PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 2 | 1917--1926
Tytuł artykułu

Wdrożenie wymagań interoperacyjności na sieci kolejowej - zmiana systemu transportu kolejowego

Warianty tytułu
Implementation of the Interoperability Requirements on the Rail Network - Railway System Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (UE) zobowiązało państwo Polskie do przyjęcia m.in. polityki otwarcia rynku produktów i usług w obszarze transportu kolejowego. Dla uzyskania tego celu, konieczne są zmiany istniejącego systemu transportu kolejowego na system spełniający wymagania interoperacyjności, suprastruktury i infrastruktury kolejowej. Zmiany takie polegają na transpozycji przepisów UE do prawa polskiego, harmonizacji wymagań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania prawie całego systemu transportu kolejowego. Zmiany te muszą zostać dokonane w określonym horyzoncie czasowym, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania ruchu kolejowego na sieci kolejowej w Polsce i określane są, jako proces tzw. "migracja" systemu transportu kolejowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Accession of the Republic of Poland to the European Union (EU) has committed Poland to adopt, among others, policy of opening up the market of products and services in the area of rail transport. For this purpose, the necessary changes of the existing rail system to the interoperability system which meets the requirements for superstructures and infrastructures. Such changes are based on the transposition the EU legislation to polish low, harmonization of administrative, technical and organizational issues almost on the all the scope the rail system. These changes must be done until specified timeout under conditions to continuity of rail traffic on the Polish railway network. This process so-called "migration" of the rail transport system. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1917--1926
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] European Commission - DG TREN, "Traffic flow: Scenario, Traffic Forecast and Analysis of Traffic on the TEN-T, Taking into Consideration the External Dimension of the Union. Final Report" 14th December 2009 r. Coordinate: Tetraplan A/S.
 • [2] Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 • [3] Jacyna M.: Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 • [4] Jacyna M., Szkopiński J., art. pt.: "A holistic approach to analysis the interoperability the railway system", WIT Press Conference - COMPRAIL 2014.
 • [5] Jacyna M., Szkopiński J., art. pt.: "Interoperacyjność systemu transportu kolejowego - warunki integracji", konferencja "Pojazdy szynowe" Wrocław 2014.
 • [6] Jacyna M., Szkopiński J., art. pt.: "Wybrane aspekty dotyczące zmian systemu transportu kolejowego w zakresie uzyskania interoperacyjności", prace naukowe PW z. XX Transport Warszawa 2013.
 • [7] Komisja UE, decyzja nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r., "Techniczne specyfikacje interoperacyjności w zakresie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości," Dz. U. L 64 z 7.3.2008 r.
 • [8] Komisja UE, decyzja nr 2011/274/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r., "Techniczne specyfikacje interoperacyjności podsystemu "Energia" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej" Dz. U. L 126 z 14.5.2011 r.
 • [9] Komisja UE, decyzja nr 2011/275/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r., "Techniczna interoperacyjności podsystemu "Infrastruktura" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.," Dz. U. L 126 z 14.5.2011 r.
 • [10] Komisja UE, decyzja nr 2011/291/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r., "W sprawie technicznej interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski" w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnej," Dz. U. L 139 z 26.5.2011 r.
 • [11] Komisja UE, decyzja nr 2011/314/UE z dnia 12 maja 2011 r. , "w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych," Dz. U. L 144 z 31.5.2011 r.
 • [12] Komisja UE, decyzja nr 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r., "w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei", Dz. U. L 51 z 23.2.2012 r.
 • [13] Komisja UE, decyzja nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r., "w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej", Dz. U. L 204 z 5.8.2010 r.
 • [14] Komisji UE, rozporządzenie nr 328/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r., "techniczne specyfikacje dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.," Dz. U. L 106 z 18.4.2012.
 • [15] Komisja UE, rozporządzenie nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r., "w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich" transeuropejskiego systemu kolei.," Dz. U. L 123 z 12.5.2011 r.
 • [16] Komisja UE, Biała księga; COM (2011) 144, Bruksela, 2011r.
 • [17] M. Mindur, "Transport w erze globalizacji gospodarki", PIB Warszawa - Radom 2010.
 • [18] MIR "Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (z późn. zm.).
 • [19] Panteja NEA, Dutch intermodal policy overview, September 2012.
 • [20] Parlament Europejski i Rady, rozporządzenie w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, COM (2011) 650, Bruksela 2011r.
 • [21] Parlament Europejski i Rady, rozporządzenie w sprawie sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. COM (2008) 852, Bruksela 2008r.
 • [22] Parlament Europejski i Rady, dyrektywa nr 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r, "w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (wraz z późn. zm)"; Dz. U. L 191 z 18.7.2008 r.
 • [23] Parlament Europejski i Rady, dyrektywa nr 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., "w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ...," Dz. U. L 164 z 30.4.2004 r.
 • [24] Parlament Europejski i Rady, rozporządzenie nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r., "w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy"; Dz. U. L 276 z 20.10.2010 r.
 • [25] Praca pod redakcją Marianny Jacyny, System Logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012 r.
 • [26] Transport, spedycja, logistyka TSL manager, zeszyt II, 06/07 2012, art. "Ekonomiczne perspektywy rozwoju obszaru działalności Unii Izb Łaby/Odry".
 • [27] Sitarz M. (pod redakcją), Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem, Katowice 2009 r.
 • [28] Sitarz M., Chruzik K., Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa stawiane przewoźnikom kolejowym i zarządcom infrastruktury, Część II, Technika Transportu Kolejowego, nr 1/2010.
 • [29] Zabłocki W., Modelowanie stacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym. "Prace Naukowe PW. Transport", z.65, Warszawa 2008 r.
 • [30] Żurkowski A., Pawlik M., Ruch i przewozy kolejowe. Sterowanie ruchem, Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2010 r.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.