PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/3 | 679--692
Tytuł artykułu

Wybrane parametry rozdrobnienia gruntów w powiecie myślenickim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Parameters of Groundsfragmentation in Myslenicki Administrative District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z największych problemów rolnictwa na obszarze Polski południowej i południowo-wschodniej (chociaż dotyczy on w mniejszej skali również innych rejonów kraju) jest nadmierne rozdrobnienie gruntów gospodarstw, połączone z ich stosunkowo niewielka powierzchnią. Duża liczba uprawianych działek, które charakteryzują się niewielką powierzchnią i często niekorzystnym kształtem, uniemożliwiają w praktyce prowadzenie dochodowej produkcji rolniczej. Prezentowany artykuł przedstawia wyniki analizy rozdrobnienia działek dla obszaru powiatu myślenickiego, który znajduje się w południowej części województwa małopolskiego. Przetworzone zostały informacje o blisko 246 tysiącach działek ewidencyjnych, co umożliwiło zestawienie rankingu wszystkich obrębów powiatu ze względu na wartość zaproponowanego wskaźnika, ujmującego oprócz samych powierzchni działek również strukturę obszarową gospodarstw oraz przynależność działek do poszczególnych grup rejestrowych. Identyfikacja obszarów o nadmiernie rozdrobnionej strukturze gruntów jest jednym z elementów procesu programowania prac scaleniowych, które to działanie realizowane jest na poziomie samorządu wojewódzkiego. Zaproponowane rozwiązania mogą stanowić zatem istotny element umożliwiający szczegółową diagnozę stanu istniejącego struktury przestrzennej obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the biggest agriculture problems in the Southern and South-East Poland (although it applies in a smaller scale also the other regions of the country) is an excessive fragmentation of farm grounds, combined with their relatively small surface. A large number of cultivated plots, which are characterized by a small surface and often unfavorable shape, in practice makes it impossible to conduct a profitable agricultural production. The presented article introduces the results of the grounds fragmentation analysis for the Myślenicki administrative district, which is located in the southern part of Małopolska voivodeship. For the research purposes 246 thousand plots had been analysed. This enabled the ranking compilation of all parts of the district, due to the value of the proposed indicator, which apart from plot surface, contains also the farm areas structure and plots belonging to individual registered groups. Identification of the areas with excessively fragmented land structure is one of the elements of land consolidation programming process, for which the provincial government is responsible. The proposed solutions may constitute an important element in enabling the detailed diagnosis of the status of the existing spatial structure in rural areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
679--692
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
  • Bacior S., Litwin U., 2009, Urządzanie gruntów rolnych na przykładzie Polski i Niemiec. [w:] Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie dla nowoczesnego kształcenia akademickiego w zakresie geodezji. Praca zbiorowa pod red. Pijanowskiego J. M., UR Kraków
  • Harasimowicz S., Janus J., 2012, Ocena struktury przestrzennej wsi Sękowa na podstawie danych ewidencji gruntów oraz analizy stanu faktycznego, [w:] Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 3/I/2012, PAN, Oddział w Krakowie, s. 87-96
  • Janus J., Taszakowski J. 2013. Propozycja wskaźnika określającego stopień rozdrobnienia gruntów oraz jego zastosowanie na przykładzie powiatu Dąbrowskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02 (2 (Jun 2013))
  • Noga, K., 2001 Metodyka programowania i realizacji prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym. Wydawnictwo AR Kraków
  • Woch F. 2001. Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Pamiętnik Puławski t.127, s. 105.
  • Woch, F., 2007, Organizacja przestrzenna gospodarstw rolniczych oraz jej wpływ na efektywność gospodarowania. Studia i Raporty IUNG-PIB, Z. 7/2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.