PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 (CD) | 20--34
Tytuł artykułu

Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na wyniki polskich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Impact of Global Economic Crisis on Business Performance in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pięć lat po umownym terminie wybuchu kryzysu gospodarczego możemy zbadać jego skutki dla przedsiębiorstw. Część z nich wynikała ze zmian w otoczeniu, część jest efektem decyzji podejmowanych przez zarządzających przedsiębiorstwami. W artykule analizuję przychody, marżę zysków, wskaźniki płynności oraz rotacji i rentowności aktywów. Wyniki wskazują na to, że kryzys miał wpływ na sytuację finansową, wyniki oraz decyzje polskich przedsiębiorstw. Z niektórymi ze skutków kryzysu polskie przedsiębiorstwa borykają się do dziś. Wnikliwa analiza efektów kryzysu nie pozwoli nam uniknąć kolejnego, ale może pomóc zarządzającym w przygotowaniu na jego skutki. (abstrakt oryginalny)
EN
Five years after the outbreak of the financial crisis we can research its impact on business performance. Some of its effects resulted from changes in business environment, some resulted from decisions taken by managers. In this article I analyse changes in revenues, net profit margin, liquidity ratios and asset turnover and return on assets. Results indicate that the crisis had an impact on financial standing, results and decisions made by Polish companies. Some of the effects are still felt until this day. Detailed analysis of the crisis effects will not enable us to avoid the next crisis but may help managers to prepare for its impact. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
20--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamska, M. (red. prow.) (2004). Leksykon Zarządzania. Warszawa: Difin.
 • Campello, M., Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2010). The real effects of financial constraints: Evidence from a financial crisis. Journal of Financial Economics, 97(3), 470-487.
 • Chodorek, M. (2010). Przejawy globalnej recesji gospodarczej w polskich przedsiębiorstwach. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, (99), 26-34.
 • Gabrusewicz W. (2014). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa. W teorii i w praktyce. Warszawa: Difin.
 • Grądzki, R., Zakrzewska-Bielawska, A. (2009). Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 3(2), 11-23.
 • Greenspan, A. (2007). The Age of Turbulence. New York: The Penguin Press.
 • Higgins, R. (2011). Analysis for financial management. 10th edition. McGraw-Hill/Irwin.
 • Merriam-Webster Dictionary. http://www.merriam-webster.com/dictionary/crisis (20.01.2015).
 • Narodowy Bank Polski (2009). Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2009. http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2009_4.pdf, (20.01.2015).
 • Oxford Dictionaries. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/crisis (20.01.2015).
 • Pasternak, R., Flaht, K., Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Paździor, A. (2012). Impact of crisis on financial standing of polish companies. International Journal Of Innovations In Business, 1(6), 430-452. http://www.cibmp.org/journals/index.php/ijib/article/view/27/38
 • Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pomykalski, P. (2010). Strategia finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. W: Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz (red.) (2010). Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Prace Naukowe 116. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 334-340.
 • Pomykalski, P. (2013). Assessing the impact of the Current Financial and Economic Downturn on the Textile and apparel Industry in Poland, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 21 Issue 5, Sept.-Oct., 13-18.
 • Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stabryła A. (2010). Analiza decyzyjna w projektowaniu strategii zarządzania przedsiębiorstwem. W: Kaleta A., Moszkowicz K. , Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 407-417.
 • Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, www.sjp.pwn.pl, (20.01.2015).
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.