PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 2 | 1835--1844
Tytuł artykułu

Model prognozowania hałasu drogowego dla różnego dobowego ruchu

Warianty tytułu
Road Noise Prediction Model for Different Average Daily Traffic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój transportu niesie ze sobą wiele niekorzystnych zjawisk, w tym zanieczyszczenie środowiska spalinami i hałasem. Hałas stanowi bardzo duży problem na obszarach komunikacyjnych, a jego redukcja stała się priorytetem w Unii Europejskiej i w wielu krajach na świecie. Dlatego projektowanie i realizacja wszelkich inwestycji transportowych odbywa się obecnie z uwzględnieniem prognoz oddziaływania hałasu na ludzi i środowisko. W artykule przedstawiono model prognozowania długookresowego hałasu samochodowego z uwzględnieniem zmian średniego dobowego ruchu pojazdów. Zastosowana metoda badawcza objęła oprócz budowy modelu przeprowadzenie badań symulacyjnych dla różnych dróg propagacji dźwięku oraz weryfikację eksperymentalną. (abstrakt oryginalny)
EN
Development of transport brings with it many adverse effects, including environmental pollution by exhaust gases and noise. Noise is a very big problem in the transport areas, and its reduction has become a priority in the European Union and in many countries of the world. Therefore, designing and implementation of all transport investment is currently taking place with regard to forecasts the impact of noise on people and the environment. The article presents model for predicting long-term traffic noise including changes of average daily traffic. The applied research method embraced in addition to development of the model simulation studies for different routes of sound propagation and experimental verification. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1835--1844
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, 2002.
 • [2] Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 • [3] Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.
 • [4] Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2013, Warszawa 2008.
 • [5] Lamure C., Road Traffic Noise: Generation, Propagation and Control. Noise Pollution: Effects and Control edited by A. Lara Saenz , R. W. B. Stephens, John Wiley & Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore 1986.
 • [6] Ellebjerg L., Effectiveness and Benefits of Traffic Flow Measures on Noise Control, silence- project - contract n. 516288, European Commission, dg research, 2005.
 • [7] Kumar K., V. K. Katiyar, Parida M., Rawat K. Mathematical modeling of road traffic noise prediction. Int. Journal of Appl. Math and Mech. 7 (4): 21-28, 2011.
 • [8] Kumar K and Jain VK (1999). Autoregressive integrated moving averages (ARIMA) modeling of a traffic noise time series. Applies Acoustics 58 (3), pp. 283-294.
 • [9] Baubonyte I., Grazuleviciene R. Road Traffic Flow and Environmental Noise in Kaunas City, Environmental Research, Engineering and Management, 2007.No.1(39), pp. 49-54.
 • [10] Noise Pollution: Effects and Control edited by A. Lara Saenz , R. W. B. Stephens, John Wiley & Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore 1986.
 • [11] Cho D. S., Mun S. Development of a highway traffic noise prediction model that considers various road surface types. Applied Acoustics 69 (11), 2008, pp. 1120-1128.
 • [12] Steele C.: A Critical Review of Some Traffic Noise Prediction Models, applied acoustics. 62: 271-287, 2001.
 • [13] Anon. Handbook of acoustic noise control WADC technical report 52-204. Wright Air Development Center, 1952.
 • [14] Anon. FHWA. Traffic noise prediction model US. Washington: Department of Transportation, Federal Highway Administration National Technical Information Service, 1978.
 • [15] Clayden AD, Culley RWD, and Marsh PS : Modeling traffic noise mathematically: Applied Acoustics 8 (1), pp. 1-12, 1975.
 • [16] Makarewicz R.: Influence of Ground Effect and Refraction on Road Traffic Noise, Applied Acoustics, Vol. 52, No. 2, pp. 125-137. 1997.
 • [17] Stefano, R ., Danato, D., & Morri, B., A Statistical Model for Predicting Road Traffic Noise on Poisson Type Traffic Flow. Noise Control Engineering Journal. 49(3): 137-143, 2001.
 • [18] Li, B., et. al., A GIS based Road Traffic Noise Predication Model, applied acoustics, 63: 679-691, 2002.
 • [19] Gągorowski A., Komputerowa analiza hałasu drogowego z uwzględnieniem rożnych metod obliczeniowych. Logistyka 4/2012, s. 153-160.
 • [20] Gągorowski A., Badania hałasu drogowego z uwzględnieniem rożnych metod obliczeniowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport., vol. 89, Warszawa 2013, s. 19-33.
 • [21] Gągorowski A., Badania symulacyjne wpływu wybranych parametrów ruchu drogowego na hałas samochodowy, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, s. Transport. vol. 98, Warszawa, 2013, s. 155-164.
 • [22] French national computation method "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPCCSTB)", referred to in Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6.
 • [23] French standard XP S 31-133:2001, Acoustique - Bruit des infrastructures de transports terrestres - Calcul de la attenuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques, AFNOR, 2001.
 • [24] PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.
 • [25] PN-ISO 1996-1:2006. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wielkości podstawowe i procedury oceny.
 • [26] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Generalny pomiar ruchu w 2010 roku, Warszawa 2010.
 • [27] Opoczyński K. Synteza wyników GPR 2010, Transprojekt -Warszawa 2010.
 • [28] Pomiary natężenia ruchu kołowego: materiały Zarządu Dróg Miejskich.
 • [29] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).
 • [30] Biedrońska J. Figaszewski J. i inn., Projektowanie obiektów motoryzacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • [31] Heimann .D. Influence of meteorological parameters on outdoor noise propagation, Euronoise paper ID: 113- IP/p.1 pp.1-6, Naples 2003.
 • [32] Salomons E.M., "Computational Atmospheric Acoustics", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2001.
 • [33] Orczyk M., Tomaszewski F., Modelling and Predicting Sound Level Around Selected Sections of Motorway A2, Archives of Transport, VOL. XXIII, NO 2, 2011.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.