PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 144 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 500--511
Tytuł artykułu

Efektywność skali w gospodarstwach trzodowych w Polsce

Warianty tytułu
Regional Efficiency of Scale in Pig Farms in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie efektywności skali gospodarstw specjalizujących się produkcji trzody chlewnej, położonych w różnych regionach kraju, na podstawie metody DEA. Analizowane gospodarstwa różniły się skalą produkcji, poziomem kosztów bezpośrednich oraz efektywnością skali. Wyniki badań wykazały, że 18 gospodarstw posiadało maksymalnie efektywną skalę produkcji. W pozostałych gospodarstwach nie wykorzystywano w pełni efektów skali ze względu na różne relacje efektów do nakładów. W celu zwiększenia efektywności gospodarstw trzodowych konieczne są zmiany w ich skali produkcji. Większość gospodarstw powinna zwiększyć skalę produkcji, aby móc konkurować na europejskim rynku trzody chlewnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine scale efficiency of farms specializing in pig production, located in various regions of the country, based on DEA method. The analyzed farms varied in production scale, level of direct costs and scale efficiency. The results indicated that 18 farms had the maximum effective production scale. Other farms did not fully use economies of scale because of different relationships between effects and inputs. In order to increase the efficiency of pig farms, there are necessary changes in their production scale. The most of the farms should increase the scale of production, to be able to compete in European pig market.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Baran J., Pietrzak M., Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA, Roczniki Naukowe SERiA, 2007, tom IX, zeszyt 3.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research" 1978 no 2.
 • Coelli T.J., Prasada Rao D.S., O.Donnell C.J., Battese G.E., An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition, Springer, United States 1998.
 • Farrell M. J., The measurement of productive efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society Series A. General" 1957 no 120(3).
 • Grochowski Z., Kaźmierczak M., Efekty skali produkcji zwierzęcej w gospodarstwach specjalistycznych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1991 z. 6.
 • Juchniewicz M., Skala produkcji trzody chlewnej a wyniki ekonomiczne gospodarstw, Roczniki Nauk Rolniczych 2004, seria G, t. 91, z. 2.
 • Krasnodębski В., Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w wielkotowarowych fermach tuczu trzody chlewnej przy różnej skali produkcji, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1971 z. 6.
 • Kusz D., Efektywność i organizacja gospodarstw o różnej skali produkcji żywca wieprzowego, Zeszyty Naukowe SERiA, 2005, LVII, z. 7.
 • Okularczyk S., Nowe, ważne aspekty optymalizacji ekonomicznej skali produkcji tuczników, "Trzoda chlewna" 2004 nr 8/9.
 • Pawłowska M., Wpływ fuzji i przejąć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt" 2003 nr 2.
 • Runowski H., Koncentracja produkcji zwierzęcej, Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa 1994.
 • Rusielik R., Pomiar efektywności skali i produkcji w grupie przedsiębiorstw rolnych z wykorzystaniem metody DEA na przykładzie ośrodków hodowli zarodowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 980, AE, Wrocław 2003.
 • Rusielik R., Prochowicz J., Porównanie efektywności skali produkcji mleka w wybranych gospodarstwach Europy w 2005 roku, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 2007, t. 94, z. 1.
 • Stępień S., Optymalna skala produkcji żywca wieprzowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2007, nr 540.
 • Szymańska E., Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009 no 2(12).
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2008 roku. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2009.
 • Walkowiak M., Włodawiec P., Korzyści dla producentów tuczników wynikające z kontraktów zawartych z Zakładami Mięsnymi Sokołów S.A., [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007.
 • Woś A., Tomczak F., Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, PWRiL, Warszawa 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.