PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 201 Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego | 87--95
Tytuł artykułu

Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of the Accounting Policy Applied to the Deferred Tax Assets on the Financial Result of Insolvent Listed Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, jaką politykę rachunkowości w zakresie ujawniania w sprawozdaniu finansowym aktywów z tytułu OPD prowadzą spółki giełdowe znajdujące się w obliczu zagrożenia kontynuacji działalności. Należy bowiem zauważyć, że skoro realizacja przyszłych korzyści ekonomicznych, jakie reprezentują te aktywa, zależy od uzyskiwania w kolejnych okresach dochodu do opodatkowania i możliwości wiarygodnego planowania podatkowego, to w obliczu zidentyfikowanego zagrożenia bankructwem spółki takie nie powinny co do zasady wykazywać aktywów z tytułu OPD utworzonych w latach wcześniejszych. Tym bardziej nie powinny zawiązywać nowych aktywów i podwyższać tym samym wyniku finansowego. W przypadku przyjęcia innego rozstrzygnięcia zasadność tworzenia aktywów z tytułu OPD powinna być zweryfikowana przez audytora, a stosowne wyjaśnienia odnośnie do przyjętych założeń ujawnione wszystkim zainteresowanym interesariuszom w objaśnieniach do sprawozdania finansowego.(fragment tekstu)
EN
The professional judgment about the future of company performance plays the key part in the deferred tax assets recognition procedure. The deferred tax allocation can substantially influence the company's assets value and income. The article examined disclosures in the financial statements and auditors' opinions in reference to the going concern assumption and accounting policy applied to the deferred tax assets. The analysis was performed on listed companies which declared bankruptcy in year 2013. In the reports of all of the examined companies, the deferred tax assets were recognized, and at the same time doubts about the entity's ability to continue as a going concern were stated. In the management's opinion, the presence of these doubts was not an obstacle to the recognition of the deferred tax assets and increasing of the financial result. Furthermore, in two cases, it was found that the auditor opinion did not provide the stakeholders with clear and useful information about this specific reported item. Concluding from the disclosed in the financial statements information, one can advance a thesis that companies that find themselves on the brink of insolvency use tools of the accounting policies for earnings management.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Górowski I., Bieżący i odroczony podatek dochodowy jako źródło informacji o przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia" 2008, nr 14 (520).
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, SKwP, Warszawa 2014.
  • Ustawia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
  • Walińska E., Wójcikowska E., Wójcikowski R., Wartość bilansowa, podatki odroczone a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - statystyczna weryfikacja zależności, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, nr 15.
  • Wencel A., Podatek odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
  • Wójtowicz P., Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.