PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 9, cz. 1 E-biznes i ochrona danych osobowych | 147--164
Tytuł artykułu

Działalność Gminy w zakresie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activities of Municipalities in the Collection, Processing and Protection of Personal Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie zasad szeroko rozumianej "polityki bezpieczeństwa", w tym analiza zagrożeń i ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych i firm. Artykuł jest wynikiem badań i doświadczeń własnych autora oraz zespołu innych osób nad problematyką bezpieczeństwa. (fragment tekstu)
EN
Municipality as the main unit of the local government, fulfills a number of functions, including taxable and non-taxable incomes, investments, maintenance of schools, financing of social care, as well as organization of public life. To perform the tasks, it is necessary to collect, process and store tax data, both private persons and companies (business partners), at the same time providing proper protection of the data, by implementation of a security system for the IT data. In this field, the government is also responsible for data protection within the range of granted authorizations used by the Committee of the Municipal Council, Municipal Council, Supreme Chamber of Control (NIK), Regional Chamber of Account under performing internal control or audit. The data must be also secured and controlled in the scope of disclosing them to public knowledge. The purpose of the article is the discussion of widely understood "security policy", including threats analysis and data processing risk assessment. The article is a result of researches and experience of the author as well as the team of other persons related to the subject. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Analiza ryzyka cz. 2, http://12all3.elettery.pl/preview.php?c=3732&m=3856&previewtype=html.
 • Czarny A. (2006), System finansów publicznych [w:] Podstawy finansów publicznych, Redaktorzy: K. Brzozowska, Czarny A., Zbaraszewski W., Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin.
 • Domańska M. (2012), Klasyfikacja budżetowa jako istotny element zarządzania jednostka budżetową na przykładzie Gminy Ozorków, [w:] M. Wypych (red.) Finansowe aspekty zarządzania organizacjami, T.XIII Zeszyt 18, Łódź.
 • Domańska M. (2013), Uwarunkowania efektywnej gospodarki finansowej w jednostce samorządu terytorialnego, [w:] A. Jackiewicz, Ł. Sułkowski, (red), Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym, T. XIV Zeszyt 8, Łódź.
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (2007), opracowanie Kaczmarek A., ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (2009), opracowanie Kaczmarek A., ABC zagrożeń danych osobowych w systemach teleinformatycznych, Warszawa.
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (2011), ABC rejestracji zbiorów danych osobowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (2011), opracowanie Pilc B., ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych, Warszawa.
 • Ogólne własności bezpieczeństwa informacji, http://wazniak.mimuw.edu.pl/images/1/19/Bsi_03_wykl.pdf.
 • Opaliński B. (2014), Dostęp do informacji publicznej w polskich przepisach prawnych, [w:] Dostęp do informacji publicznej Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa pod red. P. Szustakiewicza, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
 • Pilc B., Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - obowiązki i uprawnienia przedszkoli jako administratorów danych osobowych, http://konferencja.dyrektorszkoly.pl/edutrendy2012/pdf/Prezentacja_Kntrola_Przedszkoli_pilc.pdf.
 • Piskorz-Ryń A. (2007), Dostęp radnych do informacji w procesie kontroli, [w:] Działalność kontrolna rady gminy i komisji ze wzorami pism, regulaminów, programów i protokołów pod red. Z. Majewskiego, Wyd. 2, MUNICIPIUM SA, Warszawa.
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).
 • Serzyski M., Które dane podlegają ochronie?, http://e-czytelnia.abrys.pl/?mod=tekst&id=10435.
 • Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2013.
 • Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za okres 01.01.1999-31.12.1999.
 • Świderek I. (2014), Budżet jednostki samorządu terytorialnego, [w:] M. Kaczurak-Kozak, P. Walczak, M. Culepa (red.), Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych, Redaktorzy: Wyd. C.H .Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 24.06.2003 r., sygn. akt III RN 95/02.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.