PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/3 | 657--665
Tytuł artykułu

Udział społeczeństwa w ochronie zieleni na obszarach innych niż leśne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Citizen Participation in Greenery's Preservation in the Areas Other than Forest
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę funkcjonujących w Polsce instrumentów prawnych mających na celu ochronę zieleni (drzew i krzewów) na terenach innych niż leśne koncentrując się na udziale społeczeństwa w ochronie zieleni. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na usunięcie drzewa wyklucza udział społeczeństwa, natomiast wymagany jest jego udział w tworzeniu aktów planowania przestrzennego, które określają zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. W krajobrazie rolniczo-wiejskim strata w środowisku spowodowana usunięciem drzewa jest szczególnie widoczna. Udział społeczeństwa w procesie podejmowaniu decyzji ma gwarantować lepsze postanowienia oraz uniknięcie konfliktów społecznych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy w polski systemie prawnym chroniącym zieleń na obszarach innych niż leśne możliwy jest udział społeczeństwa nie będącego stroną w postępowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the question of problematic aspects of the legal instruments working in Poland. These instruments are aimed at preserving the greenery (trees and shrubs) on terrains different from woodlands by focusing on the citizen participation in greenery 's preservation. Proceeding for the obtainment of tree removal permit excludes the citizen participation what by contrast is required in creation acts of the town-and-coun-try planning as greenery 's shape regulations. In rural and agricultural landscape the environmental damage caused by felling of trees is especially visible. The citizen participation in decision-making proceedings should guarantee the better resolutions and preclude social conflicts. This article is an attempt to answer the question about the opportunity for citizen participation in polish legal system in the preservation of greenery belonging to rural territories. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
657--665
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Konwencja z Aarhus (tekst polski Dz. U. 2003 nr 78 poz. 706)
 • Pacześniak A.: Bariery obywatelskości w polskim społeczeństwie po 1989 r., W: Bokajło W., Wiktorska-Święcka A. (red.). Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu, Oficyna Naukowa ATUT, Wrocław 2007
 • Pawłowska K.: Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008
 • Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych. Pracownia badań i innowacji społecznych Stocznia. Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), ostatnia nowelizacja (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.