PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego | 485--497
Tytuł artykułu

Fundusze udziałowe kluczowym narzędziem rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Participation Fund as a Key Tool for Development of Cooperative Banking in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie znaczenia funduszu udziałowego w rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Badania przeprowadzono na próbie 240 banków spółdzielczych. W badaniach wykorzystano następujące miary efektywności, tj.: zysk netto [tys. zł], ROE [%], wskaźnik C/I, ROA [%], marżę finansową. Uwzględniając uzyskane wyniki badań należy stwierdzić, że fundusz udziałowy umiarkowanie, ale pozytywnie wpływa na efektywność banków spółdzielczych. Ponadto badania wykazały, że zarządzający bankami spółdzielczymi powinni w sposób rozważny dokonywać zwiększania funduszu udziałowego, gdyż z jednej strony jego wzrost przyczynia się do przyrostu zysku netto w wartościach bezwzględnych, z drugiej zaś może powodować obniżenie się rentowności funduszy własnych ogółem banków spółdzielczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the importance of participation found in the development of the cooperative banking sector in Poland. The study was conducted on a sample of 240 cooperative banks. The study used the following measures of effectivene: net profit [thousand PLN], ROE [%], C / I ratio, ROA [%], the financial margin [%]. Considering getting results it should be noted that the participation fund moderately but positively affects the efficiency of cooperative banks. In addition, studies have shown that managing cooperative banks should prudently be made to increase the share of the fund, on the one hand, its growth contributes to the increase in net profit in absolute terms, on the other hand can cause a decrease in the profitability of total own funds of cooperative banks. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Balina R. (2013), Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działalności, Roczniki Naukowe SERiA, t. 15, z. 3.
 • Balina R., Różyński J., Idasz-Balina M., Pochopień J. (2013), Dynamika obliga kredytowego a efektywność banków spółdzielczych, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, t. 1 (2), Warszawa.
 • Brzozowska K. (2011), Retrospektywna ocena zmian w rankingu największych banków świata, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 171, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Flejterski S., Solorz J.K. (2012), Systemy bankowe krajów G-20, Wydawnictwo ZBP, Szczecin.
 • Gruszczyński M., Kluza S., Winek D. (2003), Ekonometria, Wydawnictwo WSHiFM, Warszawa.
 • Janc A. (2004), Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa.
 • Janc A., Krymarys-Balcerzak A. (2004), Funkcjonowanie współczesnego banku, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Juszczyk S., Balina R., Różyński J., Pochopień J. (2013), Zmienność funduszy własnych a efektywność banków spółdzielczych, Zarządzanie i Finanse, r. 11, nr 2, cz. 1, Gdańsk.
 • Kowalski O., Balina R., Różyński J. (2013), Czynniki warunkujące zysk netto banków spółdzielczych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 103, Warszawa.
 • Litwińczuk H. (1995), Prawo bilansowe, Warszawa.
 • Różyński J. (2009), Bankowość spółdzielcza przed szansą dynamicznego i nowoczesnego rozwoju, Głos Banków Spółdzielczych, nr 4.
 • Starzyńska W. (2006), Podstawy statystyki, Difin, Warszawa.
 • Szambelańczyk J. (2006), Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Szambelańczyk J., Mielnik M. (2006), Problemy efektywności banków spółdzielczych w Polsce w procesach konsolidacji, w: Bankowość Instytucje, instrumenty i strategie rozwojowe w dobie integracji gospodarczej, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Szustak G. (2009), Kapitał własny a bezpieczeństwo, efektywność i konkurencyjność banku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU 1982, nr 30, poz. 210.
 • Welfe A. (2003), Ekonometria, Wyd. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zalcewicz A. (2009), Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Warszawa.
 • Zaleska M. (2002), Fundusze własne banków (spółdzielczych) - podstawy prawne i aspekty ekonomiczne, Studia i Prace SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 25, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.