PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | nr 278-2 Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych | 642--659
Tytuł artykułu

Postawy prokreacyjne na tle cyklu rozwoju rodziny

Warianty tytułu
Procreational attitudes against a background of family development cycle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania postaw, w tym także prokreacyjnych, nastręcza wiele trudności. Wynikają one przede wszystkim z poziomu wiedzy o człowieku w ogóle, a osobowości ludzkiej szczególnie. Człowiek, a zwłaszcza jego życie wewnętrzne, jest badaniu naukowemu nadal w wielu aspektach niedostępne. De niedostępnych przedmiotów zainteresowań badań empirycznych należą także ludzkie postawy. Pojęcie "postawa" zostało wyodrębnione jako kategoria w socjologii i ze względu na swoją specyficzność przypisane psychologii społecznej. Socjolog interesuje się tą kategorią - podobnie jak demograf, o tyle o ile jest ona związana z przedmiotami o wartościach społecznych i przejawiać się może w zachowaniach, które są łącznikiem między wartością i postawą. Zainteresowanie to wynika z faktu, że zachowania ludzkie są nakierowane na coś /względnie do czegoś/, zawierają sens psycho-społeczny i są dostępne badaniu empirycznemu, także socjologicznemu. W tym też ujęciu badania socjologiczne nad postawami są możliwe, a ich rezultaty mogą przyczynić się do ściślejszego ich definiowania. Socjologia może więc dobrze współpracować z psychologią społeczną, od której przede wszystkim spodziewać się można postępu w poznawaniu postaw ludzkich. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Szczurkiewicz T. , "Studia Socjologiczne", PWN Warszawa 1969, s. 415.
 • Markowska D., Operat metodyczny do badań w zakresie zadania badawczego 11.5.4.02a "Rodzina jako wartość u młodzieży w wieku prematry-monialnym", Archiwum Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej AE w Poznaniu, Poznań 1983, s. 2.
 • Markowska D., Sprawozdanie z czynności badawczych realizowanych w zadaniu badawczym 11.5.4.02d, w 1985 r. Archiwum Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej AE w Poznaniu, Poznań 1988.
 • Markowska D., Sprawozdanie z czynności badawczych realizowanych w zadaniu badawczym 11.5.4.02e w 1984 r., Archiwum Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej AE w Poznaniu, Poznań 1984.
 • Markowska D., Sprawozdanie z czynności badawczych realizowanych w zadaniu badawczym 11.5.4.02e w 1985 r., Archiwum Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej AE w Poznaniu, Poznań 1985.
 • Ignatczyk W., Postawy małżeńskie i prokreacyjne młodzieży w wieku matrymonialnym, opracowanie merytoryczne wykonane w ramach zadania badawczego 11.5.4.02a , nr 164, archiwum badań PW 11,5 "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Warszawa-Poznań 1985.
 • Wierzchosławski St., Demograficzno-społeczne i biologiczne problemy rodziny i macierzyństwa, w: Raporty końcowe z badań w latach 1976-1980, "Monografie i Opracowania" nr 111/4, SGPiS, Warszawa 1982, 8. 175 i nast.
 • Smoliński Z., Reprodukcja ludności w świetle postaw prokreacyjnych nowożeńców, "Monografie i Opracowania" nr 119/5, SGPiS, Warszawa 1982, s. 103.
 • Ignatczyk W., Sprawozdanie z czynności badawczych w zadaniu badawczym 11.5.4.02a w 1985 r., Archiwum Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej AE w Poznaniu, Poznań 1985.
 • Wesołowski A., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania postaw w środowisku wielkomiejskim. Opracowanie merytoryczne wykonane w ramach zadania badawczego 11.5.4.02c, nr 165, archiwum badań PW 11.5 "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Poznań-Warszawa 1984.
 • Wesołowski A., Małżeństwo i rodzina jako wartość w świadomości nowożeńców miasta Poznania, "Buch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1985, z. 3, s. 273-286,
 • Wesołowski A., Sytuacja ekonomiczna i społeczna młodych małżeństw na terenie miasta Poznania, Kronika Miasta Poznania 1985, z. 4, s. 5-18.
 • Wesołowski A., Uwarunkowania postaw prokreacyjnych nowożeńców w małych społecznościach lokalnych /z badań w latach 1983-1984/, Archiwum Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej AE w Poznani u, Poznań 1985.
 • Wierzchosławski St., Sprawozdanie z czynności badawczych w zadaniu badawczym 11.5.4.02b w 1985 r., Archiwum Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej AE w Poznaniu, Poznań 1985.
 • Borowski St., Zmienność czynników płodności małżeńskiej według etapów rozwojowych rodziny,/w:/ Szkice z teorii reprodukcji ludności, Ossolineum 1983,3. 477-496.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.