PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 200 Prawo a gospodarka: zagadnienia ekonomiczne i prawne | 48--64
Tytuł artykułu

Zakres odpowiedzialności podatkowej likwidatora w spółce kapitałowej w likwidacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Scope of the Tax Liability of the Liquidator in the Association of the Capital Company Being in the State of Liquidation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Likwidacja to ciąg czynności będących przeciwstawieństwem fazy tworzenia spółki. Likwidacja spółki handlowej ma doprowadzić do ustania jej bytu prawnego poprzez wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Celem likwidacji jest zatem zakończenie bieżących spraw spółki, realizacja jej wierzytelności i wykonanie ciążących na niej zobowiązań oraz ewentualny podział nadwyżek między wspólników. Powyższe cele są realizowane głównie za pośrednictwem osoby likwidatora, który reprezentuje spółkę w toku likwidacji, gdzie jego kompetencje są ściśle uregulowane przez ustawę. Przedmiotem opracowania jest analiza zagadnienia, które budzi wątpliwości osób pełniących funkcje likwidatora w spółkach kapitałowych, a mianowicie - czy możliwe jest obciążenie likwidatora przez organy administracji podatkowej odpowiedzialnością za ewentualne zaległości podatkowe spółki kapitałowej?(fragment tekstu)
EN
First of all, the present study contains considerations, which refer to analysis of the doubtful issue whether the liquidator in association of capital company may bear tax liability for the obligations. For determined in this way research area, the analysis of the relevant jurisdiction becomes useful, which possesses, in the mentioned case, features of the absence of uniformity. The above questions evoke numerous controversies, particularly if it is pointed out that in the light of being in force provisions of the Fiscal Law, the liquidator is not involved in third persons list (catalogue). Lack of the liquidators' presence in this provision, we may, in this way, regard as certain inconsistency of the legislator, but we cannot, on the grounds of it, construct a thesis which includes third persons in the tax liability, also other managing the company's property persons, for example - liquidators.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Kidyba A., Wybrane zagadnienia związane z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, "Monitor Prawniczy" 2000, nr 3.
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. IV, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska, R. Zawłocki, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem, J.A. Strzępka, W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Kozieł G., Zakończenie działalności spółki handlowej w sposób uzgodniony przez wspólników, "Prawo Spółek" 2011, nr 7-8.
 • Kwietko-Bębnowski M., Ordynacja podatkowa. 366 wyjaśnień i interpretacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Majkowski W., Dziemaszkiewicz-Kwiecińska A., Odpowiedzialność członków zarządu oraz likwidatorów za zaległości podatkowe likwidowanej spółki kapitałowej, "Przegląd Podatkowy" 2012, nr 12.
 • Mariański A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, ODiDK, Gdańsk 2004.
 • Nowacki A., Przejście spółki kapitałowej w organizacji w spółkę dojrzałą, "Prawo Spółek" 2010/12.
 • Ordynacja podatkowa, red. C. Kosikowski, L. Etel, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Sęk P., Likwidacja spółek kapitałowych w organizacji, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013, nr 5.
 • Spółka akcyjna, tom III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Trzebiatowski M., Od kiedy firma spółki handlowej z dodatkiem "w likwidacji", "Prawo Spółek" 2010, nr 12.
 • Witosz A., Likwidacja spółek w Kodeksie spółek handlowych. Zakres regulacji - stagnacja czy stan optymalny? [w:] Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne, red. A. Witosz, J. Wojtyła, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 86.
 • Witosz A., Likwidacja a czynności likwidacyjne, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, nr 5.
 • Witosz A., Likwidacja spółek handlowych w Kodeksie spółek handlowych. Stan obecny a stan pożądany [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. P. Machnikowski, J. Gołaczyński, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Witosz A., Restrukturyzacja spółek handlowych jako propozycje układowe w upadłości z możliwością zawarcia układu, "Prawo Spółek" 2003, nr 11 i 12.
 • Witosz A., Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2013 r., Nr 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. Dz.U., z 2013 r. Nr 1203 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz.U. z 2012 r., Nr 749 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. Dz.U. z 2013 r., Nr 1030 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, tj. Dz.U. z 2012 r., Nr 1112 z późn. zm.).
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1993 r. III CZP 162/92, OSNC 1993, nr 6, poz. 103.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1993 r. II UZP 15/93, OSNC 1994, nr 3, poz. 48.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1997 r. III CZP 24/97, OSNC 1997, nr 11, poz. 165.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1999 r. III CZP 10/99, OSNC 1999, nr 12, poz. 203.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 października 2006 r. I SA/Po 296/06 (LEX nr 549654).
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r. III CZP 118/06, OSNC 2007, nr 9, poz. 136.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 r. III CZP 143/07, OSNC 2008, nr 3, poz. 38).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2008 r., IV CSK 20/08.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2008 r. II UK 341/07 (LEX nr 1350047).
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 8 września 2009 r. I SA/Bd 203/09 (LEX nr 560426).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2010 r. III CZP 91/09 (LEX nr 551031).
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 października 2010 r. III SA/Wa 861/10 (LEX nr 757801).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2010 r. II CSK 227/10, OSNC-ZD, 2011, nr 1, poz. 23.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 marca 2011 r. I OSK 706/10 (LEX nr 1079810).
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r. III SA/Wa 595/11.
 • www.premier.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.