PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 201 Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego | 23--35
Tytuł artykułu

Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej i ich wpływ na politykę jakości w firmach audytorskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regulatory Changes in the System of Auditing and Their Impact on the Policy's Quality in Audit Firms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym artykułu jest merytoryczna analiza najnowszych zmian w systemie rewizji finansowej, które wynikają z Dyrektywy 2014/56/UE i Rozporządzenia 537/2014, pod kątem wyników badań empirycznych z tego zakresu zrealizowanych w wybranych ośrodkach akademickich w Polsce. W artykule postanowiono zweryfikować hipotezę, która mówi, że polski system rewizji finansowej również zawiera niedoskonałości w sposobie funkcjonowania, aczkolwiek wiele jego elementów zostało bardzo dobrze zaprojektowanych już w ustawie o biegłych rewidentach z 2009 roku. Tak sformułowana hipoteza jest uzasadniona tym, że ustawa o biegłych rewidentach została uchwalona już po pierwszych symptomach sytuacji kryzysowej z 2008 roku, a więc teoretycznie istniała możliwość wdrożenia lepszych rozwiązań, które mogły uwzględniać te problemy, na które Komisja Europejska zwróciła uwagę już w 2010 roku w zielonej księdze.(fragment tekstu)
EN
There is a thesis posed in the article which says that new solution in the field of financial auditing included in European Parliament's directive and Council 2014/56/EU and of ordinance European Parliament and Council 537/2014 from 16th of April 2014, are going to have significant impact on change of auditing companies' quality policy. Conducted analysis about new regulations indicates introduction of restriction concerning lengths of period of accomplishing research of financial statements of one client, ability of accomplishing financial review by consortium of auditing companies and also strengthening role of audit committee not only in process of election of auditor but also in process of communicating with auditor during activities of auditing. In article there is a reference to empirical researches realized in Poland, which regarded matters raised in discussed regulations of Union's law.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, ODDK, Gdańsk 2012.
 • Andrzejewski M., Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo UEK, Kraków 2012.
 • Andrzejewski M., Istotność ogólna a poziom ryzyka badania w procedurach rewizji sprawozdań finansowych - wyniki badań, w: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Difin, Warszawa 2013.
 • Andrzejewski M., Zasady wyboru i zadania biegłych rewidentów w spółkach Skarbu Państwa - kilka uwag, "Rachunkowość - Audytor" 2008, nr 3(8).
 • Dobija D., Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 59 (115).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca Dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. Urz. UE L.158/196.
 • Dyrektywa 2006/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchwalająca Dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz. Urz. UE L. 157 z 9 czerwca 2006 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych, jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, Dz. Urz. UE L. 158/77.
 • Górka Ł., Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych, praca doktorska zrealizowana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Bronisława Micherdy w UE w Krakowie, Kraków 2010.
 • Młynarczyk A., Metody szacowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jako znaczący element rewizji finansowej, praca doktorska zrealizowana pod kierunkiem naukowym J. Pfaffa w AE w Katowicach, Katowice 2009.
 • Pfaff J., Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • Świetla K., Wady i zagrożenia wykorzystania outsourcingu rachunkowości w świetle doświadczeń klientów usług, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. nr 77, poz. 649.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.