
 • Wendt J., 2007, Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Prace Geograficzne, 208, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Zawadzki, W., 1991, Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich w Polsce (zagadnienia wybrane), Studia i Monografie, 59, IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.