PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 375 Quantitative Methods in Accounting and Finance | 86--93
Tytuł artykułu

Methodological Approach to the Evaluation of the Investment Supporting Economic Development of Agricultural Enterprises Under Conditions of Uncertainty of a Competitve Environment

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Metodologiczne podejście do oceny inwestycji wspierających rozwój gospodarstw rolnych w warunkach niepewności i konkurencyjnego otoczenia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Autorzy prezentują w artykule metody oceny inwestycji w gospodarstwach rolnych. Obecnie inwestycje mają szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarstw rolnych. Charakteryzują się różnymi formami realizacji oraz finansowania. Wysokość tych inwestycji zależy z jednej strony od kondycji finansowej gospodarstw rolnych, a z drugiej strony - od instrumentów polityki państwa ukierunkowanych na wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych. W warunkach niepewności metody oceny inwestycji w gospodarstwach rolnych wpływają na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Capital investment is the main facility of the realization of the strategic aims of an enterprise economic development, as well as an instrument of stimulating investment activity. Nowadays, capital investments in agriculture are of significant importance. They are characterized by capital-output ratio, a variety of forms and peculiarities of the procurement and the application of capital. The renewal and distribution of investment activity of agricultural enterprises depends on their ability to activate by themselves their own internal reserves of increasing the investment resources as well as public policy in attracting foreign capital. Under conditions of uncertainty in a competitive environment, the evaluation of the investment supporting the economic development of the agricultural enterprises became the guarantee of the formation of the competitiveness of both individual agricultural enterprises and the agricultural economic sector as a whole.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Ukrainian State University of Finance and International Trade
 • Higher Education Institution Kiev Institute of Business and Technology
Bibliografia
 • Алексійчук В.М., Гроші та кредит в системі відтворення АПК , К: ІАЕ, 1999.
 • Гуткевич С.О., Деякі методи розрахунків ефективності інвестицій, Актуальні проблеми економіки, 2001, № 11-12.
 • Зелль А., Бизнес-план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов, пер. с нем. / А. Зелль. - М.: Ось-89, 2010.
 • Инвестиционная деятельность, учеб. пособие, Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова и др., под ред. Г.П. Подшиваленко, Н. В. Киселевой, 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009.
 • Інвестування, навч. посіб., під заг. ред. В.М. Гринькової., Х.: Інжек, 2003.
 • Кісіль М.І., Тенденції і напрями активізації аграрного інвестиційного процесу, Економіка АПК, 2004, № 4, c. 66-71.
 • Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция): утв. М-вом экономики РФ [и др.] от 21.06.1999 г. № ВК 477., Офиц. изд. М.: Экономика, 2000.
 • Липсиц И.В., Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа, учеб.-справ. пособие, И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: БЕК, 1996.
 • Методичні рекомендації з розробки інвестиційної стратегії та політики фермерського господарства - К, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2006.
 • Павловська Л.Д., Економіка підприємства, навч. посіб., 2-ге вид., допов. і переробл, Житомир: ЖНАЕУ, 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.