PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 200 Prawo a gospodarka: zagadnienia ekonomiczne i prawne | 124--131
Tytuł artykułu

Zakres odpowiedzialności pracowniczej i etycznej lekarza

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Range of Physician's Working and Ethical Liability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakres odpowiedzialności prawnej lekarza do pewnego stopnia wynika z organizacyjno-prawnej formy jego zatrudnienia: nieco inna jest odpowiedzialność w przypadku lekarza działającego na własny rachunek na podstawie umów cywilnoprawnych, inna, gdy działa on z ramienia podmiotu leczniczego1. Lekarz zatrudniony w szpitalu realizuje działalność tego podmiotu i podlega jego kierownictwu. Natomiast kierownik podmiotu leczniczego jest tą osobą, która reprezentuje go na zewnątrz, kieruje nim oraz jest przełożonym jego pracowników2. Jednak ani forma zatrudnienia lekarza, ani podmiotowość prawna podmiotu leczniczego nie mogą być traktowane jako czynniki determinujące odpowiedzialność lekarza, są bowiem jeszcze inne podstawy tej odpowiedzialności.(fragment tekstu)
EN
The article describes employee's and ethical liability of a medical doctor in view of the current legal situation. Author characterized some forms of liability assumed by a doctor employed at a medical entity. Such forms include: professional liability, liability for acts performed when on duty and financial liability, as presented in the provisions of the Labour Code and Civil Code. Author has also described a medical doctor's profession as a profession of public trust and a "freelance" job.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bączyk-Rozwadowska K., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 • Bojanowski E., Prawno-organizacyjna odpowiedzialność pracowników organu administracji państwowej, "ZNUG" 1981, z. 30.
 • Filar M., Krześ S., Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Gersdorf M., Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993.
 • Jaśkowski K. [w: ] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Tom I: Ustawy towarzyszące z orzecznictwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Jończyk J., Odpowiedzialność personelu medycznego według Kodeksu Pracy, "Prawo i Medycyna" 2000, nr 5.
 • Karkowski T., Restrukturyzacja szpitali, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Krajewski A., Odpowiedzialność materialna pracowników [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. J. Jończyk, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.
 • Kubiak R., Prawo medyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Nesterowicz M., Prawo medyczne, TNDiK, Toruń 2013.
 • Molęda S., Działalność lecznicza lekarzy, Medicine Today Poland, Warszawa 2011.
 • Safjan D., Umowy o zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, "Prawo i Medycyna" 1999.
 • Sanetra W., Odpowiedzialność pracownika i jej przesłanki w kodeksie pracy, "RPEiS" 1977, z. 4.
 • Skoczyński J. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Skoczyński J., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 11.
 • Wojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja, Ars Boni et Aequi, Poznań 1999.
 • Wojtczak K., Administracyjnoprawna reglamentacja wolnych zawodów. Zagadnienia wybrane [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, red. Z. Leoński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 7 X 1992 U1/92 OTK Nr 2, poz. 38.
 • Wyrok SN z 13 listopada 1997 r., I PKN353/97, OSNAPiUS 1998, Nr 19, poz. 565, LEX nr 33776.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego z 3 XI 1999, I Aca Nr 99, poz. 750.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2006 r., VII SA/ WA 595/06.
 • Wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - Zbiór Urzędowy" 2008, Nr 3A, poz. 45, LEX nr 371847.
 • www.nil.org.pl/nroz/spra9397.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.