PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego | 635--645
Tytuł artykułu

Dywersyfikacja versus specjalizacja w procesach dostosowawczych przedsiębiorstw. Perspektywa pokryzysowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diversification Versus Specialization In Turn Around Processes: Post-Crisis Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Prowadzenie działalności gospodarczej w dynamicznym otoczeniu, na które składa się m.in. wzrost niepewności oraz ryzyka, tym bardziej w warunkach kryzysowych, implikuje potrzebę reorientacji sposobu myślenia i podejmowania decyzji przez zarządzających. Zarzadzanie przedsiębiorstwem w obecnych czasach wymaga od zarządzających tak wiedzy, jak i doświadczenia, ale przede wszystkim uznania za konieczne przeprowadzanie procesów adaptacyjności przedsiębiorstwa, w tym jego struktur i zasobów, do rosnących i zmieniających się potrzeb otoczenia. Kluczowy dylemat tkwi w znajomości determinant skutecznie podejmowanego procesu dostosowawczego, szczegółowości i zakresu podejmowanych w jego ramach decyzji, w tym dywersyfikacji lub specjalizacji. Metodologia badania - analiza literatury. Wynik - Przeprowadzona analiza wskazuje, że w większości badań w ramach procesów dostosowawczych rekomenduje się działania ukierunkowane nadrzędnie w kierunku dywersyfikacji, ograniczając tym samym ryzyko skupienia się wyłącznie na kluczowym obszarze działalności. Zarządzający przedsiębiorstwem, w szczególności w sytuacji kryzysowej, w dywersyfikacji upatrują możliwość zwiększenia efektywności wyników finansowych. Podobnie, oczekują, że dywersyfikacja z większym prawdopodobieństwem pomoże zidentyfikować niszę rynkową/produktową. Działania wstrzymujące decyzje o dywersyfikacji rynku czy produktu wynikają z niewystarczających zasobów finansowych, jak również z ograniczonego dostępu do nich, co dobitnie uwypuklił kryzys globalny. Oryginalność/wartość - dotychczas w literaturze polskiej nie prowadzono rozważań nad rolą dywersyfikacji i specjalizacji w procesach dostosowawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Doing business in dynamic environment, which consists of increased uncertainty and risk, implies the need for reorientation of thinking and decision-making by managers. Management of the company at the present time requires knowledge as well as experience. But even more important is recognition of the need to carry out the turnaround process including its structures and resources to meet the growing and changing needs of the environment. A key dilemma lies in the knowledge of the determinants of successfully undertaken the process of adaptation, as well as details and scope in the framework of the decisions, including diversification or specialization. Design/Methodology/approach - Analysis of the literature. Findings - The Analysis shows that in most of the studies in the framework of turnaround process it was recommended actions directed toward the supremely diversification, thereby reducing the risk of focusing solely on the key area of activity. Management in particular in crisis, they perceive diversification as the possibility of increasing the efficiency of financial results. Similarly, they expect that diversification is more likely to help identify a market/product niche. Suspend the decision to diversify usually conditioned by insufficient financial resources as well as limited access to them, which clearly highlighted the global crisis. Originality/value - Polish literature has not been discussion on the role of diversification and specialization in the turnaround process. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Drucker P.F. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Flejterski S. (2007), Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Flejterski S. (2002), Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 • Frydman R., Goldberg M.D. (2007), Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rate and Risk, Princeton University Press.
 • Gerken A. (1994), Optimale Entscheidungen in Banken. Ein neues Planungs- und Steuerungskonzept, Der Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Heffernan S. (2007), Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jagafa K., Wood G. (2007), A Turn-Around Model for Construction Company Rescue: Failure to Success, Working Paper Proceedings Engineering Project Organizations Conference Rheden, The Netherlands July 10-12.
 • Konglomeraty finansowe (2007), red. M. Iwanicz-Drozdowska, PWE, Warszawa.
 • Mączyńska E., Gdy sługa staje się Panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami.Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. nauk. D. Zarzecki (2011), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 37, Szczecin.
 • Porada-Rochoń M. (2013), Modele decyzji finansowych MŚP w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach zaburzeń finansowych, PTE, Szczecin.
 • Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Skat-Rørdam P. (2001), Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strategor (1996), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.