PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego | 397--407
Tytuł artykułu

Accounting Policy in Creating the Financial Image of an Enterprise Through Financial Reporting

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polityka rachunkowości w kreowaniu wizerunku sytuacji finansowej w sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Obecnie coraz częściej uwidacznia się problem "upiększania" wizerunku przedsiębiorstwa i manipulowania wynikiem finansowym w sprawozdaniu finansowym. Niektóre podmioty gospodarcze, chcąc pozyskać nowe źródła finansowania, nowych inwestorów i kredytodawców, pokazują w swych sprawozdaniach finansowych lepszą sytuację finansową od tej w rzeczywistości. Wykorzystują w tym celu podstawowe narzędzie kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa jakim jest polityka rachunkowości. Niniejsze opracowanie poświęcono ukazaniu wpływu polityki rachunkowości na wizerunek sytuacji finansowej przedsiębiorstwa prezentowany w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of "embellishing" company image and manipulating data in financial statements is becoming more common. Entities which try to acquire new sources of financing, investors and creditors, display a financial condition that is better than the actual one. Accounting policy, which is a basic tool in displaying a company's financial situation, is used for this purpose. The purpose of this work was to demonstrate how accounting policy can influence the financial image of an enterprise. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Accounting Principles Board, Opinion 22, Disclosure of Accounting Policies, April 1972.
 • Brzezin W. (2000), Mikro- i makropolityka rachunkowości. Normy prawne i zawodowe rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 876, Wrocław.
 • Cebrowska T. (2001), Badanie polityki rachunkowości - nowe wyzwanie dla audytora, in: Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych, Referaty i komunikaty na II Doroczną Konferencję Auditingu, Jachranka k/Warszawy, 22-24 listopada 2001, KIBR, Warszawa.
 • Encyklopedia popularna PWN (2000), Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. (1998), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jarugowa A., Walińska E. (1997), Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 • Kieso D.E., Weygandt J.J. (1992), Intermediate accounting, John Wiley&Sons, New York.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF (2011), SKwP, IASB, Warszawa.
 • Olchowicz I., Tłaczała A. (2009), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa.
 • Rachunkowość finansowa - ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne (2010), ed. E. Walińska, Oficyna a Walters Kluwer business, Warszawa.
 • Rachunkowość finansowa i podatkowa (2006), ed. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Remlein M. (2007), W poszukiwaniu ładu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości, in: Rachunkowość w teorii i praktyce. Rachunkowość finansowa, ed. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Sawicki K. (1997), Polityka bilansowa a badanie rocznych sprawozdań finansowych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 40, SKwP, Warszawa.
 • Sawicki K. (2000), Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowanie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 57, SKwP, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego (1988), ed. M. Szymczak, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych (1971), ed. J. Tokarski, Warszawa.
 • Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej (2007), ed. B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Stępień K. (2008), Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Stępień K. (2010), Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 157, Kraków.
 • Stępień K. (2012), Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta, in: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy, ed. H. Żukowska, B. Sawicka, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.).
 • Wielki Słownik Języka Polskiego (2009), ed. B. Dunaj, BUCHMANN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.