PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie | 25--36
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój organizacji - tworzenie doskonałości organizacyjnej czy utopia

Autorzy
Warianty tytułu
Sustainable Development of Organization - Creating Organizational Perfection or Utopia?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważony rozwój organizacji jest wielkim wyzwaniem w dążenia do doskonałości organizacyjnej, lecz rodzi się natychmiast pytanie, czy osiągnięcie tej doskonałości jest możliwe. Niestety, wiele faktów wskazuje, że przy obecnym niekorzystnym otoczeniu organizacji większość z nich będzie narażonych na porażkę. Na taką konkluzję wskazują przede wszystkim dwa fakty. Po pierwsze, otoczenie prawne jest całkowicie niedostosowane do rozwoju organizacji społecznie odpowiedzialnych, co jest wynikiem hedonizmu politycznego, będącego immanentną cechą systemów demokratycznych. Po drugie, poziom społecznej odpowiedzialności konsumentów jest niewystarczający i trudno oczekiwać jego istotnej zmiany w krótkim czasie, co wynika z hedonistycznej natury konsumenckich zachowań. W dalszych rozważaniach autor próbuje znaleźć rozwiązania niwelujące niekorzystne elementy otoczenia organizacji, które mogłyby doprowadzić do realnego powstania zrównoważonego rozwoju organizacji, aby ta idea nie pozostała jedynie utopią.(abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable development of organization is a great challenge towards the pursuit of an organizational perfection, but immediately the question arises if reaching that perfection is possible. Unfortunately, a lot of facts indicate that with the present unfavorable surroundings of organization, most of them, which in full and actual dimension will decide to implement sustainable development principles in their strategy, and as a result to adopt socially responsible business model, will be at risk of failing. First of all two basic facts prove such a conclusion. Firstly, the legal environment is completely not adapted to the development of socially responsible organization, which is the result of political hedonism, which is an immanent feature of democratic systems. Second, the level of social responsibility of consumers remains insufficient and it is difficult to expect its substantial change in the short term, due to the nature of consumer hedonistic human behavior. In further considerations, the author tries to find possible solutions for leveling presented unfavorable elements of the organization's environment, which could lead to the creation of real sustainable development of the organization, so that this idea will not remain only a utopia.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Banfield E.C.,1974, The Unheavenly City Revisited, Little Brown, Boston.
 • Bauman Z., 2009, Sztuka życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Brozen Y.,1966, Welfare Without the Welfare State, The Freeman.
 • Hoppe G., 2014, The Model of a Hedonistic Human Being versus the Social Responsibility of Consumers, Create Space Independent Publishing Platform, New York.
 • Hoppe H.H., 2006, Demokracja - bóg, który zawiódł, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • Mencken H.L.,1942, Capitalism, Socialism and Democracy, Harper, New York.
 • Mises L. von, 2011, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Nozick R., 2010, Anarchia, państwo i utopia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Poole R. Jr., 1972, Reason and Ecology, [w:] D. James (red.), Outside, Looking In, Harper & Row, New York.
 • Rok B., 2013, Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltext, Warszawa.
 • Rothbard M.N., 1977, Power and Market: Government and the Economy, Sheed Andrews and McMeel, Kansas City.
 • Rothbard M.N., 2004, O nową wolność. Manifest libertariański, Instytut Ludwiga von Misesa, War- szawa.
 • Rothbard M.N., 2010, Etyka wolności, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • Spooner L.,1973, No Treason: The Constitution of No Authority, red. J.J. Martin, Ralph Myles, Colo- rado Springs.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359653

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.